Teknisen palvelun hinnasto

Tarkastuspalvelut-3

Vakiopalvelujen yksikköhinnat ovat alla olevassa hinnastossa. Mittaus-, määritys-, ja vastaaviin hintoihin sisältyy pelkän tuloksen tuottaminen. Jos tilaus edellyttää muita toimenpiteitä, kuten tuloksen perusteella tehtävää analyysiä, lausuntoa tai muuta tuloksen tulkintaa, näistä toimenpiteistä veloitetaan erikseen.

Palvelut, joiden hintaa ei ole hinnastossa, veloitetaan aikaveloituksella.

Minimiveloitus on 1 tunti.

Henkilöstön tuntihinnat ovat:

Hinta  € (alv 0%)

Asiantuntija

120,00


Jos asiakas tahtoo, annetaan halutusta palvelusta kiinteähintainen tarjous.

Edellytys on, että palvelutehtävä on riittävän selvästi määritelty.

Tuntivelotettavia asiantuntijapalveluita ovat muun muassa:

  • Maalaus- tai kohdetyöselostuksen laatiminen
  • Tarkastajatoiminta; NS 476, Level III, Palonsuojamaalaus
  • Avustaminen linjasuunnittelussa
  • Laitteiden toimivuuden mittaukset (UV-, lämpötila, jne.)
  • Erilliset tarkastusmittaukset (kalvonpaksuus, adheesio, kovuus, jne.)
  • Reach-neuvonta
  • Kaatopaikkakelpoisuusneuvonta
  • Muusta kuin Tikkurilan tuotteesta johtuvien laatuvalitusten selvittäminen
  • Koulutuspalvelu; Hinta sisältää luennon (max. 45 min) ja tavanomaisen valmistelun sekä mahdollisen oheismateriaalin. Valmistelu on tavanomainen, jos opetus ainakin pääosin perustuu olemassa olevaan materiaaliin.

 

Palvelu

Hinta € (alv 0%)

 Koemaalaus: 1)

   - Asiakkaan omilla laitteilla

   - Tikkurilan ruiskulaitteilla asiakkaalla

   - Tikkurilan tiloissa

 

250,00 €/kerta

350,00 €/kerta

100,00 €/kerta

Mittauksen pöytäkirjat

100,00 €/kpl

Kirjalliset lausunnot

150,00 €/kpl

Mittalaitteiden vastaavuustarkastus

50,00 €/laite

Tuotesertifikaatit: Tuotekohtainen hinta

5,00 €/kpl

Mallilevyt:

    - 50 - 100 kpl erä

    - 10 - 49 kpl erä

    - 1 - 9 kpl erä

 

5,00 €/kpl

7,00 €/kpl

20,00 €/kpl

 

 

Kilometrikorvaukset

0,50 €/km

 

1) Koemaalaushinta ei pidä sisällään mahdollisia henkilöiden tuntiveloituksia.

Mahdolliset matka- ja majoituskustannukset veloitetaan erikseen.

Hinnat ovat voimassa 1.11.2012 alkaen toistaiseksi.

Palvelupyyntöihin ja lisäkysymyksiin vastaa Tekninen Palvelu

Sähköposti: info.coatings@tikkurila.com

Metallipinnat: 020 191 2004

Puupinnat: 020 191 2005