TUOTESELOSTE
10.6.2013

Temachlor 40

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Paksukalvotyyppinen yksikomponenttinen kloorikautsupintamaali.
SOVELTUVUUS
Suositellaan meri- ja teollisuusilmaston sekä lievän kemikaalirasituksen alaisten pintojen kuten siltojen, nosturien, kuljettimien, satamalaitteiden sekä säiliöiden ulkopintojen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Sillat, nosturit, kuljettimet, satamalaitteiden sekä säiliöiden ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Kloorikautsuyhdistelmien pintamaali. Voidaan maalata paksuja kalvoja. Maalattavissa myös alhaisissa lämpötiloissa. Kestää + 80 ºC kuivaa lämpöä.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

50 µm

120 µm

8,4 m2/l

70 µm

170 µm

6,0 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1006 ja 1053
Työtapa
Suurpaineruiskutus tai sively
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 60 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva

1 h

½ h

15 min

Kosketuskuiva

3 h

2 h

1 h

Päällemaalattavissa

5 h

4 h

3 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.


Huom!
Ylipaksu maalikerros hidastaa lopullista kuivumista. Päällemaalausväliaika kasvaa kalvonpaksuuden lisääntyessä maalauskertojen myötä.
Kiinteäainetilavuus
42 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
59 ± 2 paino-%
Tiheys
1,2 - 1,3 kg/l värisävystä riippuen.
Tuotekoodi
140-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli -10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 85 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Pohjamaalaus
TEMANYL MS PRIMER, TEMASIL 90, TEMAZINC 77 ja TEMAZINC 99.
Pintamaalaus
TEMACHLOR 40.
Maalaus
Suurpaineruiskutus tai sively. Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Levitysmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019"; hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 006 1006 tai Ohenne 006 1053.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 560 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 595 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTTakaisin