TUOTESELOSTE
2.6.2014
 

Rostex ruosteenestopohjamaali

TYYPPI
Alkydiä ja öljyä sisältävä ruosteenestopohjamaali teräspintojen pohjamaalaukseen.
SOVELTUVUUS
Rostex suojaa alustaa ja antaa hyvän ja kestävän pohjan pintamaalille.
KÄYTTÖKOHTEET
Teräsrakenteet kuten säiliöt, palo-ovet, palotikkaat, lämpöpatterit, kaiteet, lipputangot, tuuletus- ja kuivaustelineet, veneet ym. kohteet ulkona ja sisällä.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
242 Metallipintojen liuoteohenteiset pohjamaalit RL 03...06, 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
12 Alkydipohjamaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Harmaa.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
12 m2/l.
Pakkaukset
1/3 l, 1 l, 3 l.
Ohenne
1050
Työtapa
Sively tai ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 2 tunnin kuluttua. Päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä voimakkaita liuottimia esim. tinneriä.
Öljyjen ja rasvojen kestävyys
Hyvä.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
51%.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnan lämpötila ei saa olla yli +35 °C, ettei liuote haihdu liian nopeasti, maalipintaan muodostu huokosia, tarttuvuus heikkene, ilmene kuplia ym.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Poista pinnalta lika, vesiliukoiset suolat, rasvat ja öljyt Panssaripesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua. Poista mahdollinen valkoruoste/ruoste hiomalla tai teräsharjaamalla (puhdistusaste St 2).

Ennen maalattu pinta:
Poista irtoava maali ja ruoste kaapimalla ja teräsharjauksella (puhdistusaste St 2). Pese pinta Panssaripesu pesuaineella, huuhdo huolellisesti vedellä ja anna kuivua.
Maalaus

Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Sivelykäyttöön ei maalia yleensä tarvitse ohentaa. Korkeapaineruiskutuksessa ohennetaan 0-5 til-% Lakkabensiinillä 1050.


Pintamaalina ulkona voidaan käyttää esim. Panssarimaalia, Miranolia, Unica erikoisalkydimaalia tai Panssari Akvaa


Sisätiloissa esim. Empireä, Miranolia tai lateksimaaleja.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla. Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
Sisältää: Hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja VAROITUS. Syttyvä neste ja höyry. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia, kobolttioktoaattia ja polyamidi- ja rasvahappojohdannaisia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä. – Tupakointi kielletty. Vältä sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: 3 III. Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
ivk / hsa250613 / niear260713 / 006 7551