Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Spakkeli Puukitti

Vesiohenteinen erikoiskitti

Spakkeli Puukitti jäljittelee kuivuttuaan käsittelemättömän puupinnan värejä.

Tuote soveltuu sisäseiniinTuote soveltuu sisäkattoonTuote soveltuu sisälattiaanTuote on vesiohenteinenTyöväline: teräslasta

Puupuhtaille pinnoille

Puupintojen kolojen kittaukseen sisätiloissa. Täyttökyky enintään 2 mm. Kittauspaikka soveltuu hyvin lakattavaksi, maalattavaksi ja petsattavaksi.

Viisi käsittelemätöntä puuta jäljittelevää värisävyä

Väreinä mänty, koivu, tammi, pyökki, tumma mahonki. Huomaa, että kittipaikka voi värjäytyä käsiteltäessä eritavoin kuin vieressä oleva puumateriaali.


Uudet pinnat
Vanhat pinnat

Huonekalu, kaapistot, kaluste, koriste-esineet, leikkikalut ja puuesine

Ikkuna, ikkunanpuitteet, karmi ja ovi

Katto

Lattia ja portaat

Seinä

TUOTESELOSTE
5.10.2017
(entinen pvm. 10.11.2015)
 

Spakkeli puukitti

TYYPPI
Vesiohenteinen erikoiskitti. Spakkeli Puukitti jäljittelee kuivuttuaan käsittelemättömän puupinnan värejä. Täyttökyky enintään 2 mm.
SOVELTUVUUS
Puupintojen kolojen kittaukseen sisätiloissa. Kittauspaikka soveltuu hyvin lakattavaksi, maalattavaksi ja petsattavaksi.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalusteet, huonekalut, ovet, paneeliseinät ja -katot sekä muut puupinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on vesiohenteinen Työväline: teräslasta
Maalaustuoteryhmä 2012
82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
Maalaustarvikeryhmä 2001
20 Vesiohenteiset kuivien tilojen kitit ja silotteet RL 1...3 (RT-luokitus)
Värisävyt
Mänty, koivu, tammi, pyökki, tumma mahonki.
Pakkaukset
200 ml ja 500 ml
Ohenne
Vesi
Työtapa
Levitys lastalla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Ohuen kittauksen voi hioa n. 4 tunnin kuluttua. Syvemmät kittauspaikat ovat hiontakuivia seuraavana päivänä.
Kiinteäainetilavuus
67 %.
Tiheys
1,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Kitattavan pinnan tulee olla kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Käsittely
Puhdista pinta liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Levitä Spakkeli Puukitti lastalla. Ohenna tarvittaessa vedellä. Kittaa suurehkot syvennykset mieluimmin kahteen tai useampaan kertaan. Hio pinta ja poista hiontapöly.

Pinta voidaan petsata Parketti-Ässä Petsillä, Akvi Color tai Dicco Color petsillä.

Pintakäsittely kirkkaalla tai sävytetyllä Kiva kalustelakalla, Unica Superilla tai Paneeli-Ässällä, Parketti-ässä Lattialakalla, Pontti Puulattialakalla, Merit katalyyttilakalla tai Akvilac FD -sarjan tuotteilla kohteesta riippuen.

Huomioi puupinnan ja kittipinnan mahdollinen erilainen värjäytyminen pintakäsiteltäessä.

Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-Kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita käyttämättä jäänyt valmiste vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
garta110215 / akk200115 / pih301214 / 0072203