Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Kilpi Tiilikattomaali

Katto, jota naapurikin kadehtii

Tiilikatto on yksi Suomen yleisimmistä kattotyypeistä. Myös tiilikatto vaatii kuitenkin huoltoa ja kunnossapitoa. Tiilikaton maalaaminen uudistaa katon ulkonäön ja suojaa tiilen haurastunutta pintaa. Tikkurilan vesiohenteinen Kilpi Tiilikattomaali on suunniteltu ja optimoitu erityisesti tiilikattojen huoltomaalaukseen. 
 KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m2/l

Tiilikatoille suunniteltu

Vesiohenteinen Kilpi Tiilikattomaali on suunniteltu ja optimoitu erityisesti tiilikattojen huoltomaalaukseen, vesikatteen rankat sääolosuhteet huomioiden.

Jatka tiilikattosi elinkaarta

Kilpi Tiilikattomaali hidastaa veden kulkeutumista rakenteeseen ja vähentää siten katteen rapautumista sekä kasvuston muodostumista sen pinnalle.

Erinomainen sävynkesto

Kilpi Tiilikattomaalin vakiovärit – tiilenpunainen, tupapunainen, ruskea, tummanharmaa ja musta – ovat Suomen suosituimmat kattotiilivärit. Ne sävytetään epäorgaanisilla pigmenteillä, mikä takaa maalin erinomaisen sävynkeston.

Näin onnistut Kilpi Tiilikattomaalilla


TUOTESELOSTE
6.5.2015
(entinen pvm. 27.6.2014)
 

Kilpi Tiilikattomaali

TYYPPI
Vesiohenteinen modifioitu akrylaattimaali.
SOVELTUVUUS

Betonitiilikatteiden huoltomaalaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET
Läpivärjätyt ja tehdasmaalatut betonitiilikatteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
2
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
4
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
419 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset maalit RL 11...13
Värisävyt
Tiilenpunainen (0511), Tupapunainen (0517), Ruskea (0518), Tummanharmaa (0520), Musta (0521).
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
2-4 m2/l kahteen kertaan levitettynä betonitiilelle (riippuen profiilista ja imukyvystä)

Pakkaukset
10 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively (sivellin T6) tai ruiskutus ja harjaus. Ruiskutuksessa käytetään suurpaineruiskusuutinta 0,013" - 0,018" (nimelliskulma 40° - 50°).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kestää sateen ja kasteen aiheuttamaa rasitusta 1-2 h kuluttua. Päällemaalaus aikaisintaan seuraavana päivänä. Kuivuminen hidastuu ilman suhteellisen kosteuden noustessa ja lämpötilan laskiessa.
Säänkestävyys
Hyvä, myös teollisuus- ja meri-ilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 40%.
Tiheys
n. 1,25 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava ehjä ja kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Ajoita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii kuivua ennen iltakasteen muodostumista. Älä maalaa, kun sateen riski on suuri.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä, sammaleesta ja jäkälästä. Pese korkeapainepesulla välttäen alustan ja rakenteiden vaurioittamista. Pese betonitiilikatteet Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.
Asennus

Pintakäsittely
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maali levitetään siveltimellä tai ruiskulla. Käytettäessä ruiskua pohjamaalaus viimeistellään maalausharjalla tai siveltimellä, jotta varmistetaan maalin tunkeutuminen alustan huokosiin ja riittävä tartunta.

Betonitiilikatteet (2 x maalaus):
Maalaus kahteen kertaan Kilpi Tiilikattomaalilla. Pohjamaalauksessa maali ohennetaan vedellä 10-20 % alustan huokoisuuden mukaan. Pintamaalaus tehdään yhteen kertaan Kilpi Tiilikattomaalilla aikaisintaan seuraavana päivänä pohjamaalauksesta. Pintamaalauksessa maalia voidaan ohentaa tarvittaessa 5-15 % vedellä.

HUOMIOITAVAA:

Varmista katteen kunto ja kattorakenteiden toimivuus ennen maalaustyötä. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä samaa maalierää mahdollisten värierojen välttämiseksi. Katteen profiili lisää maalattavan pinnan pinta-alaa. Tuote ei sovellu savitiilikatteille. Mikäli kohteessa joudutaan korvaamaan vanhoja kattotiiliä uusilla, uuden materiaalin soveltuvuus maalattavaksi on varmistettava valmistajalta.

Tuote sisältää kalvoa suojaavia aineita, joten katolta valuvaa sadevettä ei suositella käytettäväksi kastelu- tai pesuvetenä ensimmäisen vuoden aikana maalauksesta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Tikkurilan Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Kilpi Tiilikattomaalilla maalattu pinta voidaan huoltomaalata Kilpi Tiilikattomaalilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 140g/l(2010)
Tuote sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: terbutryyniä. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Ei saa tyhjentää viemäriin. Sisältää terbutryyniä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion jo herkistyneille ihmisille. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR -
sna230415 / lehte220415 / 494s

Värit

Kilpi Tiilikattomaali -värikartta

Kilpi Tiilikattomaali on vesiohenteinen maali, joka on suunniteltu erityisesti betonitiili- ja kuitusementtikattojen huoltomaalaamiseen. Kilpi Tiilikattomaalin värit ovat vakiovärejä, jotka on valittu Suomen myydyimpien betonitiilien värisävyjen mukaan. Vakiovärit sävytetään epäorgaanisilla pigmenteillä, mikä takaa värin erinomaisen säänkeston.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.