TUOTESELOSTE
18.9.2018
 

Ykköskatto - UUSI TUOTE!

TYYPPI
Puhtaan valkoinen, heijastamaton kattomaali. Korkealaatuinen erikoisdispersiomaali, sekä tela- että ruiskumaalaukseen. Erinomainen tartuntakyky sekä uusille että aiemmin maalatuille pinnoille. Vesiohenteinen ja täyshimmeä. M1 -luokitus. Joutsenmerkitty (lupanumero 4096 0027).
SOVELTUVUUS
Kattopintojen maalaus kuivissa sisätiloissa. Soveltuu hyvän kulutuksenkeston ansiosta myös esim. keittiöiden, liike-, luokka- ja potilashuoneiden sekä porrashuoneiden kattopintojen maalaukseen. RL 01…03.
KÄYTTÖKOHTEET
Rappaus-, betoni-, tasoite-, lastulevy-, kipsilevy- ja puukuitulevypinnoille sekä uudis- että huoltomaalaukseen käyttöohjeen mukaan. Soveltuu myös sinkityille ilmastointikanaville.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäkattoon Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01
Perusmaalit
AP
Värisävyt
Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony-värikartan A:lla merkityt värit. Sävy voi poiketa mallista.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Imeville pinnoille 5-7 m²/l.
Imemättömille pinnoille 9-11 m²/l.
Pakkaukset
9 l ja 18 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Telaus tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,017" - 0,021"
-ohennemäärä 0-5 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva: 1/2 tuntia.
Päällemaalauskuiva: 2-4 tuntia.
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkabensiiniä.
Lämmönkestävyys
+85 °C, ISO 4211-3.
Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.
Kiinteäainetilavuus
n. 35 % sävystä riippuen.
Tiheys
n. 1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytetään kuivassa ja viileässä, auringonvalolta suojattuna. Sävytetty tai avattu astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamattomat pinnat:
Puhdista uudet pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Ennen maalatut pinnat:
Puhdista pinnat Maalipesu pesuaineella. Tasoita halkeamat ja kolot kohteeseen soveltuvalla Tikkurilan Presto tai Prestonit tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Vesiarat kattopinnat esim. kalkkimaalilla maalatut tai ruiskutasoite katot. Poista tarvittaessa irtoava ja huonosti kiinnioleva aines ja pohjamaalaa liuotinohenteisella Tixomatt sisäkattopohjamaalilla käyttöohjeen mukaan.
Maalaus
Sekoita Ykköskatto hyvin ennen käyttöä. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Huoltomaalaus:
Ykköskatolla maalatut kattopinnat voi huoltomaalata samalla tai samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineistä poistetaan ylimääräinen maali ja puhdistetaan vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suosittelemme Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/a) 30g/l(2010). Ykköskatto sisältää VOC max. 30 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Käytä suojakäsineitä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte toimitetaan vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu