TUOTESELOSTE
13.5.2016
(entinen pvm. 27.6.2013)
 

Finngard 500 -suojapinnoite

TYYPPI
Vesiohenteinen, alkalinkestävä, hydrofobinen, maalimainen akrylaattipinnoite, joka suojaa betonia kosteutta ja karbonatisoitumista vastaan. Maksimi raekoko n. 0,5 mm. SILKO-hyväksytty (3.253).
SOVELTUVUUS
Betonirakenteiden, rakennuslevyjen ja sementtilaasteilla ylitasoitettujen pintojen maalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
416 Dispersiomaalit RL 11...13 , 417 Betoninsuojamaalit RL 13 (RT-luokitus)
427 Betoninsuojapinnoitteet RL 13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FFA ja FFC
Värisävyt
Sävytetään Avatint Facade -sävytyspastoilla.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
3-5 m²/l kertalevitys. Riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan karkeus ja huokoisuus sekä maalausmenetelmä ja -olosuhteet.
Pakkaukset
18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus, harjalevitys, ruiskutus yläsäiliöruiskulla tai korkeapainetasoiteruiskulla, min. suutinkoko 0,043" eli 1,09 mm (60º suutinkulma).
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Päällemaalattavissa 12 tunnin kuluttua.
Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sD ≤ 0,5 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)

w < 0,1 kgm-2h-0.5.

Hiilidioksidinläpäisevyys (EN 1062-6)
sD > 200 m
Tartuntalujuus (EN 1542)

> 1,5 N/mm2.

Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Estää sade- ja roiskeveden tunkeutumista rakenteeseen. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden lävitseen.
Kiinteäainetilavuus
n. 50 %
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 °C. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva maali ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalaustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä mahdollisen laastikerroksen paksuus.

Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu).

Tarvittavat betoninkorjaukset, -paikkaukset ja -tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeen mukaan.
Pohjustus
Pohjustuksen tarve määritellään tapauskohtaisesti. Liituava alusta pohjustetaan Tikkurilan Hydrosolipohjusteella. Alustan veden hylkivyyttä voidaan parantaa Tikkurilan Silikonipohjusteella. Pohjustustyö suoritetaan ko. tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.
Pinnoitus
Pinnat maalataan kahteen kertaan. Pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa pohjamaalauksessa korkeintaan 5 % vedellä. Pintamaalaus tehdään ohentamattomalla pinnoitteella.

HUOMIOITAVAA
Finngard 500 sekoitetaan perusteellisesti ennen käyttöä. Yhtenäistä pintaa varten varataan riittävä määrä samaa valmistuserää olevaa pinnoitetta. Eri pinnoite-erien rajakohta maalataan seoksella 1 osa vanhaa pinnoite-erää ja 1 osa uutta pinnoite-erää. Työ pyritään järjestämään niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Yhtenäiset pinnat maalataan keskeytyksettä.

Pinnoitteen suojauskyvyn varmistamiseksi on noudatettava suositeltuja riittoisuusarvoja.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.

Mekaaninen rasitus saattaa aiheuttaa maalatussa pinnassa erityisesti tummissa väreissä vaaleampina näkyviä jälkiä. Tämä on kaikille himmeille julkisivumaaleille tyypillinen tuoteominaisuus, jolla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen tekniseen toimivuuteen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon käytetään Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard 500:lla käsitellyn pinnan huoltokäsittelyyn soveltuvat Finngard 150, Finngard 500 ja Finngard Silikonihartsimaali.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 75g/l(2007) / 40 g/l(2010)
Finngard 500 sisältää VOC max. 40 g/l.


KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar100516 / ome171110 / lehte100516 / 574-s


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0574-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 1,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
F (NPD)