Tikkurila Tekijäpankki -ohjelman käyttöehdot

Nämä käyttöehdot soveltuvat Tikkurila Tekijäpankki - ohjelman (Tekijäpankki) käyttöön. Tikkurila Tekijäpankki on www-sovellus, jonka avulla sovelluksen käyttäjä voi hakea tarvitsemalleen työlle urakoitsijayritystä haluamaltaan alueelta ja antaa palautetta Tekijäpankin kautta löytyneen urakoitsijan työsuorituksesta. Annettu palaute voi tulla näkyville urakoitsijan Tekijäpankki-profiiliin Tikkurilan vahvistuksen jälkeen.
Käyttäessäsi Tekijäpankki -ohjelmaa, sitoudut näihin käyttöehtoihin ja muihin ehtoihin, kuten Tietosuojaselosteeseen.

Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Tekijäpankki-ohjelmaa.

Tikkurila varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja ja Tekijäpankki-ohjelmaa. Jatkaessasi ohjelman käyttöä muutosten jälkeen, sitoudut noudattamaan muutettuja käyttöehtoja. Tikkurilan tavoitteena on informoida käyttäjiä ehtojen olennaisista muutoksista.

Mitä näissä käyttöehdoissa on mainittu Tikkurilasta, pätee myös Tikkurila Oyj:hin ja sen muihin sillä hetkellä oleviin yhtiöihin.

Luvallinen käyttö

Sinulla on vain rajoitettu ja ei-siirrettävä oikeus käyttää Tekijäpankki-ohjelmaa näiden ehtojen mukaisesti.
Sinulla ei ole oikeutta:
i)    levittää Tikkurila Tekijäpankki -ohjelmaa tai sen kopioita;
ii)    myydä, vuokrata tai alilisensioida Tikkurila Tekijäpankki -ohjelmaa tai myöntää muita käyttöoikeuksia;
iii)    muokata, purkaa, takaisinmallintaa tai muulla tavalla analysoida Tekijäpankki- ohjelman koodia tai sen osia mihinkään käyttöön;
iv)    muuttaa tai luoda muita töitä Tekijäpankki-ohjelmasta;
v)    poistaa tai muuttaa Tekijäpankki-ohjelman tekijänoikeusmerkintöjä.

Immateriaalioikeudet

Tekijäpankki on suojattu immateriaalioikeuksilla, immateriaalioikeudellisella lainsäädännöllä sekä kansainvälisillä immateriaalioikeussopimuksilla. Tikkurila tai kolmannet osapuolet omistavat oikeudet Tekijäpankki-ohjelmaan ja ohjelman kautta saatavaan materiaaliin kuten kuviin, nimiin tai symboleihin, jotka liittyvät joko Tikkurilan tuotteisiin ja palveluihin tai Tekijäpankista löytyviin urakoitsijayrityksiin, ja jotka ovat tekijänoikeudellisesti, tavaramerkillä tai muutoin suojattuja. Tikkurila ei anna lisenssiä tai muita oikeuksia käyttää Tikkurilan tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia (mukaan lukien tavaramerkit, mallioikeudet, tekijänoikeudet tai muut vastaavat oikeudet jotka liittyvät Tekijäpankki - ohjelmaan tai ohjelman kautta saatavaan materiaaliin) mihinkään tarkoitukseen kuin mitä on erikseen mainittu näissä käyttöehdoissa.

Vastuurajoitus

Tekijäpankki ja kaikki siihen liittyvä materiaali toimitetaan sellaisenaan, ilman minkälaisia takuita. Tämän lisäksi Tikkurila ei ole vastuussa mistään ohjelman käyttökatkoksista tai muista saatavuuden rajoituksista eikä ole velvollinen korjaamaan Tekijäpankki-ohjelman virheitä. Tikkurila ei ole vastuussa ohjelman laatuvaatimuksista tai sen soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai sen toimimattomuudesta.

Tikkurila ei ole millään tavalla vastuussa suorista, epäsuorista, välillisistä tai erityisistä vahingoista, kustannuksista, tulomenetyksistä, mitkä liittyvät Tekijäpankki-ohjelmaan tai sen kautta saatavilla olevaan materiaaliin tai palveluiden käyttömahdollisuuteen tai todelliseen käyttöön.

Tekijäpankki-ohjelman käyttöön ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintasäännöt.

Sopimussuhde varsinaisesta urakkatyöstä tehdään sinun ja urakoitsijan välillä, eikä Tikkurila ole osapuolena urakkasopimuksessa. Näin ollen Tikkurila ei ole millään tavalla vastuussa urakoitsijan suorittamasta työstä, sen laadusta, suunnittelusta tai työsuoritteen korjaamisesta.

Mahdollisessa ristiriitatilanteessa Tikkurilan, urakoitsijan ja sinun välillä pyritään asia ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten kesken. Jollei yhteistä näkemystä tilanteeseen synny, Tikkurila tilaa puolueettomalta taholta lausunnon ristiriidan aiheuttaneesta kohteesta. Ristiriita pyritään selvittämään lausunnon informaation pohjalta. Lausunnon kustannukset kattaa riidan altavastaaja.

Henkilötiedot

Käyttämällä Tekijäpankki-ohjelman yhteydenotto- tai palautelomaketta, annat suostumuksesi siihen, että Tikkurila voi kerätä, tallentaa ja käyttää tietojasi Tietosuojaselosteen mukaisesti muun muassa käyttäjäkokemuksen ja palveluiden laadun parantamista ja kehittämistä varten. Tietojasi kerätään myös markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Tässä yhteydessä Tikkurila voi omatoimisesti jakaa tietojasi kolmansien sopimuspartnereiden kanssa tarpeen mukaan. Tikkurila voi muuttaa Tietosuojaselostetta ajoittain ilman etukäteistä ilmoitusta. Tikkurilan tavoitteena on informoida käyttäjiä Tietosuojaselosteen olennaisista muutoksista.

Pääsy Tekijäpankki - ohjelmaan

Tikkurila varaa oikeuden rajoittaa pääsyn Tekijäpankki-ohjelmaan ja tehdä teknisiä ja muita muutoksia sen toimintamuotoihin. Tikkurila säilyttää oikeuden, mutta ei velvollisuutta, valvoa kaikkea ohjelman kautta saatavilla olevaa materiaalia ja muuttaa tai poistaa kokonaan sellaisen materiaalin, jonka voidaan katsoa olevan loukkaavaa, lainvastaista tai näitä käyttöehtoja rikkova. Mikäli käyttöehtojen rikkominen on jatkuvaa, Tikkurila voi estää kokonaan tilin käytön.

Yhteystiedot

Tikkurila Tekijäpankki -ohjelmaa ylläpitää Tikkurila Oyj, Y-tunnus 0197067-4, PL 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa. Tikkurila Tekijäpankki -ohjelmaa koskevissa tiedusteluissa voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme, puh: 020 191 2010,  ammattilaiset@tikkurila.com, yhteyshenkilö Rami Kuparinen.