Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
AvainlippuM1
 

Betolux Akva Pohjuste

Varmista onnistunut lopputulos

Betolux Akva Pohjusteella varmistat, että betonilattian maalaus onnistuu.

Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Helpottaa maalaustyötä

Hyvällä pohjusteella helpotat itse maalaustyötä. Betolux Akva Pohjuste imeytyy hyvin betonin huokosiin ja parantaa maalin tarttuvuutta. Voidaan käyttää myös betonilattioiden pölynsidontaan.

Soveltuu Betolux Akvan alle

Uusien ja aiemmin käsittelemättömien betonilattioiden pohjustuskäsittelyyn kuten asuintilojen ja liike- tai varastotilojen betonilattioille ja -portaille ennen pintamaalausta Betolux Akva lattiamaalilla.


TUOTESELOSTE
12.7.2016
(entinen pvm. 26.11.2007)
 

Betolux Akva Pohjuste

TYYPPI
Vesiohenteinen, kellastumaton akrylaattipohjusteaine.
SOVELTUVUUS
Uusien ja aiemmin käsittelemättömien betonilattioiden pohjustuskäsittelyyn ennen pintamaalausta Betolux Akva lattiamaalilla. Imeytyy hyvin betonin huokosiin ja parantaa maalin tarttuvuutta. Voidaan käyttää myös betonilattioiden pölynsidontaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike- ja varastotilojen betonilattiat ja -portaat. Soveltuu kuivien tilojen lattioihin, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
163 Lattiapintojen vesiohenteiset pölynsidonta-aineet (RT-luokitus)
611 Betonilattioiden vesiohenteiset pohjusteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
09.9 Muut esikäsittelyaineet (RT-luokitus)
Riittoisuus
5-10 m2/l.
Pakkaukset
5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 1 h. Päällemaalauskuiva n. 2  h kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 9 %
Tiheys
n. 1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Pohjustustyön ja pohjusteen kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja pohjusteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Älä levitä tuotetta märälle tai imemättömälle alustalle.
Esikäsittely
Poista sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla. Poista hiontapöly.
Pohjustus
Sekoita pohjuste huolellisesti ennen käyttöä.
Betolux Akva Pohjuste levitetään lattialle telalla tai siveltimellä ohentamattomana. Pohjusteen määrä on sopiva, kun se on imeytynyt betonin huokosiin eikä pinnalle jää lakkamaista kalvoa.
Pohjustettu pinta voidaan maalata Betolux Akva lattiamaalilla n. 2 h kuluttua normaaliolosuhteissa (23°C, RH 50%).
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
26112007hok / akk051007 / mkv07082015

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.