Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Fontefire ST 60

Fontefire ST 60 on yksikomponenttinen vesiohenteinen palosuojamaali, jota käytetään teräsrakenteiden palosuojaukseen sisätiloissa.

Tuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin

Kuiviin sisätiloihin

Tuotetta käytetään teräsrakenteiden kuumuutta eristävänä palosuojamaalina käyttöluokan Z₂ kuivissa sisätiloissa. Fontefire ST 60:lla on erittäin alhainen VOC-pitoisuus (17 g/litra).

Kilpailukykyiset kalvonpaksuudet

Maalin suojausvaikutus perustuu voimakkaasti lämpöä sitovaan paisumisreaktioon, jonka tuloksena syntyy eristävä vaahtomainen kerros. Ohuillakin kalvonpaksuuksilla saavutetaan erinomainen palosuojauskyky.


Ota yhteyttä
Kysyttävää tuotteesta tai järjestelmästä? Ota yhteyttä asiantuntijaan >>
TUOTESELOSTE
18.1.2016

Fontefire ST 60 - UUTUUS

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Kuumuudessa paisuva, eristävän vaahtokerroksen muodostava yksikomponenttinen vesiohenteinen palosuojamaali.
SOVELTUVUUS

Käytetään teräsrakenteiden kuumuutta eristävänä palosuojamaalina luokan Z2 sisätiloissa. Maalaus suositellaan tehtäväksi asennuspaikalla kuivissa olosuhteissa. Konepajalla maalatut osat tulee pintamaalata ennen ulosvientiä.

KÄYTTÖKOHTEET
Teräsrakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Tuotteella voidaan saavuttaa 90 minuutin palonkestoaika.
Värisävyt
Valkoinen.
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Esimerkkejä suositeltavista kalvonpaksuuksista

Määrä

Teoreettinen riittoisuus

kuiva mm

märkä mm

g/m2

l/m2

m2/l

0,2

0,28

389

0,28

3,6

0,25

0,38

486

0,35

2,9

0,3

0,47

583

0,42

2,4

0,35

0,49

681

0,49

2,1

0,4

0,56

778

0,56

1,8

0,45

0,63

875

0,63

1,6

0,5

0,69

972

0,69

1,4

1,0

1,4

1944

1,39

0,7

1,3

1,8

2528

1,81

0,6

Maksimi märkäkalvonpaksuus on 1,2 mm yhdellä ruiskutuskerralla.

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, telaus tai suurpaineruiskutus.
Kuivumisajat

Kuivakalvon paksuus 500 µm

+20ºC, RH 50%

Päällemaalattavissa, kuluttua

itsellään 4–6 h

Päällemaalattavissa, kuluttua

pintamaalilla 16 h


Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
72 ± 2 tilavuus-%. (ISO 3233)
74 ± 2 paino-%
Tiheys
1,4 kg/l
Varastointi
6 kk kuivassa ja viileässä paikassa.
Tuotekoodi
006 6760

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80%. Teräksen pintalämpötilan on oltava vähintään 3ºC ilman kastepistelämpötilan yläpuolella. Maalaustyön ja kuivumisen aikana on umpinaisissa tiloissa oltava kunnollinen ilmanvaihto.
Esikäsittely
Pohjamaalatut pinnat:
Öljy, rasva, suolat ja lika poistetaan kohteeseen sopivalla menetelmällä. Pohjamaalauksen vauriot korjataan. Huomioi pohjamaalin päällemaalausväliaika. (SFS-EN ISO 12944-4)

Huom! Hyväksytty palonsuojamaalaus edellyttää aina pohjamaalin käyttöä.
Pohjamaalaus
Fontecryl AP (40µm), Fontecoat EP 50 (60µm), Temaprime EUR (40 µm), Temacoat GPL-S Primer (60 µm) ja Temacoat Primer (60µm).
Pintamaalaus
Nova 20, Fontecryl SC 50, Temadur 50 ja Temalac FD 50 noin 50–60 µm.

Kalvonpaksuuden tarkistus:
Ennen pintamaalausta on maalin kuivakalvon paksuus tarkastettava luotettavalla mittausmenetelmällä SFS 19840:n mukaisesti, ja mittauksesta on tehtävä pöytäkirja.
Maalaus
Palosuojamaalaus:

Sively, telaus tai suurpaineruiskutus. Maali sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Suositeltava levitysmäärä yhdellä kerralla on n. 500 µm kuivaa kalvoa. Maalausletkujen halkaisija vähintään 10mm, letkujen pituus korkeintaan 60m. Suutin 0,019" - 0,025", mieluummin kääntösuutin. Suutin valitaan laitteen tehon ja litratuoton mukaan. Suutinpaine 175–210 kg/cm2. Hajoituskulma valitaan maalattavan rakenteen mukaan.

Märkäkalvonpaksuus telauksessa ja sivelyssä on tyypillisesti 416µm (300µm DFT).
Jälkihoito
Konepajalla maalatut kappaleet tulee kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi suojata muovikalvolla sekä pakata niin, että maalikalvoihin ei tule tarpeettomia painumia.  Kylmänä vuodenaikana kappaleiden on annettava kuivua 48 tuntia huoneenlämpötilassa ennen ulosvientiä. Naarmut ja kolhut tulee korjata välittömästi alkuperäisellä maalausyhdistelmällä.
Työvälineiden puhdistus
Vesi.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä 17 g/litra maalia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla TIKKURILA OYJ:ltä. Vain ammattikäyttöön.
KäyttöturvallisuustiedoteTakaisin