Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Kilpi Sammaleenpoistaja

Biohajoava puhdistusaine

Kilpi Sammaleenpoistaja on kehitetty tiili- ja huopakattojen puhdistukseen. Biohajoava puhdistusaine ruiskutetaan katolle ja jätetään vaikuttamaan. Sammal ym. kasvusto huuhtoutuu pois säärasituksen vaikutuksesta.


Tuote soveltuu ulkokattoonTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin

Nopeuttaa työtä

Kilpi Sammaleenpoistajan käyttö nopeuttaa työtäsi ja säästää aikaasi, sillä käsittelyn jälkeen tuotetta ei tarvitse huuhdella pois, ellei kattoa haluta pintakäsitellä.

Tiili- ja huopakatoille

Biohajoava Kilpi Sammaleenpoistaja on kehitetty kattojen puhdistukseen ja se soveltuu niin tiili- kuin huopakatoille.

Tiili- ja huopakaton puhdistus


TUOTESELOSTE
1.2.2016
 

Kilpi Sammaleenpoistaja - UUTUUS

TYYPPI
Kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä sisältävä kattopintojen biohajoava puhdistusaine.
SOVELTUVUUS
Sammaleen, levän, ym. kasvuston poistamiseen kattopinnoilta. Soveltuu myös aikaisemmin maalattujen pintojen pesuun. Voidaan käyttää esikäsittelynä ennen maalausta.
KÄYTTÖKOHTEET
Betonitiili- ja huopakatteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkokattoon Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
4-7 m2/l valmista käyttöliuosta.
Pakkaukset
5 l.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Sammaleen poistoon: 1 osa puhdistusainetta, 2 osaa vettä
Huoltokäsittelyyn ja vähäiselle kasvustolle: 1 osa puhdistusainetta, 4 osaa vettä.
Työtapa
Ruiskutus (matalapaineruisku), sively.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Esikäsittely
Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat sekä helposti irtoavat kasvustot esim. harjaamalla. Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta.
Käsittely

Kun pintaa ei ole tarkoitus maalata:

Levitä laimennettu Kilpi Sammaleenpoistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Puhdistusainetta ei huuhdella pois, vaan se jätetään vaikuttamaan katolle. Katon puhdistuminen kasvustosta voi viedä useita kuukausia.

Kun pinta maalataan:

Levitä laimennettu Kilpi Sammaleenpoistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Tuote jätetään vaikuttamaan katolle muutamaksi päiväksi, mielellään jopa viikoksi. Vaikutusajan pidentäminen tehostaa kasvuston poistumista.

Käsittely voidaan tarvittaessa uusia, mikäli kasvustoa on runsaasti.

Katto pestään puhtaaksi painepesurilla ja annetaan kuivua ennen maalausta. Vältä pesun aikana alustan ja rakenteiden vaurioittamista liiallisella paineella.

HUOMIOITAVAA!

Kasvuston tulee olla kuivaa, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan kasvuston rihmastoon.

Käsittelyä aurinkoisella säällä tulee välttää, ettei vaikuttava aine pääse haihtumaan liian aikaisin.

Vältä aineen joutumista maaperään ja vesistöön käytön aikana.

Vältä käsittelemästä, mikäli sateen riski on suuri. Kilpi Sammaleenpoistajan täytyy saada vaikuttaa 24 h ennen sateen tuloa.

Ensimmäisten sateiden jälkeen katolta valuvaa sadevettä ei suositella käytettäväksi kastelu- tai pesuvetenä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS09
GHS09
Sisältää: alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridia. Vaara. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojäkäsineitä ja silmän/kasvonsuojainta. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % bentsalkoniumkloridia. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
9+N (> 5 l).
sna071215 / lehte071215 / kmm221215