NORSOK hyväksytyt järjestelmät


NORSOK M-501 -standardi käsittää ns. offshore-rakenteiden esikäsittelyä, käsittelymenetelmiä sekä korroosionestomaalausta koskevat vaatimukset. NORSOK-standardit on laatinut Norjan öljyteollisuus, ja standardien mukaisen maalauksen ansiosta korjauskustannukset ovat vähentyneet huomattavasti. Testausmenetelmät ovat markkinoiden vaativimmat: koelevyjä rasitetaan suolasumussa ja UV-valossa yhteensä 4 200 tunnin ajan standardin ISO 20340 mukaisesti. Vaatimusten mukaisten maaliyhdistelmien odotettu kestoikä on 20−25 vuotta.

Maaliyhdistelmät, jotka takaavat rakenteille pitkäaikaisen suojan vaativimmissa offshore-olosuhteissa

Seuraavat Tikkurilan maaliyhdistelmät täyttävät NORSOK M-501 -standardin vaatimukset:Lue lisää NORSOK standardista ja sen vaatimuksista: www.intmetl.com/Norsk/M-501.pdf.


Tärkeimmät tuotteet

Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Ympäristöseloste