Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Plus Kesto

Vesiohenteinen kuullote

Valtti® Plus Kesto edustaa tämän päivän maalikemian
osaamista. Kuullote soveltuu lautajulkisivuille,
lamellihirsipinnoille, kaiteille ja aidoille.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Tuplasti pidempi huoltoväli

Valtti Plus Keston uudentyyppinen sideaine, UV-suojaus ja Super Color -sävyt antavat ennennäkemättömän hyvän säänkestävyyden seinäpintojen kuultavien tuotteiden sarjassa. Käyttökohteina ovat mm. lautajulkisivut ja -rakenteet sekä lamellihirsipinnat.

Kaunis puolihimmeä pinta ja hehkuvat värit

Tuote jättää satiininhimmeän pinnan. Valtti Plus Kesto sävytettynä Super Color -sävyihin antaa uudenlaisen, intensiivisen syväkuultavan pinnan, joka korostaa kauniisti puupintaa. Saatavilla ovat myös perinteiset kuultavat sävyt.

Erinomainen tuote huoltokäsittelyyn

Valtti Plus Kesto sopii hyvin vanhojen kuullotepintojen huoltokäsittelyyn lauta- ja lamellihirsipinnoilla.


Tuotteesta muuallaKontaktibanneri_2018
Kaipaatko lisätietoa tuotteesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme >>
TUOTESELOSTE
13.7.2016
(entinen pvm. 29.1.2016)
 

Valtti Plus Kesto kuullote

TYYPPI
Erittäin pitkäkestoinen modifioituun akrylaattisideaineeseen perustuva, UV-suojattu vesiohenteinen kuullote. Muodostaa puuta suojaavan puolihimmeän vettähylkivän pinnan. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.
SOVELTUVUUS
Lamellihirsi, sahatut ja höylätyt puupinnat,  kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, lamellihirsipinnat ja aidat, sekä ikkunanpuitteet, karmit ja ovet ulkona. Käsittelemättömät tai aikaisemmin kuultokäsitellyt puurakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolihimmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
482 Puujulkisivujen vesiohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet ja 485 Puuovien ja -ikkunoiden vesiohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
Perusmaalit
EPP ja OPP (Super Color)
Värisävyt
Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Super Color- tai Valtti-värikartan väreihin (saatavilla suuri osa kartan väreistä). Lopullinen väri nähdään pinnan kuivuttua. Paras säänkestävyys ja intensiivinen väri saadaan käyttämällä Super Color –värejä.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l.

Tuotetta levitetään niin, että se muodostaa selvän kerroksen.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pinta on kosketuskuiva 2-4 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 33 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta! Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Työstöominaisuudet ovat parhaimmillaan tyynellä pilvipoudalla lämpötilan ollessa +10 - +20 ºC.
Esikäsittely
Käsittelemätön pinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Suojaa kasvit pohjusteroiskeilta.

Aiemmin kuultavalla tuotteella käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Jos puun pinnalle jää selvä, mahdollisesti kiiltävä kalvo, karhenna pinta hiomalla.
Maalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Plus Kestoa yhteen asti­aan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Plus Kesto perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.

Sivele Valtti Plus Kesto tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta työsaumojen välttämiseksi. Tuote kuivuu nopeasti. Levitä tuotetta paksusti niin, että se muodostaa pinnalle selkeän kerroksen. Käsittele puun päätypinnat erityisen
huolellisesti.

Käsittele uudet, pohjustetut pinnat 2 kertaa, huoltomaalauksessa 1-2 kertaa riippuen vanhan pinnan kunnosta ja aikaisemmasta käsittelystä. Aikaisemmin ohuella, puuhun imeytyvällä tuotteella käsitellyt pinnat vaativat yleensä 2 käsittelyä.

Tarkkaile  kuullotteen kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun  kuullote alkaa kulua pinnalta. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet saippualla (tai vastaavalla pesuaineella) ja huuhdo vedellä. Hieman kovettuneen kuullotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon Huoltopesua 10 osaan vettä).

Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/e) 130 g/l (2010)
Valtti Plus Kesto sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia, 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-4-isotiatsolin-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3: 1) seosta, 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onia ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytettävä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
29092015 / akk201015 / hsa240516

Värit

Super colors -värikartta

Syvempi ja kestävämpi väri Super Color -tekniikalla! Tikkurilan Super Color -sävyt perustuvat keltaiseen ja punaiseen rautaoksidipigmenttiin. Tästä syystä värivalikoimasta löytyy lämpimiä, luonnonläheisiä sävyjä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!