Turvallisuus- ja huomiovärit


Turvallisuus- ja huomiovärien tehtävä on parantaa turvallisuutta. Esim. teollisuuslaitoksessa voidaan väreillä osoittaa, minkä tyyppisiä aineita on putkistoissa tai säiliöissä, tai ilmaista, mitkä koneen tai laitteen osat ovat liikkuvia.

Turvallisuusvärejä käyttämällä voidaan kohdistaa huomio nopeasti tuoteturvallisuusmerkintään. Lisäksi turvallisuusvärikoodaus auttaa tunnistamaan ja antamaan merkityksen turvallisuusmerkinnöille. Turvallisuustietoa voidaan viestiä kielirajoista riippumatta standardoitujen järjestelmien avulla.