Metsä Groupin biotuotetehdas on huikea teräsprojekti

Äänekoskelle rakennettava Metsä Groupin biotuotetehdas on erittäin suuri projekti. Ei ainoastaan investoinnin arvon vuoksi vaan myös siksi, että työmaalle tuotavat komponentit ovat suuria ja niitä on paljon. Kokoamistyön helpottamiseksi teräsrakenteet toimitettiin mahdollisimman suurelta osalta valmiiksi maalattuina.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa maailman ensimmäisen uuden sukupolven biotuotetehtaan Äänekoskelle Keski-Suomeen. Valmistuttuaan tehdas tuottaa sellua 1,3 milj. tonnia vuodessa, eli lähes kolme kertaa Äänekosken nykyistä sellutehdasta enemmän. Uuden tehtaan päätuote on korkealuokkainen havusellu. Puuraaka-aineen lisäksi selluntuotannon sivuvirrat hyödynnetään 100-%:sesti erilaisten biotuotteiden valmistuksessa.

Äänekosken projekti on Suomen metsäteollisuuden suurin investointi kautta aikain: 1,2 mrd euroa. Sen vaikutus koko maan talouteen on huomattava: 500 milj. euroa vuodessa.

Rakentaminen tarkoittaa noin 6 000 henkilötyövuoden panosta. Tehtaan käynnistyessä vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä työllistävä vaikutus koko arvoketjussa Suomessa on yli 2 500 työpaikkaa, joista uusia on noin 1 500. Lisäksi valmistusketju heijastusvaikutuksineen luo mahdollisuuksia kokonaan uusille yrittämisen alueille, erityisesti pk-sektorilla.

Paljon terästä työmaalle

Alkusyksystä suurta huomiota herättivät kuljetukset, joilla Äänekoskelle tuotiin valkaisutornin ja muiden suurien prosessilaitteiden osia. Kyseessä olivat suuret, sylinterimäiset kappaleet, jotka oli tuotava paikan päälle kokonaisina.

Näiden lisäksi tehdasalueelle on saapunut paljon muitakin komponentteja, esim. Ruukin valmistamia teräksisiä runko-osia. Itse soodakattila on korkea, jaloteräksestä valmistettu sylinteri, jossa lämpö ja keittokemikaalit liuottavat sellukuituja ympäröivän ligniinin.

Kattila tarvitsee ympärilleen massiivisen teräsrungon sekä säältä suojaavat kuoret. Lisäksi huoltoa ja tarkastuksia varten on oltava huoltotasot ja niitä yhdistävät portaikot. Nämä rakenteet on valmistettu tavallisesta hiiliteräksestä, joka on sitten maalattu kestämään sekä säätä että teollisuusympäristön kuormitusta.

Projektipäällikkö Rauno Salo Ruukki Construction Oy:stä kertoo, että toimitetut rakenteet maalattiin valmiiksi tehtailla. Ne valmistettiin Ylivieskan, Peräseinäjoen ja Puolan Obornikin konepajoilla, joista osakokonaisuudet siirrettiin Äänekoskelle loppukokoonpanoon.

Nykyisin tällaisten teräsrakenteiden suunnittelussa käytetyt, kolmiulotteisia kuvia käsittelevät ohjelmistot ovat kehittyneet niin, että konepajoilta tulevat kappaleet sopivat tarkasti toisiinsa. Siksi työmaalla tapahtuvaa korjaus- ja paikkausmaalausta tarvitaan sangen vähän.

Epoksi on teräksen ystävä

Kattilarakennuksen runko maalattiin kolmi- ja neljäkerroksisella maalausyhdistelmällä. Ulkorakenteiden pohjamaalauksessa käytettiin sinkkipitoista epoksimaalia. Sinkki toimii galvaanisena suojana silloin, kun maalikalvoon tulee vaurio, esim. naarmu tai kolhu. Ulkoilmaan tulevat rakenteet saivat vielä välimaalin ennen pintakerrosta; pintamaalina toimii polyuretaani.

– Itse maalausprosessi oli hyvin perinteinen, ja suurimpana haasteena saattoi pitää säätä. Kappaleet oli saatava nimittäin mahdollisimman nopeasti maalaamoon ja jälleen ulos, jotta komponenttien läpimenoaika konepajoilla olisi niin nopea kuin suinkin mahdollista, kertoo Tikkurila Oyj:n avainasiakaspäällikkö Mikko Soini.

Hänen mukaansa yhtä hyvään suojaukseen olisi päästy modernilla maalitekniikalla jopa yhdellä maalikalvolla. Tilaaja oli valinnut perinteisen menetelmän, josta on pitkät kokemukset eikä yllätyksen mahdollisuutta tule eteen.

Soini kertoo myös, ettei työssä tapahtunut mitään tavallisuudesta poikkeavaa, vaan maalaaminen sujui rutiininomaisesti. Tilaaja oli valinnut värisävyksi harmaan, jolloin pohja- ja pintamaalien luomat mahdolliset sävyerot eivät tuoneet lisätöitä maalausporukalle. Samalla vältyttiin siltä, että eri konepajoissa maalatut osat poikkeaisivat sävynsä puolesta toisistaan.

Teksti Lauri Lehtinen
Kuva Sami Karppinen


Ota yhteyttä
Kysyttävää tuotteesta tai järjestelmästä? Ota yhteyttä asiantuntijaan >>