Tikkurilan kuvapankin käyttöehdot

 

1. Käyttö- ja rekisteröintiehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan käytettäessä Tikkurila-konsernin (jäljempänä Tikkurila) kuvapankin eri tietokantoja. Käyttäessään kuvapankin materiaalia käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Voidakseen käyttää kuvapankkia käyttäjän on hyväksyttävä kuvapankin käyttöehdot. Ehtojen rikkominen johtaa automaattisesti käyttöoikeuden päättymiseen.

Tikkurila pidättää itselleen oikeuden evätä pääsyn kuvapankkiin ja keskeyttää käyttäjän kuvapankin materiaalin käyttöoikeuden mistä tahansa syystä.

2. Valtuutetut käyttäjät

Kuvapankin materiaalia saavat käyttää Tikkurila-konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät sekä valtuutetun kauppiaan, jälleenmyyjän tai maahantuojan edustajat. Myös mainos- ja viestintätoimistot sekä julkisten tiedotusvälineiden ja lehdistön edustajat saavat käyttää kuvapankin materiaalia näissä käyttöehdoissa mainitulla tavalla.

3. Immateriaalioikeudet

Kuvapankin materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat joko Tikkurila-konserniin kuuluville yhtiöille tai ulkopuolisille valokuvaajille tai muille tekijänoikeudenhaltijoille, jotka ovat myöntäneet kuviin käyttöoikeuden. Valokuvaajan ja muiden tekijänoikeudenhaltijoiden nimi on esitettävä asianmukaisella tavalla kuvien yhteydessä, kun kuvista otetaan kopioita, kun niitä julkaistaan tai kun kuvia saatetaan muuten yleisön saataville.  

Sivustoilla esiintyvät Tikkurilan tuotteiden ja palveluiden nimet ja tunnusmerkit ovat yrityksen tavaramerkkejä. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää kuvapankissa esiintyvää sisältöä, kuten tavaramerkkejä tai Tikkurilan tai kolmansien osapuolten tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia, millään muulla kuin näissä ehdoissa selkeästi määritellyllä tavalla..  

4. Tikkurila Oyj:n kuvapankin sallittu käyttö

Käyttäjä saa käyttää kuvapankin materiaalia vain kerrottaessa Tikkurilan-konsernin yrityksistä tai tuotteista medioissa, ilmoitusten tai mainosten yhteydessä näissä ehdoissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Käyttäjä voi ladata materiaalia kuvapankista, mutta hänellä ei ole lupaa ladata mitään materiaalia kuvapankkiin. Materiaalin lataaminen kuvapankista ei siirrä mitään Tikkurilan oikeuksia käyttäjälle.

Käyttäjälle ei myönnetä mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.

5. Luvaton käyttö

Käyttäjä ei saa käyttää materiaalia lainvastaisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi roskapostin, ketjukirjeiden, mainossähköpostien tai sähköpostimassalähetysten lähettämiseen.  Kuvapankin materiaalia ei saa käyttää Tikkurila-konserniin kuuluvien yhtiöiden, tai niiden kumppaneiden tai Tikkurilan tuotteiden/palveluiden halventamiseen tai maineen vahingoittamiseen.

Käyttäjä ei saa kuvapankin materiaalia käyttäessään käyttää väärää henkilöllisyyttä tai väärää sähköpostiosoitetta tai muutoin antaa harhaanjohtavaa tietoa omasta henkilöllisyydestään tai viestin alkuperästä.

Kuvapankin materiaalia ei saa kopioida, näyttää, esittää tai saattaa yleisön saataviin missään muussa kuin näiden käyttöehtojen sallimassa tarkoituksessa, muokata, myydä tai muuten asettaa kaupan ilman materiaalin tekijän- tai muut immateriaalioikeudet omistavan henkilön/yrityksen ennakkoon annettavaa kirjallista lupaa. Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa käyttöoikeuttaan kuvapankin materiaaliin kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Tikkurilan tavaramerkkejä ohjeiden vastaisesti tai niiden erottuvuutta tai voimassaoloa vahingoittavalla tavalla. Tikkurilan tavaramerkkejä ei saa käyttää suorassa yhteydessä käyttäjän tai kolmansien osapuolten tavaramerkkien, tunnusmerkkien tai muiden nimien kanssa eikä identifioimaan muiden kuin Tikkurilan tuotteita tai palveluita.  Tavaramerkkejä saa käyttää vain täsmälleen alkuperäisessä muodossaan muokkaamatta mitään tavaramerkin elementtiä.

6. Tikkurila-konsernin oikeudet

Tikkurila pidättää itselleen oikeuden evätä pääsyn kuvapankkiin sekä keskeyttää käyttäjän kuvapankin materiaalin käyttöoikeuden mistä tahansa syystä. Käyttäjän vastuulla on näiden ehtojen säännöllinen tarkistaminen. Jos käyttäjä jatkaa kuvapankin käyttämistä tällaisten muutosten jälkeen, hänen katsotaan hyväksyvän muutokset.

7. Vastuunrajoitus

Tikkurila ei vastaa kuvapankin laadullisista ominaisuuksista tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. Kuvapankin materiaali tarjotaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta. Tikkurila ei myöskään vastaa kuvapankin häiriöistä tai keskeytymisistä. Tikkurila ei vastaa missään olosuhteissa suorista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kustannuksista tai menetetystä voitosta, jotka liittyvät kuvapankin tai sen sisältämän materiaalin käyttöön tai mahdollisuuteen käyttää sitä. Käyttäjä vastaa kaikissa tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat hänen toimiessaan näiden käyttöehtojen vastaisesti.

8. Ponnahdusikkunat

Kuvapankki-sovellus käyttää ponnahdusikkunoita, joten ponnahdusikkunat on sallittava selaimen asetuksissa. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa kuvapankin monipuolinen käyttö. Ponnahdusikkunoiden käytön esto voi estää kuvien latautumista.

9. Yhteydenotot

Tikkurila-kuvapankkia koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen Imagebank@tikkurila.com.

Tikkurila Oyj