Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Fontezinc 85

Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen sinkkipölyepoksimaali. Hyvä ratkaisu siltojen, nosturien ja teräsrunkojen sekä metsä- ja kemianteollisuuden laitteiden maalaukseen silloin kun vaaditaan alhaisia VOC-pitoisuuksia.


Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5,8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11,6
m2/l

Suojaa terästä katodisesti

Fontezinc 85 on Tikkurilan ainoa vesiohenteinen sinkkipölymaali, joka suojaa katodisesti teräsrakenteita, kuten siltoja, teräsrunkoja, nostureita jne.

Maaliyhdistelmiin vaativissa ympäristöissä

Fontezinc 85:ä käytetään lähinnä epoksi-, polyuretaani- ja akryyliyhdistelmien pohjamaalina teräspinnoilla, jotka ovat alttiina kovalle ilmastorasitukselle rasitusluokkaan C5 saakka.


Fontezinc 85 käyttökohteetOta yhteyttä
Kysyttävää tuotteesta tai järjestelmästä? Ota yhteyttä asiantuntijaan >>
TUOTESELOSTE
8.11.2013

Fontezinc 85

 
Fontezinc 85
TYYPPI
Kaksikomponenttinen vesiohenteinen sinkkipölyepoksimaali.
SOVELTUVUUS
Käytetään voimakkaan sään ja ilmastorasituksen alaisten teräspintojen pohjamaalina epoksi-, akryyli- ja polyuretaaniyhdistelmissä. Voidaan käyttää ilmastorasituksissa ilman pintamaalausta.
KÄYTTÖKOHTEET
Suositellaan siltojen, nosturien, hallien teräsrunkojen sekä metsä- ja kemianteollisuuden teräsrakenteiden ja laitteiden kuten putkisiltojen, kuljettimien ym. maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Suojaa terästä katodisesti.
Värisävyt
Punertavan harmaa.
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat kalvonpaksuudet

Teoreettinen riittoisuus

kuiva

märkä

 

40 µm

85 µm

11,6 m2/l

80 µm

170 µm

5,8 m2/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Maali 4,3 tilavuusosaa 930 5080
Kovete 1,0 tilavuusosa 930 2760
Vesi 2,0 tilavuusosa (kts. sivu 2. "Maalaus").
Työtapa
Suurpaineruiskutus tai sively.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
4 h.
Kuivumisajat

Kuivakalvonpaksuus 40 µm

+ 10 ºC

+ 23 ºC

+ 35 ºC

Pölykuiva, kuluttua

1 h

½ h

20 min

Kosketuskuiva, kuluttua

2 h

1 h

½ h

Päällemaalaus vesiohenteisella maalilla, kuluttua

5 h

2 h

1 h

Päällemaalaus liuoteohenteisella maalilla, kuluttua

48 h

24 h

12 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
44 ± 2 % tilavuus-% (40 % ohennettuna).
Tiheys
2,4 kg/l seos, ohennettu 40 %.
Tuotekoodi
930 5080

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli + 10 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan pintalämpötilan on oltava vähintään 3 ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella.
Esikäsittely
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. (SFS-EN ISO 12944-4)

Teräspinnat: Suihkupuhdistetaan esikäsittelyasteeseen Sa2½. (SFS-ISO 8501-1)
Pintamaalaus
FONTEDUR HB 80, FONTECOAT EP 50, TEMACOAT GPL-S PRIMER, TEMACOAT GPL-S MIO, TEMACOAT RM 40 ja TEMANYL MS PRIMER.
Maalaus
Suurpaineruiskutus tai sively. Maalaustyön aikana suositellaan jatkuvaa koneellista sekoitusta. Maalausmenetelmästä riippuen maalia ohennetaan 20 - 50 til-%. Suurpaineruiskusuutin vertaushalkaisijaltaan 0,013" - 0,019" ja suutinpaine 160 - 200 baria. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen muodon mukaan.

Terävät reunat, nurkat, hitsisaumat yms. vaikeasti maalattavat kohdat maalataan erikseen siveltimellä, ns. vahvistusmaalaus.

Sivelymaalauksessa maalia ohennetaan tarpeen mukaan.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Kovete lisätään maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoitetaan huolellisesti. Käytä sekoittamiseen Temaspeed Squirrel Mixeriä. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen ja maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen.
Työvälineiden puhdistus
Vesi tai Ohenne 1029.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 180 g/litra maalia ohennettuna 40 tilavuusprosenttia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain teolliseen käyttöön.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTTTakaisin