Tikkurila ColorUP! -ohjelman käyttöehdot

Nämä käyttöehdot soveltuvat Tikkurila ColorUp! - ohjelman (ColorUP!) ja siihen liittyvien muiden palveluiden käyttöön. Tikkurila ColorUP! on www-sovellus, joka mahdollistaa käyttäjille Tikkurilan tietynlaisten värikarttojen ja sävyjen soveltamisen valmiisiin kuviin sekä käyttäjien lataamiin kuviin. Käyttäessäsi ColorUP! - ohjelmaa ja siihen sisältyvää materiaalia ("Liitännäismateriaali"), sitoudut näihin käyttöehtoihin ja muihin ehtoihin, kuten Tietosuojaselosteeseen. Liitännäismateriaali tarkoittaa kaikkia sävyjä, värikarttoja ja värikokoelmia (mukaan lukien RGB -arvot, nimet, koodit) sekä kuvia, mukaan lukien valmiita kuvia.

Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää ColorUP! - ohjelmaa tai sen Liitännäismateriaalia.

Tikkurila varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, ColorUP! - ohjelmaa, Liitännäismateriaalia tai muita palveluita. Jatkaessasi ohjelman käyttöä muutosten jälkeen, sitoudut noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Tikkurilan tavoitteena on informoida käyttäjiä ehtojen olennaisista muutoksista,

Mitä näissä käyttöehdoissa on mainittu Tikkurilasta, pätee myös Tikkurila Oyj:hin ja sen muihin sillä hetkellä oleviin yhtiöihin.

Luvallinen käyttö

Sinulla on vain rajoitettu ja ei-siirrettävä oikeus käyttää  ColorUP! - ohjelmaa ja sen Liitännäismateriaalia näiden ehtojen mukaisesti.

Sinulla on oikeus levittää ja jakaa Liitännäismateriaalia sellaisenaan tai tekemiesi muutosten kanssa vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta
i)    levittää Tikkurila ColorUP! -ohjelmaa tai sen kopioita;
ii)    myydä, vuokrata tai alilisensioidaTikkurila ColorUP! -ohjelmaa tai sen Liitännäismateriaalia tai myöntää muita käyttöoikeuksia;
iii)    muokata, purkaa, takaisinmallintaa tai muulla tavalla analysoida ColorUP!- ohjelman koodia tai sen osia mihinkään käyttöön;
iv)    muuttaa tai luoda muita töitä ColorUP! - ohjelmasta;
v)    poistaa tai muuttaa ColorUP! -ohjelman tai sen Liitännäismateriaalin tekijänoikeusmerkintöjä.

Immateriaalioikeudet

ColorUP! ja sen Liitännäismateriaali ovat suojattu immateriaalioikeuksilla, immateriaalioikeudellisella lainsäädännöllä sekä kansainvälisillä immateriaalioikeussopimuksilla. Tikkurila tai kolmannet osapuolet omistavat oikeudet ColorUP! -ohjelmaan ja Liitännäismateriaaliin, kuten kuviin, nimiin tai symboleihin, jotka liittyvät Tikkurilan tuotteisiin ja palveluihin ja jotka ovat tekijänoikeudellisesti, tavaramerkillä tai muutoin suojattuja. Tikkurila ei anna lisenssiä tai muita oikeuksia käyttää Tikkurilan tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia (mukaan lukien tavaramerkit, mallioikeudet, tekijänoikeudet tai muut vastaavat oikeudet jotka liittyvät ColorUP! - ohjelmaan tai Liitännäismateriaaliin) mihinkään tarkoitukseen kuin mitä on erikseen mainittu näissä käyttöehdoissa.

Käytättäessäsi ohjelmaa, annat Tikkurilalle ja Tikkurilan ColorUP! -ohjelmaan liittyviä palveluita suorittaville yhteistyökumppaneille ei-yksinomaisen, ilmaisen ja maailmanlaajuisen oikeuden käyttää lataamiasi kuvia ja muuta materiaalia ColorUP!-ohjelman suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Olet vastuussa Tikkurilaa kohtaan, että lataamasi materiaali ei loukkaa muiden immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia ja että sinulla on oikeus ladata materiaali ColorUP! - ohjelmaan.

Vastuurajoitus

ColorUP! ja kaikki siihen liittyvä materiaali toimitetaan sellaisenaan, ilman minkälaisia takuita. Tämän lisäksi Tikkurila ei ole vastuussa mistään ohjelman käyttökatkoksista tai muista saatavuuden rajoituksia eikä ole velvollinen korjaamaan ColorUP!- ohjelman virheitä. Tikkurila ei ole vastuussa minkään ohjelmaan syötetyn materiaalin katoamisesta tai tuhoutumisesta. Tikkurila ei ole vastuussa ohjelman laatuvaatimuksista tai sen soveltuvuudesta tarkoitukseen tai sen toimimattomuudesta. Ymmärrät, että ohjelmassa esitetyt värisävyt voivat erota todellisista maalien väreistä Tikkurilan tuotteita käytettäessä.

Tikkurila ei ole millään tavalla vastuussa suorista, epäsuorista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, kustannuksista, tulomenetyksistä, mitkä liittyvät ColorUP! - ohjelman tai sen liitännäismateriaalin tai palveluiden käyttömahdollisuuteen tai todelliseen käyttöön.

ColorUP! - ohjelman käyttöön, siihen liittyviin palveluihin ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännöt. 

Henkilötiedot

Luomalla käyttötilin, annat suostumuksesi siihen, että Tikkurila voi kerätä, tallentaa ja käyttää tietojasi Tietosuojaselosteen mukaisesti muun muassa käyttäjäkokemuksen ja palveluiden laadun parantamista ja kehittämistä varten. Tietojasi kerätään myös markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Tässä yhteydessä Tikkurila voi omatoimisesti jakaa tietojasi kolmansien sopimuspartnereiden kanssa tarpeen mukaan. Tikkurila voi muuttaa Tietosuojaselostetta ajoittain ilman etukäteistä ilmoitusta. Tikkurilan tavoitteena on informoida käyttäjiä Tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

Pääsy ColorUP! - ohjelmaan

Tikkurila varaa oikeuden rajoittaa pääsyn ColorUP! -ohjelmaan tai liitännäisiin palveluihin ja tehdä teknisiä ja muita muutoksia sen toimintamuotoihin. Tikkurila säilyttää oikeuden, mutta ei velvollisuutta, valvoa kaikkea ohjelmaan toimittamaa materiaalia ja muuttaa tai poistaa kokonaan sellaisen materiaalin, jonka voidaan katsoa olevan loukkaava, lainvastainen tai näitä käyttöehtoja rikkova. Mikäli ehtojen rikkominen on jatkuvaa, Tikkurila voi estää kokonaan tilin käytön.