TUOTESELOSTE
9.3.2009
(entinen pvm. 3.10.2006)

Fontecryl 10

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Vesiohenteinen, nopeasti kuivuva, yksikomponenttinen akryylipohjamaali, joka sisältää aktiivisia ruosteenestopigmenttejä.
SOVELTUVUUS
Teräspintojen pohjamaalina sisällä ja ulkona. Ei sovellu upotusrasitukseen eikä jatkuvaan kosteuteen. Voidaan pintamaalata useilla eri tyyppisillä pintamaaleilla, myös liuotinohenteisilla.
KÄYTTÖKOHTEET
Teräspinnat.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
241 Metallipintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13 (RT-luokitus)
243 Sinkittyjen teräspintojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
11.2 Vesiohenteiset metallipohjamaalit RL 3...7 (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Kuivumista voidaan nopeuttaa lämmön avulla. Tuotteella on MED (Marine Equipment Directive) sertifikaatti no VTT-C-0840-15-06, jolloin se on hyväksytty laivojen sisäpuoliseen maalaukseen. Tuotteella on myös U.S. Coast Guard Module B numero (164.112 / EC0809) tyyppihyväksyntä.
Värikartat
Tuote kuuluu TEMASPEED FONTE -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

 95 µm

10,7 m2/l

60 µm

140 µm

7,2 m2/l

Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus ja sively.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 50 µm

+ 15 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

30 min

20 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

6 h

1 - 2 h

20 min

Päällemaalattavissa min.

24 h

2 - 3 h

1 h

Päällemaalattavissa liuotinpitoisilla polyuretaanimaaleilla, min.

 

6 h

2 h

Kiinteäainetilavuus
43 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
53 ± 2 paino-%
Tiheys
1,2 ± 0,1 kg/l
Tuotekoodi
213-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden välillä 20 - 70 %. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1) Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Sinkkipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään esim. puhdasta, kuivaa kvartsihiekkaa. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään PANSSARIPESU -pesuaineella.

Kuumasinkityt pinnat suositellaan maalattavaksi ns. harsotustekniikalla (maali ohennettuna 25 - 30 %) ennen varsinaista pohjamaalausta.

Alumiinipinnat: Pinnat pyyhkäisysuihkupuhdistetaan (SaS) siten, että pinta on kauttaaltaan tasaisen karhea. Puhallusmateriaalina käytetään ei-metallisia materiaaleja. (SFS 5873) Mikäli pyyhkäisysuihkupuhdistus ei ole mahdollista, pinnat karhennetaan hiomalla tai pestään emäksisellä MAALIPESU -pesuaineella.
Pohjamaalaus
FONTECRYL 10 ja TEMAZINC EE.
Pintamaalaus
2 - 3 h kuluttua: FONTECRYL 25, FONTECRYL 50, FONTELAC 90, FONTELAC QD 80, FONTECOAT EP 50, FONTECOAT EP 80, TEMALAC FD 50, TEMALAC FD 80 ja TEMALAC ML 90.

6 h kuluttua: TEMADUR, FONTEDUR 90, FONTEDUR HB 80, DUASOLID, TEMATHANE ja TEMACRYL.
Maalaus
Ruiskutus ja sively. Levitysmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 0 - 10 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 100 - 160 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen mukaan.
Työvälineiden puhdistus
Vesi tai FONTECLEAN 1921. Välineet on puhdistettava välittömästi käytön jälkeen ennen kuin maali ehtii kuivua.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 95 g/litra maalia.
Maalin VOC (ohennettu 10 tilavuus-%) 85 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
KäyttöturvallisuustiedoteTakaisin