Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Miranol

Emalimaista pintaa!

Klassinen Miranol on mietohajuinen maali puu- ja metallipinnoille sisälle ja ulos.

Monipuolinen ja helppokäyttöinen Miranol muodostaa tasoittuessaan erittäin kauniin täyskiiltävän pinnan


KiiltäväMatta
Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l

Monikäyttömaali

Miranol on helppokäyttöinen, mietohajuinen maali puu- ja metallipinnoille sisällä ja ulkona. Irtokalusteiden ja esineiden lisäksi voit maalata Miranolilla mm. leikkikalut. Soveltuu vaativillekin pinnoille, kuten veneisiin, polkupyöriin ja työkaluihin jne.


Kaunis pinta

Hyytelömäinen Miranol on helppo sivellä. Se ei valu ja tasoittuu hyvin muodostaen tasoittuessaan erittäin kauniin täyskiiltävän pinnan.


Valitse väreistä omasi

Miranol voidaan sävyttää Tikkurilan sisä- ja ulkomaalivärikarttojen mukaisesti. Lisäksi Miranol-tuoteperheeseen kuuluvat vakiovärilliset pikkupurkit, jotka on helppo napata kaupasta mukaan sävyttämättä. Vakiovärit: valkoinen, musta, maalarinvalkoinen, sininen Kissankello, Keltainen, Signaalinpunainen, ruskea Suklaa, Pullonvihreä ja keltainen Leinikki.


Uudet pinnat
Vanhat pinnat

Huonekalu, kaapistot, kaluste, koriste-esineet ja metalliesine

Huonekalu, kaapistot, kaluste, koriste-esineet ja puuesine

Kaide, kilpi tai liikennemerkki, metalliesine, metallirakenteet, pilari ja polkupyörä

Ulkokaluste

TUOTESELOSTE
10.10.2012
(entinen pvm. 1.8.2006)
 

Miranol alkydimaali

TYYPPI
Tiksotrooppinen (hyytelömäinen), mietohajuinen alkydimaali.
SOVELTUVUUS
Puu- ja metallipinnat sisällä ja ulkona. Katso käyttöohje. Tiksotrooppinen Miranol on helppo sivellä. Se ei valu ja tasoittuu hyvin.
KÄYTTÖKOHTEET
Irtokalusteet, esineet, leikkikalut, työkalut, veneet, polkupyörät, kilvet jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyskiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05, 459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit (RT-luokitus)
479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
40.9 Muut alkydimaalit sisäkäyttöön (RT-luokitus) ja 41 Alkydimaalit ulkokäyttöön RL 3, 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan sisä- ja ulkomaalivärikartat. Tarkista värisävyn sopivuus ulkokäyttöön maalimyymälästäsi.
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Metallipinnalle 12-14 m2/l.
Sileälle puupinnalle 10-12 m2/l.
Pakkaukset
Perusmaalit 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Vakiovärit 1/10 l, 1/3 l, 1 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050 ja Ruiskuohenne 1032
Työtapa
Sively, telaus tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutuksessa
- suutin 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm
- ohennemäärä 10 - 20 til.%

Sivuilmaruiskutus
- maalisuutin 1,4 mm - 1,8 mm
- ohennemäärä 25-35 til.% (DIN4 18-25 s) (ruiskutuksessa kuivakalvon paksuus ei saa ylittää 40 µm:ä).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 3-4 tunnissa. Päällemaalaus voidaan tehdä n. 1 vrk kuluttua.
Pesunkestävyys
Hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla, SFS-EN ISO 11998.
Kemikaalienkestävyys
Kestää kasvi- ja eläinrasvoja sekä voiteluöljyjä ja –rasvoja, tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä, ei kestä esim. tinneriä, SFS-EN ISO 2812.
Lämmönkestävyys
Lämmönkestävyys 120 °C, vaaleat sävyt kellastuvat aina jonkin verran alustoilla, jotka lämpenevät. ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n.50 %.
Tiheys
0,9-1,1 kg/l sävystä riippuen, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Huom! Kuivuminen edellä mainituissa rajaolosuhteissa on selvästi hitaampaa kuin standardiolosuhteissa (23 ºC, suht. kosteus 50 %). Avatint-pastoilla sävytettyjen tummien sävyjen kuivuminen hidastuu eniten.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta, pölystä, rasvasta, öljystä ja ruosteesta.
Puupinnat pohjamaalataan Jehu pohjamaalilla tai Otex tartuntapohjamaalilla. Teräspinnat kuivissa sisätiloissa voidaan maalata suoraan Miranolilla. Muissa tapauksissa pohjamaaliksi suositellaan Rostex Super ruosteenestopohjamaalia. Sinkityt pinnat ja alumiinipinnat pohjamaalataan Rostex Super ruosteenestopohjamaalilla. Alumiinipinnat on karhennettava ennen pohjamaalausta.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua hyvin. Poista irtoava maali kaapimella ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kolot ja syvennykset tasoitetaan Lakkakitillä. Huonokuntoiset pinnat pohja/välimaalataan Jehulla tai Otexilla.

Kun maalaat kirkkaan punaisella tai kirkkaan keltaisella, pohjamaalaa puupinnat samaan väriin sävytetyllä Jehulla, sinkityt, alumiinipinnat ja teräspinnat Rostex Super vaaleanharmaalla.
Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa sivellinmaalaukseen Lakkabensiinillä 1050 ja ruiskumaalaukseen Ruiskuohenteella 1032. Levitä maali siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Huoltomaalaus:
Miranolilla maalatut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä liuoteohenteisella maalilla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua maalaamisesta:
Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti harjalla tai nihkeällä puhdistusliinalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) ja kobolttioktoaattia SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
Alle 450 litran astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia. Yli 450 litran astiat: VAK/ADR 3 (III).
hok081012 / ome050811 / pih081012 / 555-

Värit

Tunne Väri -värikartta

Tikkurilan Tunne väri -kokoelman on koottu 263 väriä, joiden nimet luovat mielikuvia ja johdattavat valintaasi.

Kaunis Koti -värilastut

Uudistetut Kaunis Koti -lastut tarjoavat entistä monipuolisemman ja selkeämmän järjestelmän kodin värivalintojen avuksi. Loimme viisi toisistaan poikkeavaa perustyyliä, joista asiakas voi ensin valita sen, mikä tuntuu omalta. Esivalitun tyylin puitteissa on helpompi puntaroida yksityiskohtaisia ratkaisuja.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.