Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
AvainlippuM1
 

Betolux Akva

Moderni ja turvallinen lattiamaali

Betolux Akva on turvallinen M1-luokan maali betoni- ja puulattioille. Se kuivuu nopeasti eikä kellastu.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l

Kestävää ja kaunista pintaa

Betolux Akvan puolikiiltävällä pinnalla saat aikaiseksi kauniit betoni- tai puulattiat. Betolux Akva on helppo työstää. Se kuivuu nopeasti, joten maalatun tilan saa pian käyttöön.

Sävyjä joka makuun

Betolux Akva on turvallinen M1-luokan maali betoni- ja puulattioille, jonka voit sävyttää haluamaasi sävyyn Tikkurilan sisämaalivärikarttojen mukaan. Säväytä lattioillasi ja maalaa niihin vaikkapa kauniita kuvioita.

Näin onnistut Betolux Akvalla

Lankkulattian maalaus

Ruutukuvion maalaus puulattiaan


TUOTESELOSTE
16.10.2015
(entinen pvm. 26.11.2012)
 

Betolux Akva Lattiamaali

TYYPPI
Vesiohenteinen polyuretaani-akrylaattimaali.
SOVELTUVUUS
Betoni- ja puulattioiden maalaukseen sisätilossa. Soveltuu myös aikaisemmin alkydi- tai epoksimaalilla tai -lakalla käsiteltyjen lattioiden huoltomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike- ja varastotilojen betoni- ja puulattiat ja -portaat sekä saunojen ja kosteiden tilojen betonilattiat. Soveltuu lattioihin, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on puolikiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
7
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
651 Lattioiden vesiohenteiset pintamaalit RL 03...04
Maalaustarvikeryhmä 2001
39.1 Vesiohenteiset betonilattiamaalit RL 1...3 ja 39.2 Vesiohenteiset puulattiamaalit RL 1...3
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurilan lattiamaalivärikartan värit. Lisäksi suuri osa Tikkurilan Symphony -värikartan väristä.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
5-7 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l ja 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva n. 15 min. Päällemaalauskuiva n. 1 h. Käyttöönottokuiva seuraavana päivänä. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa n. 2 viikossa.
Kemikaalienkestävyys
Kestää hyvin rasvoja ja esim. lakkabensiiniä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Kiinteäainetilavuus
n. 35 %
Tiheys
n. 1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton lattia:

Betonilattiat: Poista sementtiliimakerros koneellisesti hiomalla. Poista hiontapöly.

Puulattiat: Puhdista liasta, pölystä, rasvasta ja öljystä.

Aiemmin maalattu lattia:
Pese Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Anna kuivua. Poista vanha irtoava maali. Hio pinnat hyvin ja poista hiontapöly.

Maalaus
Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä.

Betonilattiat:
Pohjusta uudet betonilattiat Betolux Akva Pohjusteella TAI 10% vedellä ohennetulla Betolux Akvalla yhteen kertaan. Pintamaalaa uudet ja aiemmin maalatut betonilattiat ohentamattomalla Betolux Akvalla 2-3 kertaan. Työväline lyhytnukkainen tela tai pienillä pinnoilla keinokuitusivellin.

Puulattiat:
Pohjamaalaa puupuhtaat pinnat 1-2 kertaan Multistop-eristyspohjamaalilla. Parhaan eristystuloksen saat kahden kerran käsittelyllä. Pintamaalaa ohentamattomalla Betolux Akvalla 2-3 kertaan. Työväline keinokuitusivellin. Huom. Maali kuivuu nopeasti, joten suunnittele maalaustyö siten, etteivät jatkoskohdat jää näkyviin. Etene lautojen pituussuunnassa muutama lauta kerrallaan. Tarvittavat korjaukset kannattaa tehdä vasta kuivaan maalipintaan.

KARHENNUS:
Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karhennusjauhetta Betolux Akvan joukkoon suhteessa 1/3 l purkillinen jauhetta 10 litraan ohentamatonta maalia. Käsin sekoitus riittää. Karhennetulla maalilla maalataan kaksi viimeistä pintakerrosta.

Karhennetulla maalilla voidaan maalata koko lattiapinta tai maalarinteipillä rajattu osa pinnasta. Esim. portaissa toimii hyvin porrasaskelman ulkoreunaan tehty liukuesteraita.
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 140 g/l (2010).
Betolux Akva sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ymparistoseloste
KULJETUS
ei luokiteltu
hok211112 / akk071217 / mkv040915

Värit

Lattiavärikartta

Lattiavärikartassa on 20 väriä yksilöllisen värimaailman luomiseen.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!

Ohjeita

Menekki vaihtelee käsiteltävästä pinnasta ja sen kunnosta riippuen. Imeytymiseen vaikuttavat mm. pinnan karkeus ja puun kuivumisaste sekä huokoisuus. Esimerkiksi pitkään käsittelemättömänä olleeseen hirsipintaan kuluu huomattavasti enemmän puunsuojaa kuin uuden pinnan käsittelyyn.

Menekkiä laskettaessa huomioi, että pyöröhirren menekki on 1.5 kertaa suurempi kuin normaalisti. Huomioi myös nurkkasalvokset pinta-alassa.

Pyöristä ylöspäin

Koska astioiden täyttöaste on yleensä 90 % (sävytysvara), kannattaa litramäärät pyöristää ylöspäin ja varata tuotetta riittävästi, jotta työ ei keskeydy tarpeettomasti ja väristä tulee tasainen.