Värien valinnan ABC

Värin valinnan ABC

Värien valinnassa kokonaisuus ratkaisee

Kaikki värit ovat kauniita oikeassa paikassa. Väärää väriä ei olekaan, ainoastaan epäonnistuneita värivalintoja. Jos värikokonaisuudessa muuttaa yhden värin, joutuu pohtimaan kaikkia muitakin värejä uudelleen. Toimiva värimaailma syntyy toistensa kanssa tasapainossa olevista väreistä. Jokainen väri vaikuttaa ympärillään oleviin väreihin. Väreillä on hyvin voimakas vaikutus tilassa.

Värien valinnasta riippuu, miltä ihmisestä tilassa tuntuu. Väreillä voidaan kiinnittää huomiota haluttuihin yksityiskohtiin, ohjata ihmisiä, viestiä ja informoida. Väreillä voidaan häivyttää näkyvistä ja peittää epäolennaisia elementtejä tilassa.

Väreillä voidaan myös vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja saada ihmiset reagoimaan tietyllä tavalla. Värien valinnan helpottamiseksi onkin hyvä hallita muutamia yksinkertaisia väriopin perusasioita ja olla selvillä siitä, miten värit vaikuttavat tilaan ja ihmiseen.