TUOTESELOSTE
18.7.2017
(entinen pvm. 25.2.2014)
 

Sisä 7 seinämaali

TYYPPI
Vesiohenteinen dispersiomaali.
SOVELTUVUUS
Sisämaalaukseen betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy-, lastulevy ja puukuitulevypinnoille käyttöohjeen mukaan. Myös ennen maalattujen pintojen uudelleen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Sisäseinät ja -katot kuivissa tiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m²/l
Perusmaalit
A
Värisävyt
Valkoinen. A-perusmaalista sävytettävät vaaleat värit.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
Imeville pinnoille 5-7 m²/l.
Imemättömille pinnoille 9-11 m²/l.
Pakkaukset
2,7l, 9 l, 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, telaus tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,017" - 0,021"
-ohennemäärä 0-10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1/2 tuntia.
Päällemaalauskuiva 1-2 tuntia.
Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka III, ISO 11998
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä.
Lämmönkestävyys
85 °C, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 37 % sävystä riippuen.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa Sisä 2:lla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat laimennetulla maalipesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeäksi ja poista hiontapöly. Silota kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly. Pohjamaalaa tarvittaessa Sisä 2:lla.
Maalaus
Ensimaalaus:
Sekoita Sisä 7 hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Huoltomaalaus:
Sisä 7:lla maalatut pinnat voit huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 1 kk kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana.

Pinnat voidaan puhdistaa kuivalla harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) 75g/l(2007)/ 30g/l(2010)
Sisä 7 sisältää VOC max. 30g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
linla160114 / niear160114 / pih140114 / 706-s