Tarkastuspalvelut

Tarkastuspalvelut

Teemme laadunvarmistuskokeita ja –mittauksia tarpeen mukaan hankkeisiin, jossa olemme mukana esimerkiksi maalin toimittajana tai valvojana. Tilaajana voi olla urakoitsija tai joku muu taho.

NS 476 -standardin mukaisen Frosio Level III -tarkastajan palvelut

FROSIO on yksi johtavista ja vaativimmista maalaustarkastajien koulutuksista. FROSIO -koulutus pohjautuu Norjalaiseen standardiin NS 476: Rules for the approval of surface treatment inspectors.

Teräsrakenneyhdistyksen hyväksymän palosuojamaalaustarkastajan palvelut

Pätevä palosuojaustarkastaja toimii teräsrakenteiden palosuojausten toteuttamisen asiantuntijana rakennusprosessissa. Rakennusvalvonta voi käyttää pätevää palosuojaustarkastajaa apunaan palosuojausten asianmukaisen toteutuksen varmistamisessa. Rakennusvalvonta voi myös edellyttää pätevän palosuojaustarkastajan hyväksyntää palosuojausten toteutukselle.

Teollisen pintakäsittelyn laadunvarmistuspalveluita