TUOTESELOSTE
3.11.2010
(entinen pvm. 15.10.2009)
 

Alkydiohenne 2010

TYYPPI
Alkydimaalien ja -lakkojen ohentaminen.
SOVELTUVUUS

Alkydimaalien ja -lakkojen ohentaminen.

KÄYTTÖKOHTEET
Alkydiohenne 2010 soveltuu esim. Teho öljymaalin, Teho Ikkunamaalin, Jehun, Tixomatin ja Valtti Color Extran ohentamiseen. Ohennetta käytetään enintään 5 %. Katso tarkemmat tiedot tuotteiden käyttöohjeista. Katso tarkemmat tiedot tuotteiden käyttöohjeista.

TEKNISET TIEDOT
Pakkaukset
1 l
Sekoitussuhde
Alkydiohenne 2010 soveltuu esim. Teho öljymaalin, Teho Ikkunamaalin, Jehun, Tixomatin ja Valtti Color Extran ohentamiseen. Ohennetta käytetään enintään
5 %.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS08
GHS08
Sisältää: Hiilivetyjä, C14-C18, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja VAARA. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Varastoi lukitussa tilassa. Säilytä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
ivk170910 / ome051110 / lko210809 / 0062010