TUOTESELOSTE
2.9.2011

Temabond WG 300

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Kaksikomponenttinen, alhaisissa lämpötiloissa kovettuva modifioitu epoksimaali.
SOVELTUVUUS
Erityisesti vaikeasti puhdistettavien teräspintojen pohjamaalina prosessi- ja kemianteollisuudessa sekä veden upotusrasituksessa kuten laivojen pohjissa ja painolastivesitankeissa. Käytetään myös teräsrakenteiden asennus- ja kuljetusvaurioiden korjaus-maalaukseen sekä aikaisemmin maalattujen pintojen korjaus- ja uudismaalaukseen. Voidaan maalata myös vanhan alkydimaalin päälle. Hyvä tarttuvuus myös teräsharjattuun pintaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Teräspinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
246 Metallipintojen 2-komponettiset liuoteohenteiset pohjamaalit RL 11...14 ja 249 Muut metallipintojen pohjamaalit
Ominaisuudet
Muodostaa tiiviin, kulutusta ja kemikaaleja hyvin kestävän kalvon.
Värisävyt
TEMASPEED-sävytys.
Värikartat
TEMASPEED-sävytys.
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

100 µm

145 µm

7,0 m2/l

200 µm

290 µm

3,5 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1031
Sekoitussuhde
Maali 1 tilavuusosa 176-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 7519
Työtapa
Suurpaineruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
1 h.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 150 µm

- 5 ºC

+ 0 ºC

+ 5 ºC

+ 10 ºC

+ 23 ºC

Pölykuiva, kuluttua

18 h

14 h

6½ h

3½ h

2½ h

Kosketuskuiva, kuluttua

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

48 h

36 h

17 h

9 h

5 h

Päällemaalattavissa epoksilla ilman karhennusta, max. kuluttua

2 kk

2 kk

2 kk

2 kk

2 kk

Päällemaalattavissa polyuretaanilla, max. kuluttua

-

-

14 d

14 d

14 d


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
70 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
80 ± 2 paino-%
Tiheys
1,3 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
176-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää pinnan ja ilman lämpötilan olla yli -5 ºC ja maalin lämpötilan yli +15 ºC. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä.
(SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Puhdistus vähintään esikäsittelyasteeseen St2, paras tulos saavutetaan suihkupuhdistuksella. Jatkuvassa upotusrasituksessa suihkupuhdistus esikäsittelyasteeseen Sa2 tai Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)

Vanha maalipinta: Vanha maalipinta karhennetaan esim. hiomalaikalla, hiontapaperilla tai hiekkapesulla.
Pohjamaalaus
Temabond WG 300 ja Temabond WG 200.
Pintamaalaus
Temacoat GPL, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GS 50, Temacoat RM 40, Temadur, Temathane, Temacryl EA, Temabond WG 300 ja Temabond ST 300.
Maalaus
Suurpaineruiskutus tai sively. Tarvittaessa maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019" ja suutinpaine 120 - 180 bar. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeria. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1031.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 280 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 10 tilavuus-%) VOC-määrä on 340 g/l.
Vain teolliseen ja ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTT
Kovetteen KTTTakaisin