Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Panssarimaali

Kestävä, perinteinen peltikattomaali

Liuotinohenteinen alkydimaali peltikattojen ja muiden metallipintojen maalaamiseen ulkona. Sisältää aktiivista ruosteenestopigmenttiä.KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Himmenee kauniisti vanhetessaan

Panssarimaali on tunnettu, perinteinen peltikattomaali. Yhdessä ruosteenestopohjamaali Rostex Superin kanssa se muodostaa kestävän maalipinnan, joka himmenee kauniisti ajan myötä.

Liuotinohenteinen maalausmenetelmä

Ns. Panssarimaali-menetelmä sisältää Rostex Super -korroosionestopohjamaalin ja Panssarimaalin. Tämä perinteinen liuotinohenteisten maalien yhdistelmä on kestävä ja kestää hyvin mahdollisten sinkkisuolojen aiheuttamaa rasitusta.

Runsas, peltikatoille suunniteltu värivalikoima

Panssarimaali voidaan sävyttää Tikkurilan Peltikattomaalit värikartan mukaan. Saatavissa myös suurin osa Puutalot-värikartan ja Kaunis Talo -värilastujen sävyistä. Vakiovärit: Musta (0202), Vanha kupari (0296), Raudanpuna (0384), Ruoho (0357).


Uudet pinnat
Vanhat pinnat

Ikkuna, ikkunanpuitteet, karmi ja ovi

Kaide, kilpi tai liikennemerkki, metalliesine, metallirakenteet, pilari ja polkupyörä

Katto ja peltikatto

TUOTESELOSTE
6.7.2012
(entinen pvm. 19.6.2012)
 

Panssarimaali

TYYPPI
Aktiivista ruosteenestopigmenttiä sisältävä alkydimaali.
SOVELTUVUUS
Pohjamaalattujen sinkittyjen-, alumiini- ja teräspintojen maalaukseen sekä aikaisemmin alkydimaalilla maalattujen pintojen maalaukseen ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET
Peltikatot, vesikourut, syöksytorvet, suojapellit, kaiteet sekä teräsrakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
452 Peltikattojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13 (RT-luokitus)
453 Metallipintojen liuoteohenteiset pintamaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
42 Alkydimaalit sinkitylle teräsalustalle ja alumiinialustalle RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Sävytettävissä Tikkurilan Peltikattomaalit värikartan mukaan, saatavissa myös suurin osa Puutalot-värikartan ja Kaunis Talo -värilastujen sävyistä. Vakiovärit: Musta (0202), Vanha kupari (0296), Raudanpuna (0384), Ruoho (0357).
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
8–12 m2/l.
Pakkaukset
A ja C perusmaalit: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
Vakiovärit: 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively, ruiskutus.

Levitä maali mieluiten siveltimellä tai vaihtoehtoisesti telalla tai ruiskulla. Tasoita telattu pinta välittömästi siveltimellä. Ruiskutuksessa käytetään suurpaineruiskusuutinta 0,011” -0,015”  (nimelliskulma tavallisimmin 40°) ja tuotetta ohennetaan tarvittaessa max. 10 til.-%.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pintakuiva 3-5 tunnissa. Päällemaalaus suositellaan tehtäväksi seuraavana päivänä.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä. Kestää voiteluöljyjä ja -rasvoja.
Lämmönkestävyys
80 °C, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 55 %.
Tiheys
1,0 - 1,3 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja ympäröivää ilmaa lämpimämpi. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ilman suhteellinen kosteus, lämpötila ja tuulen nopeus vaikuttavat voimakkaasti kuivumisnopeuteen. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +40°C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym. Ajoita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista. Kaste himmentää maalipinnan.
Esikäsittely
Maalaamattomat pinnat:
Uusi sinkitty peltikatto suositellaan maalattavaksi aikaisintaan yhden talven jälkeen. Paras tartunta saadaan jo sääolosuhteissa himmentyneelle, mekaanisesti tai kemiallisesti karhennetulle sinkitylle pinnalle. Poista pinnalla mahdollisesti oleva valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla, teräspinnat puhdistusasteeseen St2. Poista pinnalta vesiliukoiset valkoruostesuoja-aineet, lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesulla harjaa apuna käyttäen. Huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Alumiinipinnat on karhennettava ennen maalausta.

Pohjamaalaa koko pinta Rostex Superilla. Pintamaalaa Panssarimaalilla 1-2 kertaa peittokyvystä riippuen. Kertamaalaus on yleensä riittävä, jos Panssarimaalin kuivakalvoa on μm 40-60.
Rostex Super voidaan pintamaalata Panssarimaalilla jo muutaman tunnin kuluttua Pintamaalaus on kuitenkin tehtävä viimeistään 4 vrk kuluttua pohjamaalauksesta. Muussa tapauksessa pohjamaalin pinta on karhennettava täysin himmeäksi, huuhdottava puhtaaksi ja annettava kuivua ennen pintamaalausta.

Maalatut pinnat:
Poista irtoava maali ja mahdollinen ruoste kaapien ja teräsharjaten puhdistusasteeseen St2. Mikäli hilseily on runsasta on se merkki siitä, että vanhan maalin tarttuvuus on kauttaaltaan huono. Vanha maali poistetaan tällöin mahdollisimman tarkkaan (esim. kaavinta, teräsharjaus, korkeapainepesu, painepesu hiekkalisäyksellä). Pese pinnat Panssaripesulla harjaa apuna käyttäen, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Paikkamaalaa ruosteesta puhdistetut kohdat Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Pintamaalaa 1 - 2 kertaa Panssarimaalilla.
Maalaus
Ensimaalaus: Sekoita Panssarimaali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa Lakkabensiinillä 1050, ohennemäärä 0-5 til.-%. Levitä maali mieluiten siveltimellä tai vaihtoehtoisesti telalla tai ruiskulla. Tasoita telattu pinta siveltimellä välittömästi. Kertamaalauksella on pyrittävä 40-60 µm kuivakalvoon. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalimäärä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Huom! Älä käytä Panssarimaalin C-perusmaalista tehtyä sävyä rinnakkain samassa kohteessa vastaavan vakiosävyn kanssa.
Maalipinnan liukkautta voidaan vähentää lisäämällä 10 litraan maalia 1/3 litraa Liukueste-jauhetta. Liukuestettä käytettäessä on käsittely-yhdistelmässä oltava kaksi maalikerrosta, joista jälkimmäinen sisältää liukuesteen.

Huoltomaalaus: Panssarimaali voidaan huoltomaalata Panssarimaalilla tai muilla peltikaton maalaukseen tarkoitetuilla alkydipohjaisilla maaleilla. Panssarimaali voidaan huoltomaalata myös Panssari Akvalla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla. Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Panssarimaali sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini), bariumpigmenttiä, sinkkioksidia. SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA NIELTYNÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sisältää metyylietyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III, alle 450 l astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia
ivk081111 / hsa19062012 / 460-

Värit

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla. Muista ulkovärejä valitessasi, että värit näyttävät suurella pinnalla luonnon vahvojen värien ympäröiminä vaaleammilta ja kirkkaammilta kuin värikartan pienessä värimallissa harmaalla pohjalla.

Peltikattomaalit-värikartta

Peltikattomaalit-värikartasta löydät 12 suosituinta suomalaista kattoväriä, joista voit valita sopivan vaihtoehdon katollesi ja rakennuksen muihin metalliosiin.

Kaunis Talo -lastut

Tikkurilan valmiit ulkomaalauksen väriyhdistelmät helpottavat talosi värien valintaa. Olemme etsineet suomalaisesta väriperinteestä onnistuneimpia esimerkkejä maalatuista julkisivuista ja tehneet avuksesi valmiita ulkoväriyhdistelmiä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.