#ColorNow2018: Jaa kuva ja voita yllätyspalkinto!

Katso ympärillesi, mitä sävyjä näet? Poimi arjestasi Color Now 2018 -värisävyjä ja ikuista ne Instagramiin tunnisteella #colornow2018. Palkitsemme kuukausittain yhden Minerals-värikokoelman väreistä kertovan kuvan.

ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Järjestäjä
Arvonnan järjestäjä on Tikkurila Oyj. Instagram ei tahona osallistu kilpailun järjestämiseen. Nämä säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla kilpailuun osanottaja sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.

2. Kampanja-aika
2.11.2017-31.10.2018.

3. Osallistuminen
Osallistuakseen arvontaan osallistujan tulee jakaa Minerals-värikokoelman sävystä tai sävyistä kertovan kuvansa Instagramissa. Instagramissa osallistujan tulee jakaa kuvansa profiilissaan hashtagilla #colornow2018. Profiilin pitää olla avoin, jotta näemme kuvan. Kuvien jakaneiden kesken järjestetään kuukausittain arvonta. Kuva voi olla esimerkiksi sisustustoteutus, maisema tai omasta ympäristöstä löytyvä ilahduttava yksityiskohta.

Osallistuja vastaa siitä, ettei osallistujan lisäämissä kuvissa tai muussa materiaalissa esiinny elementtejä, jotka loukkaavat kolmansien osapuolien oikeuksia (mukaan lukien mutta ei rajoittuen tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeus). Kuvissa ei myöskään saa esiintyä luonnollisia henkilöitä.

Osallistuja voi osallistua kilpailuun useammalla kuvalla. Kuvien tulee olla itse otettuja. Osallistuja sitoutuu noudattamaan Instagramin käyttöehtoja, ja vapauttamaan Instagramin kaikesta vastuusta.

Kilpailuun voivat osallistua kaikki vähintään 18-vuotiaat Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua järjestäjän työntekijät tai kampanjan järjestämiseen osallistuneet järjestäjän yhteistyökumppanin työntekijät.

Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen milloin tahansa kampanjan aikana, jos kilpailun osallistuja ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia, osallistuja on antanut virheelliset nimi- ja yhteystiedot taikka käyttänyt vilpillisiä keinoja osallistuakseen kampanjaan tai muista järjestäjän tarpeellisiksi katsomista syistä. Lisäksi järjestäjällä on oikeus poistaa sisältöä mistä tahansa tarpeelliseksi katsomastaan syystä.

5. Palkinto ja palkinnon arvonta
Kaikkien osallistujien kesken arvomme Instagramissa joka kuukausi yhden Nina Bruunin suunnitteleman Paper Collectiven julisteen, arvo 29 euroa. Juliste on malliltaan joko Color Crafted 05 tai Color Crafted 01: https://paper-collective.com/?s=nina+bruun

Palkinnot toimitetaan postitse osallistujan antamaan postiosoitteeseen. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi taikka muuhun tavaraan tai palveluun. Tikkurila Oyj vastaa mahdollisen arpajaisveron maksamisesta.

6. Henkilötiedot
Osallistujan henkilötietoja käytetään kilpailun järjestämiseksi. Osallistujan henkilötietoja ei tallenneta Tikkurila Oyj:n pysyvään suoramarkkinointirekisteriin.

Voittajien nimet voidaan julkaista Tikkurila Oyj:n Instagram-profiilissa henkilön suostumuksella. Järjestäjä ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti osallistujan kuvaan kommentoimalla tai osallistujan profiilin kautta yksityisviestillä.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa toimittamattomista tai kadonneista osallistumisista eikä muutoinkaan Tikkurilan @tikkurila_suomi -Instagram-tilin toimimattomuudesta tai muista ongelmista, jotka voivat johtua esimerkiksi toimimattomista verkkoyhteyksistä tai muista teknisistä ongelmista.
Järjestäjä ei vastaa suorista tai välillisistä vahingoista tai kuluista, jotka aiheutuvat osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei myöskään vastaa palkinnon käyttämättä jättämisestä tai siitä, että palkinto ei ole tavoittanut voittajaa esimerkiksi osallistujan antamien virheellisten yhteystietojen vuoksi.

8. Muut ehdot
Osallistumalla kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä kampanjan säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä. Kampanjaan ja näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä, jos kampanjaa ei voida järjestää suunnitelmien mukaisesti. Jos sinulle tulee kysyttävää kampanjasta, ota yhteyttä: info.fi@tikkurila.com.