Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Temalac FD 50

Yksikomponenttinen, puolikiiltävä, ruosteenestopigmenttejä sisältävä alkydipintamaali, jota käytetään laajasti erilaisten teräsrakenteiden maalaukseen sisä- ja ulkotiloissa.

Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
11,8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7,7
m2/l

Hyvä valinta nopeille tuotantolinjoille

Temalac FD 50 on alkydimaali, joka sopii konepajojen nopearytmiseen tuotantoon ja asemamaalaukseen. Voidaan ruiskuttaa sähköstaattisesti.

Hyvä kiillon- ja värinkesto

Temalac FD 50 -alkydimaalin kiillon- ja värinkesto on hyvä säärasituksessa. Ruosteenestopigmenttiensä ansiosta sitä voidaan käyttää myös yksikerrosmaalina.


Temalac FD 50 käyttökohteetOta yhteyttä
Kysyttävää tuotteesta tai järjestelmästä? Ota yhteyttä asiantuntijaan >>
TUOTESELOSTE
21.4.2010

Temalac FD 50

 
Temalac FD 50
TYYPPI
Nopeasti kuivuva, puolikiiltävä, yksikomponenttinen ruosteenestopigmentoitu alkydipintamaali.
SOVELTUVUUS
Soveltuu erityisesti konepajojen nopearytmiseen tuotantoon ja asemamaalaukseen. Soveltuu myös sähköstaattiseen maalaukseen. Säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastorasituksessa.
KÄYTTÖKOHTEET
Puolikiiltävä alkydiyhdistelmien pintamaali teräspinnoille. Käytetään teräksisten runko- ja tukirakenteiden, hoitotasojen sekä koneiden ja laitteiden pintamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Säilyttää erittäin hyvin kiiltonsa ja värisävynsä ilmastorasituksessa. Sisältää ruosteenestopigmenttiä, joten voidaan käyttää myös ns. yksikerrosmaalina.
Värikartat
RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA ja SYMPHONY värikartat. Tuote kuuluu TEMASPEED -sävytysjärjestelmään.
Kiiltoryhmät
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

85 µm

11,8 m2/l

60 µm

130 µm

7,7 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
1006
Työtapa
Suurpaineruiskutus
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

40 min

15 min

10 min

Kosketuskuiva, kuluttua

3 h

1½ h

1 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

12 d

6 d

4 d

Päällemaalattavissa, "märkää märälle", kuluttua

1 - 4 h

½ - 2 h

30 min


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
47 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
64 ± 2 paino-%
Tiheys
1,0 - 1,2 kg/l, värisävystä riippuen.
Tuotekoodi
181-sarja

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepiste-lämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Mikäli suihkupuhdistus ei ole mahdollista, kylmävalssatuille ohutlevyille suositellaan fosfatointia tartunnan parantamiseksi.

Pohjamaalatut pinnat: Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päälle-maalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)
Maalaus
Suurpaineruiskutus. Maali on sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Suurpaineruiskutuksessa maalia ohennetaan 5 - 8 %. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,011" - 0,015" ja suutinpaine 120 - 180 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan. Ohenne 1006, isoilla pinnoilla Ohenne 1053 (hidas).
Pohjamaalaus
Temaprime EE, Temaprime EUR, Temaprime GF, Temaprime ML ja Fontecryl 10.
Pintamaalaus
Temalac FD 50.
Työvälineiden puhdistus
Ohenne 1006.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 470 g/litra maalia.
Ohennetun maalin (ohennettu 8 tilavuus-%) VOC-määrä on 500 g/l.
Vain teolliseen ja ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Ohenteen KTTTakaisin

Metallin kustannuslaskuri

Ohjelma laskee maaliyhdistelmän kustannukset määräämiesi tuotteiden perusteella.


Metallin VOC-laskuri

Tämän laskentaohjelma perustuu koko EU:n alueella voimassa olevaan VOC-direktiiviin (1999/13/EC). Direktiivin tarkoituksena on vähentää VOC-liuottimien päästöjä erilaisissa teollisissa toiminnoissa. Laskentaohjelma on tarkoitettu alustavaan liuotinpäästöjen kartoitukseen.