Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Zen Työtasoöljy

Öljyä työtasosi kestäviksi

Zen Työtasoöljy on öljy sisäpuupinnoille. Voit käyttää sitä keittiöiden ja kylpyhuoneiden massiivipuisten työtasojen käsittelyyn.

Tuote on liuoteohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
9
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
13
m2/l

Suojaavia öljyjä ja vahoja

Zen Työtasoöljy on luonnonöljyjä sekä karnauba- ja kandelillavahaa sisältävä öljy, joka imeytyy puuhun ja antaa likaa, tahroja ja vettä hylkivän suojan. Pinta on jatkossa helppo pitää puhtaana ja käsitellä tarvittaessa uudestaan.

Helppokäyttöinen ja nopea

Zen Työtasoöljy on helpo levittää siveltimellä tai puhtaalla kankaalla. Se imeytyy puuhun 5-10 minuutissa, jonka jälkeen ylimääräinen öljy pyyhitään pois kankaalla. Lisää kestävyyttä saat, kun käsittelet kosteiden tilojen työtasojen kaikki näkyvät pinnat (myös alapinnat).


TUOTESELOSTE
15.1.2013
(entinen pvm. 3.1.2012)
 

Pigrol Zen Työtasoöljy

TYYPPI
Luonnonöljyjä sekä karnauba- ja kandelillavahaa sisältävä öljy sisäkäyttöön.
SOVELTUVUUS
Puupuhtaiden pintojen pintakäsittelyaine, joka imeytyy puuhun ja antaa likaa, tahroja ja vettä hylkivän suojan.
KÄYTTÖKOHTEET
Keittiöiden ja kylpyhuoneiden massiivipuiset työtasot sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
9
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
13
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
732 Kalusteiden liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön RL 01...05 ja 739 Muut liuoteohenteiset vahat ja öljyt sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
79 Öljyt sisäkäyttöön (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön, syventää käsiteltävän puun väriä.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
9-13 m2/l, puulaadusta riippuen. 375 ml riittää noin 3-5 m2 kertakäsittelyyn. 
Pakkaukset
375 ml.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Levitys vaahtomuovisienellä tai siveltimellä.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Uudelleen käsiteltävissä n. 12 h kuluttua. Käyttöönottokuiva n. 24 h kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 80 p-%.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista puupinnat huolellisesti ja anna niiden kuivua. Pintojen puhdistukseen soveltuu esim. astianpesuaine. Erittäin likaiset ja tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.
Käsittely
Levitä Pigrol Zen Työtasoöljy siveltimellä tai puhtaalla kankaalla ja anna imeytyä puuhun 5-10 minuutin ajan. Pyyhi ylimääräinen öljy pois puhtaalla kankaalla. Uusi käsittely tarvittaessa 12 tunnin kuluttua.

Käsittele kosteiden tilojen työtasojen kaikki näkyvät pinnat (myös alapinnat).

Halutessa värillistä käsittelyä, käsittele puupuhdas pinta Zen Petsivahalla haluttuun värisävyyn. Öljyä pinta aikaisintaan 24 tunnin kuluttua.
Työvälineiden puhdistus
Puhdista työvälineet ensin lämpimällä vedellä ja saippualla, loput Tikkurilan Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet
Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä esim. pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6-8) astianpesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi. Öljyä tarpeen vaatiessa uudestaan Työtasoöljyllä. Erittäin likaiset ja tummuneet pinnat voit siklata tai hioa ennen käsittelyä.

Käsittele kulunut pinta uudelleen Pigrol Zen Työtasoöljyllä. Säännöllisesti Tasoöljyllä hoidettu pinta hylkii vettä, on helppo pitää puhtaana ja kestää rasitusta.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: Kiinanpuuöljyä. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
uju090113 / hok051010 / pih090113 / 0017089

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.