Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Homeenpoisto

Desinfioi ja valkaisee

Homeenpoisto on veteen sekoitettava, hyytelömäisenä pinnalle levitettävä seos homeen ja levän poistoon puu-, rappaus- ja kiviainespinnoilta ennen maalaamista.Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruisku

Homeenpoistoliuos helppo levittää pintaan

Homeenpoistolious on veteen sekoitettuna hyytelömäinen liuos, joka on helppo harjata pystypintaankin. Koska pesu vaalentaa pintaa, tulee sen jälkeen pinta maalata.


Harjaus tehostaa pesua

Mekaaninen Homeenpoiston harjaus pintaan tehostaa pesua irrottamalla homeen ja levän.


Aloita puhtaalta pinnalta

Huuhtelun ja kuivumisen jälkeen voitkin aloittaa maalauksen puhtaalta pinnalta turvallisin mielin.

Näin onnistut Homeenpoistolla


Uudet pinnat
Vanhat pinnat

Liikerakennus, asuinrakennus, betonirakenteet, julkisivu, seinä, teollisuusrakennus ja varastorakennus

Liikerakennus, asuinrakennus, betonirakenteet, julkisivu, sokkeli ja varastorakennus

Aita, asuinrakennus, puurakenteet, puutavara ja seinä

Aita, julkisivu, kaide, seinä ja vuorilauta

Ikkuna, ikkunanpuitteet, karmi ja ovi

Kaluste ja ulkokaluste

Laituri, lattia, portaat, ritilä, terassi ja ulkotaso

Liikerakennus, asuinrakennus, betonirakenteet, julkisivu, seinä, teollisuusrakennus ja varastorakennus

Liikerakennus, asuinrakennus, betonirakenteet, julkisivu, sokkeli ja varastorakennus

Liikerakennus, asuinrakennus, sokkeli, teollisuusrakennus ja varastorakennus

Aita, asuinrakennus, puurakenteet, puutavara ja seinä

Aita, julkisivu, kaide, seinä ja vuorilauta

Ikkuna, ikkunanpuitteet, karmi ja ovi

Kaluste ja ulkokaluste

Katto

Laituri, lattia, portaat, ritilä, terassi ja ulkotaso

TUOTESELOSTE
7.7.2016
(entinen pvm. 30.1.2012)
 

Homeenpoisto

TYYPPI
Hyytelömäinen hypokloriittiliuos.
SOVELTUVUUS
Homeenpoistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus-, ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtikatoilta ennen huoltomaalausta.
KÄYTTÖKOHTEET
Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Maalaustarvikeryhmä 2001
01.5 Homeenpoistoaineet (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 12.
Riittoisuus
Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset
1 l ja 5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruisku, sieni tai harja.
Tiheys
n. 1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Suojaus
Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta. Vältä roiskeita vaatteisiin ja esim. käsittelemättömiin kalusteisiin. Tuote on valkaisevaa.
Pintojen puhdistus
Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3. Levitä seos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä, pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa vaikuttaa n. 1/2 tuntia. Voit antaa liuoksen vaikuttaa pidempään mikäli alusta on vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.
Jälkikäsittely
Pohjusta maalaamaton puupinta heti pinnan kuivuttua Valtti-Pohjusteella ennen pintakäsittelyä. Huoltomaalaa aiemmin maalattu pinta.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
GHS09
GHS09
Sisältää: Natriumhypokloriittia, natriumhydroksidia, kaliumsilikaattia ja N,N-dimetyylitetradekyyliamiini N-oksidia. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo tai suihkuta iho vedellä. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Sisältää < 5 % anionisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita ja < 5 % klooripohjaisia valkaisuaineita. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tuotetta ei saa sekoittaa muiden pesuaineiden kanssa. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR -
ivk12092012 / hsa03082015 / akk030114 / 0061905