Tikkurilan evästekäytäntö

Version laatimispäivä 25.8.2015

1.     Evästekäytännön soveltamisala

Tätä evästekäytäntöä sovelletaan kaikkien Tikkurilan digitaalisten palvelujen käyttöön. Sitä ei sovelleta muun muassa seuraavissa tilanteissa, joissa annat tietoja muille yrityksille kuin Tikkurilalle kuten:

·       siirryt Tikkurilan sivustolta tai mobiilisovelluksesta (esimerkiksi linkkiä tai mainosta napsauttamalla) jonkin muun tahon sivustolle,

·       käytät Tikkurilan palvelujen yhteydessä muiden kuin Tikkurilan tuotteita (kuten langattomia laitteita tai internetselaimia).

Käyttäjän tietoihin voidaan soveltaa samanaikaisesti sekä tätä evästekäytäntöä että muita tietosuojaa ja evästeitä koskevia menettelytapoja. Jos, esimerkiksi, muodostat yhteyden Tikkurilan palveluihin hotellin tai muun tahon tarjoaman langattoman verkon kautta, verkkosi käytöstä kerättyihin tietoihin voidaan soveltaa verkon tarjoajan menettelytapoja.

2.     Mitä tarkoitamme tietyillä termeillä?

 • Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joita verkkosivustot tallentavat käyttäjän selaimeen käyttäjän laitteen tunnistamiseksi, kun käyttäjä palaa sivustolle tai vierailee muilla sivustoilla. Evästeet eivät liiku itsestään internetissä, vaan ne siirtyvät käyttäjän selaimeen käyttäjän käyttämän verkkosivuston palvelimelta. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää kyseistä evästettä.
 • Flash-evästeet voivat tallentaa enemmän tietoa kuin tavalliset evästeet. Niitä käytetään käyttäjän asetusten, mieltymysten ja muiden vastaavien palvelujen muistamiseen.
 • Pienoisohjelma on pieni ohjelma tai sovellus, joka voidaan sisällyttää verkkosivustoon. Se tarjoaa reaaliaikaista tietoa, kuten esimerkiksi sääennusteita. Pienoisohjelmat ovat usein kolmannen osapuolen tarjoamia, ja niiden avulla kolmannet osapuolet voivat kerätä tietoja sivulla vierailevista käyttäjistä.
 • Palvelinloki tallentaa käyttäjän verkkotoiminnan tämän tietokoneelle tai laitteelle ja auttaa parantamaan verkkosivuston ja mobiilisovelluksen toimintaa ja kehittämään uusia toimintoja. Se voi esimerkiksi tallentaa käyttäjän syöttämät hakusanat. Se voi tallentaa myös käyttäjän selaintietoja, kuten IP-osoitteen, laitetyypin, verkkosivustovierailun keston sekä käyttäjän selaimen evästeet.
 • Jäljitteet ovat pieniä kuvatiedostoja verkkosivustolla tai sähköpostissa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tallentaa käyttäjän napsauttamat sivut ja mainokset tai seurata sähköpostimarkkinointikampanjan toimivuutta.
 • Joillakin verkkosivustoilla on sosiaalisten medioiden tai muiden kolmansien osapuolien plugin-laajennuksia. Ne voivat lähettää tietoja kyseisille verkkosivustoille, vaikka käyttäjä ei napsauttaisikaan tai käyttäisikään plugin-laajennusta. Ne voivat toimia myös, vaikka käyttäjällä ei olisi käyttäjätiliä kyseisen verkkosivuston palveluntarjoajalla. Sosiaaliset mediat tai kolmannet osapuolet voivat käyttää tunnistetta lähettäessään tietoja käyttäjän selaimelta. Tunniste voi sisältää erilaisia tietoja, kuten selaintyypin, laitetyypin, IP-osoitteen ja sen verkkosivuston URL-osoitteen, jolla plugin-laajennus sijaitsee. Sosiaalisia mediapalveluja käytettäessä suosittelemme tutustumaan yksityisyydensuojaa koskeviin menettelytapoihin.
 • Henkilötiedot ovat tietoja, joilla käyttäjä voidaan suoraan tai riittävästi tunnistaa.
 • Anonyymit tiedot ovat tietoja, joiden perusteella käyttäjää ei voida kohtuudella tunnistaa.
 • Yhdistelmätiedot syntyvät, kun suuren ihmisjoukon tiedot yhdistetään anonyymeiksi ryhmiksi ja kategorioiksi. Yhdistelmätietojen avulla voidaan esimerkiksi selvittää, kuinka monta prosenttia markkinointisähköpostin vastaanottaneista on käynyt Tikkurilan kampanjasivustolla, paljastamatta kuitenkaan yksittäisiä käyttäjiä.
 • Mobiilisovellus on älypuhelimissa, tableteissa tai muissa mobiililaitteissa toimiva ohjelmistosovellus, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää erilaisia palveluja.
 • Verkkosivusto on internetissä sijaitseva sivu tai muu kohde riippumatta siitä, mitä laitetta (älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone, PC jne.) tai protokollaa (http, ftp tai vastaava) sen avaamisessa käytetään.
 • Relevantti mainonta on mainontaa, jossa Tikkurila käyttää ihmisjoukoista kerättyjä yhdistelmätietoja (kuten ikä, asuinpaikka ja mieltymykset) kyseiselle ryhmälle hyödyllisen ja relevantin mainonnan kehittämisessä. Siinä ei käytetä tietoja yksittäisen henkilön mieltymyksistä. ˮVerkkokäyttäytymiseen perustuva mainontaˮ on yksi relevantin mainonnan tyyppi, jossa lähetetään verkkomainoksia hyödyntämällä mielenkiinnon kohteita, jotka perustuvat ihmisryhmien vierailemiin verkkosivustoihin.

3.     Mihin tarkoituksiin käytämme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita?

Tikkurila käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita seuraaviin tarkoituksiin:

·       palvelujen tarjoaminen ja käyttäjän käyttö- ja asiakaskokemuksen parantaminen,

·       käyttäjälle relevantin mainonnan tarjoaminen,

·       tutkimus- ja analysointitoiminta, jolla pidetään yllä, suojataan, kehitetään ja parannetaan Tikkurilan palveluja, sekä

·       verkon eheyteen ja tietoturvaan liittyvien ongelmien selvittäminen.

Tikkurila käyttää seuraavanlaisia evästeitä: funktionaaliset evästeet, tuotekehityksen analyyttiset evästeet, mainonnasta raportoivat evästeet ja digitaalista mainontaa kohdentavat evästeet. Nämä evästeet voivat olla väliaikaisia (toisin sanoen istuntokohtaisia) tai pysyviä evästeitä.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käyttö voi parantaa käyttäjäkokemusta. Evästeiden kytkeminen pois käytöstä voi estää käyttäjää kokonaan tai osittain käyttämästä verkkosivustojemme ja mobiilisovellustemme toimintoja.

Tietoja esimerkiksi mieltymyksistäsi saatetaan käyttää Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen sinuun kohdistuvassa mainonnassa. Näitä mainoksia voi olla Tikkurilan verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa, ja niitä kutsutaan ˮensimmäisen osapuolenˮ mainonnaksi. Ne ovat palveluamme, eikä käyttäjä voi kieltäytyä tämäntyyppisestä mainonnasta.

Tikkurila tai sen mainoskumppanit voivat myös käyttää anonyymejä tietoja muiden kuin Tikkurilan verkkosivustoilla näkyvien mainosten räätälöimiseksi. Jos käyttäjä esimerkiksi katsoo Tikkurilan mainosta jonkin muun toimijan sisustusaiheisella verkkosivustolla, hän saattaa myöhemmin saada Tikkurilalta sisustusmateriaalimainoksen jollain toisella verkkosivustolla. Tätä kutsutaan ˮverkkokäyttäytymiseen perustuvaksi mainonnaksiˮ.

Tikkurila voi myös käyttää mainoskumppaneiltaan saamia, Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyviä tietoja ja muun muassa käyttäjän sukupuoleen ja ikään liittyviä tietoja muunlaisen relevantin mainonnan kohdentamiseksi. Yhdistämme eri käyttäjien anonyymit tiedot yhdistelmätiedoiksi ja kohderyhmiksi. Kohderyhmät perustuvat kohderyhmälle mahdollisesti yhteisiin mielenkiinnonkohteisiin tai ominaisuuksiin. Tikkurila voi käyttää kyseisiä tietoja lähettääkseen käyttäjälle mainoksia, joita se pitää kyseisten mielenkiinnonkohteiden ja ominaisuuksien perusteella relevantteina. Tikkurilan tavoitteena on luoda yhdistelmätiedoista niin isoja kohderyhmiä, ettei yksittäisten käyttäjien tunnistaminen ole mahdollista.

4.     Mitä tietoa keräämme ja miten?

Tikkurila kerää erilaisia tietoja sen pohjalta, miten käytät Tikkurilan tuotteita ja palveluja. Tikkurila saattaa kerätä teknisiä ja tarjottavien palvelujen käyttöön liittyviä tietoja, kuten muun muassa seuraavanlaisia tietoja siitä, kuinka käytät palvelujamme, tuotteitamme, verkkosivustoja ja mobiilisovelluksia, kuten:

·       laitetiedot (esimerkiksi laitetyyppi, laitteen tunnistenumerot, sarjanumerot, asetukset ja ohjelmisto),

·       verkkoselailua ja mobiilisovellusta koskevat tiedot, kuten IP-osoitteet ja URL-osoitteet; Tikkurila saa myös tietoa muun muassa siitä, millä sivuilla käyttäjä käy, paljonko hän viettää siellä aikaa, mitä linkkejä tai mainoksia hän katsoo ja seuraa, mitä hakusanoja hän käyttää sekä kuinka usein hän käyttää sovellusta.

Tikkurila kerää tietoja muun muassa seuraavilla tavoilla:

·       tuotteiden ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot automaattisesti (esimerkiksi evästeiden, palvelinlokien ja muiden tekniikoiden avulla),

·       muista lähteistä saatavat tiedot, kuten kaupallisesti saatavilla olevat väestötieteelliset tiedot.

5.     Kuinka keräämme ja käytämme anonyymien tietoja ja yhdistelmätietoja?

Kun keräämme tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, voimme muuttaa henkilötietosi anonyymeiksi tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Poistamme tietokentät (kuten nimi ja osoite), joista sinut voidaan kohtuudella tunnistaa. Käytämme tietojen anonymisoimiseen myös erilaisia tilastointitekniikoita.

Yhdistelmätiedot ovat eräänlaisia anonyymejä tietoja. Yhdistämme tietyt kriteerit täyttävät tiedot anonyymeiksi ryhmiksi. Jos haluamme esimerkiksi vertailla eri maantieteellisillä alueilla asuvien ihmisten asiakaskäyttäytymistä, saatamme yhdistää maantieteellisten alueiden asiakastiedot anonyymeiksi ryhmiksi ja tutkia näin saatuja yhdistelmätietoja eri ryhmien välisten erojen tunnistamiseksi.

Saatamme jakaa anonyymejä tietoja ja yhdistelmätietoja muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa tiettyihin käyttötarkoituksiin. Tikkurila ei tietoisesti salli muiden osapuolten kerätä tunnistettavia henkilötietoja Tikkurilan verkkosivustojen, mobiilisovellusten, tuotteiden ja palvelujen käyttäjän verkkotoiminnasta.

6.     Kuinka voit vaikuttaa sinuun kohdistettuun mainontaan?

Voit kieltäytyä vastaanottamasta tietynlaisia mainoksia verkon kautta tai mobiililaitteeseen. Tikkurilan tuotteiden ja palvelujen verkkomainoksissa olevaa kuvaketta napsauttamalla saat lisätietoa siitä, kuinka voit kieltää niin sanotun verkkokäyttäytymiseen perustuvan mainonnan uudelleenkohdistamisen. Kielto on tehtävä erikseen kaikilla eri palvelimilla, joiden kautta et halua vastaanottaa mainoksia.

Niin sanottu ensimmäisen osapuolen mainonta on osa käyttäjän saamaa palvelua hänen vieraillessaan Tikkurilan verkkosivustoilla ja käyttäessään Tikkurilan mobiilisovelluksia, joten siitä ei voi kieltäytyä.

Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttämääsi laitetta tai tiedostoja, eikä niitä voida käyttää ohjelmien ajamiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

7.     Mahdolliset muutokset Tikkurilan evästekäytäntöön

Tikkurila voi ajoittain tehdä tähän evästekäytäntöön muutoksia. Jos menettelytapoja muutetaan merkittävästi tai päinvastaiseen suuntaan, Tikkurila julkaisee kotisivuillaan 30 päivää näkyvän ilmoituksen muutoksesta. Tikkurila suosittelee lukemaan evästekäytännön aika ajoin mahdollisten muutosten varalta.

8.     Evästekäytäntöä koskevat kysymykset

Tikkurila kannustaa sinua ottamaan yhteyttä kaikissa evästekäytäntöön liittyvissä kysymyksissä:

Tikkurila Oyj (myöhemmin Tikkurila)

Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa

Puh.:                             +358 20 191 2000

Sähköposti:                  info.fi@tikkurila.com