Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Vinha 

Lukuisia tyytyväisiä käyttäjiä

Vinhalla sivelet helposti puolihimmeää, alustan mukaan elävää suojaa niin lauta- kuin hirsipinnoille.  Uusille  tai aiemmin käsitellyille puupinnoille. Vinhalla vaihdat helposti tummaksi kuullotetun puun taas vaaleaan suuntaan.KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Erinomaista säänkestoa

Vinha on kehitetty puujulkisivuille kestämään  Suomen ääriolosuhteita. Pinta joustaa ja elää alustan ja vuodenaikojen mukaan. Muodostaa vedenkestävän maalipinnan, joka kuitenkin päästää vesihöyryn ulos.

Jättää kauniisti puun pintastruktuurin näkyviin

Puolihimmeään Vinha-pintaan ei silmä väsy. Puun olemus on läsnä niin lauta- kuin hirsipinnallakin. Vinha on erinomainen huoltomaali.

Muuttumisleikin voitto Vinhalla

Tikkurilan Muuttumisleikki-kilpailun voitti Tuija Kokkonen, joka uudisti piharakennuksensa uuteen uskoon Vinhalla. Katso videosta koko toteutus!


Saatat olla myös kiinnostunut näistä aiheista.Etsi inspiraatiota:TUOTESELOSTE
28.12.2017
(entinen pvm. 7.7.2016)
 

Vinha

TYYPPI
Puolihimmeä, vesiohenteinen suoja puupinnoille ulkona. Säilyttää puun luonnollisen pintakuvioinnin. Sideaineena on alkydivahvisteinen akrylaatti. Muodostaa puuta suojaavan vettähylkivän pinnan.
SOVELTUVUUS
Soveltuu uusille ja aikaisemmin Vinhalla, puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsitellyille pinnoille, sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä painekyllästetylle puulle. Soveltuu myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
83 Peittävät vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
VVA ja VC
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 9 l, 11,7 l ja 18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively, ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023"
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely voidaan tehdä n. 2 tunnin kuluttua. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kemikaalienkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
30-37 %.
Tiheys
1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Base -pohjustuspuunsuojalla. Poista aikaisemmin käsitellyltä pinnalta irtoava aines teräsharjalla. Pese homehtuneet ja sinistyneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Suojaa puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Base -pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super tai Rostex Super Akva ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus
Sekoita Vinha perusteellisesti ennen käyttöä. Vinha käytetään yleensä sellaisenaan, ohennetaan tarvittaessa vedellä. Levitä siveltimellä tai ruiskulla uusille pinnoille 2 kertaa ja huoltomaalauksessa 1 tai 2 kertaa riippuen alustan väripoikkeamasta sekä käsiteltävien pintojen kunnosta. Käsiteltäessä painekyllästettyä puuta vaaleilla sävyillä, levitä 2-3 kertaa. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä erä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.  Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Vinha voidaan huoltomaalata Vinhalla, Pika-Teholla tai Ultra-sarjan talomaaleilla. Kertamaalaus riittää jos käytetään samaa väriä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) 130g/l(2010)
Vinha sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta(C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräysypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
> 5 litran astiat: 9 III, ≤ 5 litran astiat: ei luokiteltu
jha281113 / akk151217 / hsa281217 / 300-

Värit

Vinha-värikartta

Vinha-värikartassa on 30 luonnonläheistä väriä, jotka sopivat maisemaan kaikkina vuodenaikoina. Värien nimet on poimittu kalevalaisesta perinteestä.

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla. Muista ulkovärejä valitessasi, että värit näyttävät suurella pinnalla luonnon vahvojen värien ympäröiminä vaaleammilta ja kirkkaammilta kuin värikartan pienessä värimallissa harmaalla pohjalla.

Kaunis Talo -lastut

Tikkurilan valmiit ulkomaalauksen väriyhdistelmät helpottavat talosi värien valintaa. Olemme etsineet suomalaisesta väriperinteestä onnistuneimpia esimerkkejä maalatuista julkisivuista ja tehneet avuksesi valmiita ulkoväriyhdistelmiä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.