M1-merkityt tuotteet

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Sisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, muun muassa maalit, voidaan luokitella niistä haihtuvien aineiden mukaan. Suomessa Sisäilmayhdistys ry on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan.

  1. Parhaaseen eli M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan.
  2. M2-luokkaan kuuluvista materiaaleista sisäilmaan haihtuu vähän yhdisteitä.
  3. M3-luokan materiaaleja ei ole tutkittu, tai ne eivät läpäise luokituksien mukaisia tiukkoja päästörajoja.


M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö (www.rts.fi), ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi pieni joukko ammatti-ihmisiä arvostelee tuotteen hajuvoimakkuutta. Kaikki mittaukset tehdään neljän viikon kuluttua tuotteen levittämisestä.


Instructions for allergic and susceptible consumers

More information about Taika


Tuoteseloste
KTT
Kovetteen KTT
Ohenteen KTT
Akvilac FD 25
Vesiohenteinen, yksikomponenttinen akrylaattilakka.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
 
 
Akvilac FD-J 10
Vesiohenteinen, yksikomponenttinen akrylaattilakka.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
 
 
Akvilac FD-J 25
Vesiohenteinen, yksikomponenttinen akrylaattilakka.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
 
 
Akviwax Satin
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
 
 
Fontedur FL Matt
Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen polyuretaanipintalakka.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
 
Fontefloor EP 100
Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksimaali.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
 
Fontefloor EP Clear
Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksilakka.
Tuoteseloste
 
 
 
Fontefloor EP Primer
Kaksikomponenttinen vesiohenteinen epoksipohjuste.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
 
Pinja Flex Combi 25 - UUTUUS
Yksikomponenttinen, vesiohenteinen polyakrylaattipintamaali.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
 
 
Temafloor PU Flex
Joustava, kaksikomponenttinen ja liuotteeton polyuretaanipinnoite.
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT