Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1

Paneelikatto valkoinen

M1-tuoteSisätiloissa käytettävät rakennusmateriaalit, muun muassa maalit, voidaan luokitella niistä haihtuvien aineiden mukaan.

Suomessa Sisäilmayhdistys ry on laatinut rakennusmateriaaleille luokituksen, jonka mukaan tuotteet jaetaan kolmeen luokkaan.
  1. Parhaaseen eli M1-luokkaan kuuluvat materiaalit, joista haihtuu erittäin vähän mitään yhdisteitä huonetilaan.
  2. M2-luokkaan kuuluvista materiaaleista sisäilmaan haihtuu vähän yhdisteitä.
  3. M3-luokan materiaaleja ei ole tutkittu, tai ne eivät läpäise luokituksien mukaisia tiukkoja päästörajoja.
M1-luokituksen tuotteelle myöntää Rakennustietosäätiö (www.rts.fi), ja luokitus edellyttää hyväksytyn testauslaboratorion suorittamia mittauksia. Luokitelluista tuotteista on mitattu kaikki haihtuvat orgaaniset yhdisteet, formaldehydi, ammoniakki ja karsinogeeniset aineet. Lisäksi pieni joukko ammatti-ihmisiä arvostelee tuotteen hajuvoimakkuutta. Kaikki mittaukset tehdään neljän viikon kuluttua tuotteen levittämisestä.

Mittausten mukaan esimerkiksi Tikkurilan Remontti-Ässä remonttimaalista haihtuu yhtä vähän aineita kuin kipsilevystä. Käyttöturvallisuusohje allergisille ja herkille kuluttajille.

M1 tuotteet

Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote
Ympäristöseloste
Tikkurila_Kellarimaali_3d Kellarimaali - UUTUUS
Tuoteseloste
Käyttöturvallisuustiedote