Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1Avainlippu
 

Varma

Hyvää pitokykyä pohjamaalilla

Varma on laadukas sisäakrylaattimaalien pohjamaali. Se soveltuu sisäseinille ja -katoille, joissa pohjamaalilta vaaditaan etenkin hyvää pitokykyä. Varma on erinomainen myös tapetin alla, koska se ei pehmene liisteröitäessä.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisäseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l

Hyvä tartunta

Varma soveltuu rappaus-, betoni-, tasoite-, kipsi-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen, sekä uusille että ennen maalatuille pinnoille. Varma tarttuu hyvin myös sinkittyihin pintoihin.

Tapettien pohjamaaliksi

Varma sopii erityisesti tapettien alle. Tuote muodostaa yhdessä soveltuvan Presto valmistasoitteen tai sementtivahvan kuivatasoitteen kanssa kestävän alustan tapeteille.

Helpottaa maalaustyötä

Varma tarttuu tiukasti alustaansa tasaten huokoistenkin pintojen imevyyttä, jolloin myös pintamaali tarttuu paremmin. Varma pidentää pintamaalin aukioloaikaa, jolloin pintamaalilla maalaaminen on helpompaa. Pitkä aukioloaika varmistaa, että lopputuloksesta tulee tasainen ja siisti.


TUOTESELOSTE
18.12.2014
(entinen pvm. 28.10.2013)
 

Varma tapetti- ja yleispohjamaali

TYYPPI
Pitokykyinen akrylaattipohjamaali.
SOVELTUVUUS
Rappaus-, betoni-, tasoite-, kipsi-, lastulevy- ja puukuitulevypintojen pohjamaalaukseen. Suositellaan erityisesti Harmonyn, Jokerin, Remontti-Ässän ja Lumi-sisustusmaalin pohjamaaliksi. Soveltuu sekä uusille että ennen maalatuille pinnoille. Sopii erityisesti tapettien alle. Huomioi tapetoitaessa, että pohjamaalin alle jäävä tasoitealusta tulee olla tehty kohteeseen soveltuvalla Presto valmistasoitteella tai sementtivahvalla kuivatasoitteella, joka ei ole herkästi veteen liukeneva. Tarttuu hyvin sinkittyihin pintoihin.
KÄYTTÖKOHTEET
Sisäseinät ja -katot, joissa pohjamaalilta vaaditaan hyvää pitokykyä, erityisesti tapetoitavat seinäpinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisäseiniin Tuote on täyshimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
212 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 03...05
Maalaustarvikeryhmä 2001
11.1 Yleispohjamaalit RL 1...3 (RT-luokitus) ja 30 Vesiohenteiset dispersiomaalit RL 1 (RT-luokitus)
Perusmaalit
AP
Värisävyt
Valkoinen. Voidaan sävyttää Tikkurilan Symphony-värikartan A:lla merkityt värit. Sävytyksessä käytetään vain puolet kaavan osoittamasta pastamäärästä. Sävy voi poiketa mallista.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
Imeville pinnoille 5-7 m²/l. Imemättömille pinnoille 9-11 m²/l.
Pakkaukset
2,7 l ja 9 l.
Ohenne
Vesi
Työtapa

Telaus tai ruiskutus.


Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,015" - 0,021" eli 0,380 - 0,530 mm
-ohennemäärä 0-5 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1/2 tuntia. Päällemaalauskuiva 2-4 tuntia. Tapetoitavissa seuraavana päivänä.
Märkähankauskestävyys
SFS-EN 13300 luokka II, ISO 11998.
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistuskemikaaleja sekä heikkoja liuotteita, kuten esim. lakkaben¬siiniä.
Lämmönkestävyys
85 ºC, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus
n. 35 % sävystä riippuen.
Tiheys
n. 1,4 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta ja pölystä. Tasoita pinnat tarvittaessa sopivalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.

Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Tasoita kolot ja syvennykset kohteeseen soveltuvalla Presto-tasoitteella ja hio kuivunut pinta. Poista hiontapöly.
Maalaus
Sekoita Varma-pohjamaali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Pintamaalauksen voit suorittaa akrylaattimaalilla kuten Harmony- tai Lumi-sisustusmaalilla, Jokerilla tai  Remontti-Ässällä.
Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua pintakäsittelystä.
Pinnat puhdistetaan nihkeäksi puristetulla pehmeällä pesusienellä tai siivousliinalla ja neutraalilla (pH 6 – 8) pesuaineliuoksella. Pesuainevalmistajan antamia laimennusohjeita tulee noudattaa pesuaineliuosta valmistettaessa. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen, puhdista pinta kevyesti nihkeällä puhdistusliinalla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/g) 30g/l(2010), Varma sisältää max 30g/l

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta (C(M)IT/MIT (3:1)). Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Tämä tuote sisältää biosidivalmistetta, joka suojelee tuotetta varastoinnin aikana. Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
garta181214 / pih101214 / akk071217 / 673 6201

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!