TUOTESELOSTE
13.3.2019
 

Homeenpoisto - Uusi laatu!

TYYPPI
Pesuliuos homeen ja levän poistoon puu- ja kiviainespinnoilta.
SOVELTUVUUS

Homeen ja levän poistoon maalatuilta ja maalaamattomilta puu-, rappaus-, ja betonipinnoilta ennen uudis- ja huoltomaalausta, sekä betonitiili- ja kuitusementtipinnoilta ennen huoltomaalausta.

Hyväkuntoiset maalatut pinnat eivät välttämättä tarvitse huoltomaalausta pesun jälkeen.

KÄYTTÖKOHTEET
Homehtuneet käsittelemättömät ja maalatut ulkopinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku
Maalaustuoteryhmä 2012
012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön (RT-luokitus)
014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Ominaisuudet
Käyttöliuoksen pH-arvo n. 12.
Riittoisuus
Riippuu pinnan puhdistustarpeesta.
Pakkaukset
1 l ja 5 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruisku, sieni tai harja
Tiheys
n. 1,1 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Suojaus
Suojaa lasi-, alumiini- ja muut vastaavat pinnat, jotka voivat vahingoittua aineen vaikutuksesta.
Pintojen puhdistus
Laimenna Tikkurilan Homeenpoistoa vedellä suhteessa 1:3. Levitä seos homehtuneelle julkisivupinnalle alhaalta ylöspäin sienellä, pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille tehokkaimmin puutarharuiskulla. Näin vältyt raidoilta, joita voi esiintyä, jos työ julkisivuilla tehdään vastakkaiseen suuntaan. Liuos saa vaikuttaa n. 1/2 tuntia. Voit antaa liuoksen vaikuttaa pidempään mikäli alusta on vaikeasti homehtunut. Käytä tarvittaessa harjaa. Huuhdo pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä käsittelyn jälkeen ylhäältä alaspäin, esim. ruiskulla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS05
GHS05
Sisältää: alkyyli-(C12-16)-dimetyylibentsyyliammoniumkloridia. Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  Säilytä lasten ulottumattomissa. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä/vaatteita ja silmän/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:  Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Sisältää < 5 % ionittomia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, < 5 % bentsalkoniumkloridia. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tuotetta ei saa sekoittaa muiden pesuaineiden kanssa. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 8 III
ivk12092012 / hsa03082015 / akk250319 / 0061905