Lyhyesti
Järjestelmät
Työohjeet
Tuoteseloste
Värit
Maalilaskuri
Käyttöturvallisuustiedote
 

Fontefire WF

Fontefire WF on palosuojamaali puun ulko- ja sisäpintojen suojaamiseen. Tuote on hyväksytty puutuotteille korkeimpaan mahdolliseen paloluokkaan B-s1,d0 ulkopuolisen auktorisoidun tutkimuskeskuksen toimesta.

Tuote on vesiohenteinenTyöväline: ruisku

Yksi tuote sisä- ja ulkopinnoille

Tuotteella käsiteltyjä puutuotteita voidaan käyttää kaikissa rakentamiskohteissa, joissa tarvitaan virallista B-s1,d0 -hyväksyttyä puumateriaalia.

Alhaisemmat materiaalikustannukset

Maalauskertojen määrä on minimoitu maalauskustannusten vähentämiseksi. Tuote kuivuu nopeasti, ja sitä voidaan levittää ruiskuttamalla tai vakuumikoneella.

Palosuojamaalaajat

Alla olevan listan yritykset ovat sertifioineet Tikkurilan Fontefire WF-palosuojamaalauksen systeemit omiin palosuojamaalausjärjestelmiinsä. Palosuojamaalatun ulkoverhousmateriaalin järjestelmästä kertoo CE-merkintä. Palosuojamaalauksen CE-merkintäoikeus on niillä yrityksillä, joilla on ulkopuolisen sertifioijan tarkistama laatu- ja toimintajärjestelmä. Näiden avulla voidaan taata, että palosuojamaalaus on suoritettu virallisesti hyväksytyillä tuotteilla, hallituissa olosuhteissa ja laadukkaasti.

TekijätOta yhteyttä Tarvitsetko neuvoa palosuojamaalauksessa?

Ota yhteyttä Tekniseen palveluun >>
TUOTESELOSTE
25.10.2017

Fontefire WF - UUTUUS

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Vesiohenteinen palosuojamaali puupinnoille parhailla mahdollisilla palosuojausominaisuuksilla. Palotilanteessa Fontefire WF muodostaa eristävän kerroksen puun päälle.
SOVELTUVUUS
Käytetään palamista hidastavana maalina puu-, kuitulevy-, lastulevy- ja vaneripinnoilla teollisissa maalausprosesseissa. Yksi tuote sekä sisä- että ulkopuupinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Puu-, kuitulevy-, lastulevy- ja vaneripinnat.

TEKNISET TIEDOT
Ominaisuudet
Sisältää suoja-aineita, jotka suojaavat maalipintaa homehtumiselta. Tuote täyttää seuraavat vaatimukset: Reaction to fire. Ignitability of building products, class B-s1, d0 according to EN 13501-1:2007+A1:2009.
Värisävyt
Vaalean harmaa
Kiiltoryhmät
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

Suositeltavat levitysmäärät

Teoreettinen riittoisuus

märkä

kuiva

 

350 g/m²

130µm

3.5 m2/l

380 g/m²

140µm

3.3 m²/l


Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalausmenetelmä ja -olosuhteet sekä maalattavan rakenteen muoto että pinnan laatu.
Ohenne
Vesi
Kuivumisajat

 

+50 ºC / RH 50%

Pölykuiva, kuluttua

5 min

Kosketuskuiva, kuluttua

10 min

Päällemaalattavissa, kuluttua

1h


Tuote vaatii kuivauksen uunissa.

Kuivumiseen vaikuttavat kalvonpaksuus, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus ja ilmanvaihto.
Kiinteäainetilavuus
46 tilavuus-%
54 paino-%
Tiheys
1,24 kg/l.
Tuotekoodi
006 6770

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva. Puun suhteellisen kosteuden pitää ulkopuupinnoilla olla alle 18% ja sisäpuupinnoilla alle 15%. Maalaustyön aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 20–60%.
Esikäsittely
Poista pinnoilta pöly ja epäpuhtaudet.

Huom: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi uusilla kuivilla puupinnoilla.
Vain teolliseen käyttöön.
Pintamaalaus
Suositeltavat pintamaalit:

Ultra Pro, levitysmäärä 100 g/m²

Akvi Top DS 25, levitysmäärä 100 g/m²

Pintamaalaus ja asennus rakennuspaikalla: ota yhteyttä Tikkurilan tekniseen palveluun.

Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Vältä sekoittamista korkeilla pyörimisnopeuksilla. Vältä vaahtoamista.

Kuusipinnat ulkona:

käytä 350 g/m2 märkää maalia, suositeltava levitysmäärä/kerros 175 g/m².

Muut puupinnat ulkona:

käytä 380 g/m2 märkää maalia, suositeltava levitysmäärä/kerros 190 g/m².

Sisäpuupinnat:

käytä 350 g/m2 märkää maalia, suositeltava levitysmäärä/kerros 175 g/m².

Vakuumilevitys laitteen valmistajan ohjeen mukaan. 

Suurpaineruiskutuksessa tuotetta ei ohenneta. Suositeltava suuttimen koko 0.015"–0.026" ja suutinpaine min. 60-80 bar. Hajotuskulma valitaan maalattavan tuotteen muodon mukaan.

Sivuilma-avusteisessa suurpaineruiskutuksessa tuotetta ei ohenneta. Suositeltava suuttimen koko 0.013"–0.015" ja suutinpaine 40–80 bar. Hajotusilmanpaineeksi suositellaan noin 1–3 bar. Ruiskutuskulma valitaan maalattavan kohteen muodon mukaan. 

Harjakonelevityksessä tuotetta ei ohenneta.

Puu sisältää pihkaa ja muita uuteaineita erityisesti oksakohdissa. Lämpötila ja kosteusvaihtelut voivat aiheuttaa näiden alueiden värjääntymistä.

Pakkaaminen:
Maalattujen kappaleiden pinkkauslämpötilan on oltava alle +30ºC. Pinkattaessa valmiiksi maalattuja puupaneeleja suositellaan eristävän suojakalvon käyttöä.
Työvälineiden puhdistus
Vesi.
EU VOC -raja-arvo
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on 19 g/litra maalia.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä. Lisätietoja: Tuotetietoa löytyy nettisivuiltamme www.tikkurila.fi/teollinen_maalaus tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse info.coatings@tikkurila.com.
KäyttöturvallisuustiedoteTakaisin