Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Vinha

Puolihimmeää ja peittävää suojaa

Vesiohenteisen Vinhan sideaineena on käytetty alkydivahvisteista akrylaattia. Se soveltuu uusien tai aiemmin käsiteltyjen ulkoseinien, ikkunanpuitteiden ja vuorilautojen pintakäsittelyyn. Vinhalla onnistuu myös tummaksi kuullotetun puun käsitteleminen vaaleamman näköiseksi.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Erinomaista säänkestoa

Vinha on kehitetty kestämään Suomen ääriolosuhteita. Pinta joustaa ja elää alustan ja vuodenaikojen mukaan. Vinha muodostaa vedenkestävän maalipinnan,  joka  läpäisee vesihöyryä ja siten päästää kosteuden hyvin ulos rakenteesta.

Jättää puunsyyt näkyviin

Puolihimmeä Vinha jättää puunsyyt kauniisti nävyviin pintaan ja säilyttää samalla puun luonnollisen ulkonäön niin lauta- kuin   hirsipinnallakin.

Erinomainen huoltomaali

Joustavana sekä hengittävänä tuotteena Vinha on erinomainen huoltomaali aiemmin kuultavilla tai peittävillä tuotteilla käsitellyille puujulkisivuille.


TUOTESELOSTE
28.12.2017
(entinen pvm. 7.7.2016)
 

Vinha

TYYPPI
Puolihimmeä, vesiohenteinen suoja puupinnoille ulkona. Säilyttää puun luonnollisen pintakuvioinnin. Sideaineena on alkydivahvisteinen akrylaatti. Muodostaa puuta suojaavan vettähylkivän pinnan.
SOVELTUVUUS
Soveltuu uusille ja aikaisemmin Vinhalla, puupintojen ulkomaaleilla tai kuullotteilla käsitellyille pinnoille, sahatuille ja höylätyille pinnoille sekä painekyllästetylle puulle. Soveltuu myös teollisesti pohjamaalatuille puupinnoille. Ei sovellu lattioiden käsittelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, ikkunanpuitteet, vuorilaudat yms.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
463 Puujulkisivujen vesiohenteiset peittosuojat RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
83 Peittävät vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
VVA ja VC
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-6 m2/l.
Höylätylle pinnalle 8-10 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 7,2 l, 9 l, 11,7 l ja 18 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively, ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,018" - 0,023"
-ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely voidaan tehdä n. 2 tunnin kuluttua. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kemikaalienkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
30-37 %.
Tiheys
1,1 - 1,2 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Base -pohjustuspuunsuojalla. Poista aikaisemmin käsitellyltä pinnalta irtoava aines teräsharjalla. Pese homehtuneet ja sinistyneet pinnat Tikkurilan Homeenpoisto-liuoksella käyttöohjeen mukaan. Suojaa puupuhtaat pinnat Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Base -pohjustuspuunsuojalla. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex Super tai Rostex Super Akva ruosteenestopohjamaalilla.
Maalaus
Sekoita Vinha perusteellisesti ennen käyttöä. Vinha käytetään yleensä sellaisenaan, ohennetaan tarvittaessa vedellä. Levitä siveltimellä tai ruiskulla uusille pinnoille 2 kertaa ja huoltomaalauksessa 1 tai 2 kertaa riippuen alustan väripoikkeamasta sekä käsiteltävien pintojen kunnosta. Käsiteltäessä painekyllästettyä puuta vaaleilla sävyillä, levitä 2-3 kertaa. Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä erä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Puussa on pihkaa ja muita värjääviä uuteaineita erityisesti oksankohdissa, jotka lämpö- ja kosteusvaihteluiden seurauksena voivat aiheuttaa maalipinnan värjääntymistä eli läpilyöntejä.

Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä.  Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus
Pese vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Vinha voidaan huoltomaalata Vinhalla, Pika-Teholla tai Ultra-sarjan talomaaleilla. Kertamaalaus riittää jos käytetään samaa väriä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) 130g/l(2010)
Vinha sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS07
GHS07
GHS09
GHS09
Sisältää: 2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia. Varoitus. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. Käytä suojakäsineitä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Sisältää pieniä määriä herkistäviä aineita: 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta(C(M)IT/MIT (3:1)). Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräysypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
> 5 litran astiat: 9 III, ≤ 5 litran astiat: ei luokiteltu
jha281113 / akk151217 / hsa281217 / 300-

Värit

Vinha-värikartta

Vinha-värikartassa on 30 luonnonläheistä väriä, jotka sopivat maisemaan kaikkina vuodenaikoina. Värien nimet on poimittu kalevalaisesta perinteestä.

Puutalot-värikartta

Puutalot-värikarttaamme on koottu 120 ulkokäyttöön soveltuvaa väriä. Voit muuttaa talosi ilmettä huomattavasti värejä vaihtamalla.

Facade 760

Tikkurila Facade 760 -ulkovärikokoelma sisältää nimensä mukaisesti 760 peittävää ulkoväriä kaikille ulkopinnoille, alustamateriaalista riippumatta ─ niin puu-, metalli- kuin myös kiviainespinnoille.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!