Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Magnetic

Suosittu erikoistuote

Magnetic on vesiohenteinen erikoismaali, jonka avulla loihdit seinäpintoja joihin magneetit tarttuvat. Voimakkaat magneetit tarttuvat pinnoille parhaiten.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
1,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1,5
m2/l

Loihdi kotiisi mielenkiintoisia yksityiskohtia

Ideoita etsivä arvostaa vinkkejä, joilla maalipinnalle voi tarpeen mukaan antaa myös toimivan tehtävän esimerkiksi muistiinpano- tai ilmoitustauluna.

Magneettista pintaa

Magnetic soveltuu betoni-, tasoite-, kipsilevy ja lastulevyalustoille. Magnetic voidaan pintamaalata 1-2 kertaa vesiohenteisella pintamaalaukseen tarkoitetulla Tikkurilan sisäseinämaalilla, mikäli pinnoille halutaan jotakin muuta väriä kuin harmaa. Paksut pintamaalikerrokset heikentävät magneettien tarttuvuutta.


TUOTESELOSTE
22.12.2016
(entinen pvm. 12.7.2016)
 

Magnetic

TYYPPI
Magnetic on vesiohenteinen erikoismaali. Maalin ominaisuuksien vuoksi magneetit saadaan tarttumaan Magneticilla maalatuille pinnoille. Voimakkaat magneetit tarttuvat pinnoille parhaiten.
SOVELTUVUUS
Betoni-, tasoite-, kipsilevy ja lastulevyalustat. Magnetic voidaan pintamaalata 1-2 kertaa vesiohenteisella pintamaalaukseen tarkoitetulla Tikkurilan sisäseinämaalilla, mikäli pinnoille halutaan jotakin muuta väriä kuin harmaa. Paksut pintamaalikerrokset heikentävät magneettien tarttuvuutta.
KÄYTTÖKOHTEET
Seinäpinnat kuivissa sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
1,5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1,5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
319 Muut vesiohenteiset seinä- ja kattomaalit sisäkäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
39.9 Muut vesiohenteiset dispersiomaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Harmaa.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
n. 1,5 m²/l kolmeen kertaan levitettynä.
Pakkaukset
0,5 l ja 3 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus tai sively
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
n. 24 tuntia
Tiheys
n. 2,60 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja lämpötilan vähintään +10 °C. Ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Poista pinnalta pöly, lika ja irtonainen aines. Tasoita tarvittaessa kolot ja halkeamat kohteeseen soveltuvalla Presto tasoitteella.
Pohjusta maalaamattomat alustat esim. Varma pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinta laimennetulla Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi hiomapaperilla, jotta tarttuvuus olisi mahdollisimman hyvä. Poista hiontapöly.
Laimennus
Ei ohenneta.
Maalaus
Sekoita Magnetic ennen käyttöä tasaiseksi (jopa useita minuutteja) ja aika ajoin käytön aikana. Maalaa pinta 3 kertaa käyttäen runsaasti Magnetic- maalia ja lyhytkarvaista telaa tai suorita maalin levitys siveltimellä. Yritä telata pinta niin, että telakuvio olisi mahdollisimman tasainen. Magneetit tarttuvat paremmin sileään alustaan.

Voit suorittaa Magneticin levityksen myös telaamalla ja tasoittaa maalin heti teräslastalla, jolloin pinnasta saadaan vieläkin sileämpi. Anna maalatun pinnan kuivua maalauskertojen välillä noin vuorokauden ajan.

Käytä noin 1 litra maalia noin 1,5 neliömetrin alalle kolmen kerran käsittelynä. Tällöin saadaan riittävä määrä maalia varmistamaan magneettien tarttuvuus alustaan. Pintamaalaus voidaan suorittaa tarvittaessa vuorokauden kuluttua vesiohenteisella pintamaalaukseen tarkoitetulla Tikkurilan sisäseinämaalilla.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali ja pese työvälineet vedellä. Pesuallas tulee huuhtoa huolella, sillä maalin sisältämä rauta voi aiheuttaa värjäytymistä.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.

Pinnat puhdistetaan mieluimmin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä. Nihkeäpuhdistusta käytettäessä pintaan voi jäädä puhdistuksesta jälki.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta mieluimmin kuivapuhdistuksena käyttäen imuria, pehmeää harjaa tai pölypyyhettä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 140 g/l (2010).
Magnetic sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotteen koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä noudatettava huolellisuutta ja vältettävä tarpeetonta altistumista. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
joa100112 / keh270504 / mkv241016 / 0015800

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.