TUOTESELOSTE
12.6.2017

Temafloor PU Flex

 
Tikkurila Industry 9L
TYYPPI
Joustava, kaksikomponenttinen ja liuotteeton polyuretaanipinnoite.
SOVELTUVUUS
Vettä läpäisemätön pinnoite kohtalaisen kemiallisen ja mekaanisen rasituksen alaisille uusille ja vanhoille betoni- ja asvalttilattioille.
KÄYTTÖKOHTEET
Uudet ja vanhat betoni- ja asvalttilattiat. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. ilmanvaihtokonehuoneet.

TEKNISET TIEDOT
Maalaustuoteryhmä 2012
665 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanipinnoitteet RL 04, 12 ja 666 Lattioiden 2-komponenttiset liuotteettomat polyuretaanilattiamassat RL 06
Maalaustarvikeryhmä 2001
52 Niukkaliuotteiset ja liuotteettomat reaktiomaalit, pinnoitteet ja lattiamassat (RT-luokitus)
Ominaisuudet
Murtovenymä 180% (7 vrk). Pinnoite ei kutistu eikä halkeile. Erittäin alhainen VOC-pitoiuus. Erittäin hyvä iskunkestävyys. Itsestäänsiliävä pinnoite, levitetään hammaslastalla tai teräslastalla.

Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1.
Värisävyt
RAL 7035 ja TVT 0229.
Kiiltoryhmät
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat maalattavan pinnan huokoisuus, tasaisuus ja maalausmenetelmä. Riittoisuus betonilattialle on keskimäärin seuraava:

Kerrospaksuudella 1 mm riittoisuus n. 1 litra/m2

Sekoitussuhde
Maali 4 tilavuusosaa 48V-s.
Kovete 1 tilavuusosa 008 4015
Työtapa
Hammaslasta tai teräslasta.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
15 min lattialle kaadettuna, n. 10 min sekoitusastiassa. Kaada koko seos lattialle kerralla.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 6 h kuluttua

Kevyen liikenteen kestävä 24 h kuluttua

Täysin kovettunut 7 vrk:n kuluttua

Alhaisemmassa lämpötilassa tuotteen kovettuminen hidastuu.
Palonkestävyys
CFL-s1 standardin EN 13501-1 mukaan.
Kiinteäainetilavuus
n. 100 tilavuus-%.
Tiheys
1,4 kg/l käyttövalmis seos.
Tuotekoodi
Maali: 48V-sarja, Kovete: 008 4015

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97%. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +15ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.
Esikäsittely
Uusi betonipinta:
Poista sementtiliimakerros betonin pinnasta pintahiontana, sinkopuhdistuksella tai suolahappopeittauksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Imuroi puhdistuksen jälkeen sementtipöly huolellisesti. Tee peittaus laimennetulla suolahappo-liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Huuhtele peitattu lattia runsaalla vedellä ja kuivaa.

Vanha betonilattia:
Poista rasva, öljy, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Maalipesu-pesuaineella. Poista vanha, hilseilevä maalikalvo hionnalla, jyrsimällä tai sinkopuhdistuksella. Valitse menetelmäksi parhaiten ko. tiloihin soveltuva. Puhdista lattian kolot ja kuopat terveeseen, puhtaaseen betoniin saakka. Avaa halkeamat esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly.

Sementtimäiset tasoitemassat:
Käytettäessä sementtimäisiä tasoitemassoja on yhteensopivuus tarkistettava tasoitemassan valmistajalta
Pohjustus
Tee pohjustus käyttäen 30–50% Ohenteella 1029 ohennettua Temafloor 400, Fontefloor EP Primer, Temafloor Primer tai Temafloor 220W epoksilakkaa tai 20–50% vedellä ohennettua Fontefloor EP Primer epoksilakkaa. Kaada lakkaseos lattialle ja levitä niin runsaana, että betonipinta kyllästyy. Uusi käsittely tarvittaessa huokosettoman pinnan aikaansaamiseksi. Uusintakäsittely voidaan suorittaa 2 h kuluttua "märkää-märälle" -menetelmällä. Mikäli pohjustus on jäänyt huokoiseksi se aiheuttaa reikiä ja ilmakuplia valmiissa pinnassa.

Sirottele tuoreen lakkauksen päälle esim. raekokoa Ø 0,1–0,6 mm olevaa hiekkaa pintamassan tartunnan varmistamiseksi.
Paikkaukset
Tasoita kuopat, avatut halkeamat ja kolot ohentamattoman Temafloor 400 tai Fontefloor EP Primer epoksilakan ja kuivan, puhtaan hiekan seoksella. Sekoitussuhde esim. 1 tilavuusosa lakkaseosta ja 1–2 tilavuusosaa raekokoa Ø 0,1–0,6 mm olevaa hiekkaa. Hio tasoitetut kohdat tarvittaessa ennen pinnoitusta.
Laimennus
Temafloor PU Flex polyuretaanipinnoitetta ei ohenneta.
Pinnoitus
Seuraava käsittely suoritetaan aikaisintaan 16–24 tunnin kuluttua pohjustuksesta. Yli 24 h vanha pohjustettu pinta hiotaan ennen jatkokäsittelyä.  Kaada seos lattialle, levitä lastalla ja tasoita telalla. Massan pinta tulee piikkitelata n. 10 min kuluttua pinnoitteen levityksestä. Piikkitelaus tasoittaa massakalvon ja poistaa siitä ilmakuplat.

Huom! Älä kaavi astiaan jäävää seosta lattialle, vaan lisää se seuraavaan sekoitettavaan erään.
Komponenttien sekoittaminen
Maali ja kovete sekoitetaan huolellisesti erikseen. Lisää kovete maaliosaan oikeassa sekoitussuhteessa ja sekoita huolellisesti (n. 2 min. homogeenisen seoksen aikaansaamiseksi) maalinsekoittimella varustetulla porakoneella. Huolimaton sekoitus tai väärä seossuhde aiheuttaa epätasaisen kovettumisen, maalipinnan ominaisuuksien heikkenemisen ja vaarantaa työn onnistumisen.
Työvälineiden puhdistus
Välineiden pesu Ohenteella 1061.
EU VOC -raja-arvo
VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010).
Temafloor PU Flex: max. VOC < 500 g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Noudatettava varoitusetiketin ohjeita. Tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa on selostettu tarkemmin käyttöön liittyvät vaarat ja tarpeelliset suojaustoimenpiteet. Käyttöturvallisuustiedote on saatavilla Tikkurila Oyj:ltä.
Käyttöturvallisuustiedote
Kovetteen KTT
CE
Eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi EN 1504-2:2004 määrittelee betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden ja niiden yhdistelmien vaatimukset.

Tämä tuote on testattu ja CE-merkitty liitteen ZA taulukoiden 1d, 1f ja 1g mukaisesti.
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 VANTAA
16
TIK-048V-5001
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
Vaaralliset aineet
< 3000 mg
NPD
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Iskunkestävyys
Luokka III: ≥ 20 Nm
Vesihöyryn läpäisevyys
Luokka I, sD < 5 m
Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys
w < 0,1 kg/m² ∙ h0,5
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen

Cfl-s1Takaisin