TUOTESELOSTE
25.3.2013
 

Valtti Kalusteöljy ruskea spray

TYYPPI
Liuoteohenteinen ruskea puuöljy ulkokäyttöön. Suojaa puuta kosteudelta ja lialta, vähentää pinnan halkeilua sekä tasoittaa ruskeaa väriä.
SOVELTUVUUS

Sopii kovapuulle, kestopuulle (painekyllästetty), lämpökäsitellylle ja käsittelemättömälle puulle sekä aikaisemmin öljykäsitellylle puulle. Alustan väri vaikuttaa lopulliseen pinnan sävyyn. Jo harmaantunut ja nukkainen puu imee öljyä voimakkaasti ja lopputuloksesta tulee tällöin hyvin tumma.Tee aina koelevitys.

KÄYTTÖKOHTEET
Pihakalusteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku
Maalaustuoteryhmä 2012
741 Liuoteohenteiset öljyt ulkokäyttöön RL 11...14
Maalaustarvikeryhmä 2001
89.4 Puuöljy ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Värisävyt
Ruskea.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus

1,5-2 m²/purkki, riippuu puupinnan huokoisuudesta. Yksi purkki riittää levitysmäärästä riippuen kahden tuolin tai yhden pöydän päällipuoliseen käsittelyyn.

Pakkaukset
400 ml.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pintakuiva muutamassa tunnissa. Kuivumiseen vaikuttavat pinnan huokoisuus ja käytetyn puuöljyn määrä. Seuraava käsittely voidaan suorittaa pinnan kuivuttua, sääolosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua.
Säänkestävyys
Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.
Kiinteäainetilavuus
25 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje avattu pakkaus huolellisesti. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %, sillä kostea puu ei ime öljyä ja öljy kuivuu kosteassa hitaasti. Koska painekyllästetty puu on usein märkää, suosittelemme sen pintakäsittelyä noin puolen vuoden kuluttua asennuksesta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja puunsuojan lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Käsittelemätön pinta:
Puhdista puupinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta. Pese homehtunut tai kulunut ja haalistunut puupinta Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan.

Aikaisemmin puuöljyllä käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines kaapimella ja/tai teräsharjalla. Pese homehtunut tai kulunut ja haalistunut pinta Homeenpoistolla tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Jos puun pinnalle jää pesusta huolimatta selvä kalvo, poista se ennen käsittelyä. Anna pinnan kuivua, sillä kostea puu ei ime öljyä ja öljy kuivuu kosteassa hitaasti.
Käsittely
Suojaa ympäristö ruiskutussumulta. Ravista spraypurkkia hyvin ennen käyttöä ja käytön aikana. Levitä öljy ohuesti siten, että kaikki öljy imeytyy puuhun. Pyyhi imeytymätön öljy pois noin 10 minuutin kuluttua kuivalla kankaalla. Käsittele ulkokalusteet kertaalleen. Huokoinen puu voi tarvita 2 käsittelyä.

Seuraavan käsittelyn voit suorittaa öljyn imeydyttyä ja pinnan kuivuttua, sääolosuhteista riippuen muutaman tunnin kuluttua. Jokainen öljyämiskerta tummentaa puun pintaa.

Mikäli purkkiin jää öljyä, käännä purkki lopuksi ylösalaisin ja suihkuta pari sekuntia, jolloin suutin puhdistuu.

Huoltokäsittely tarvittaessa. Jatkuvassa säärasituksessa olevat pinnat saattavat tarvita käsittelyä vuosittain.
Työvälineiden puhdistus
Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Käsittele uutta pintaa varoen noin 1 viikon ajan, jotta tuote ehtii saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Pintaa voidaan tarvittaessa puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla tai mopilla noin kahden vuorokauden kuluttua pintakäsittelystä.

Likaantunut pinta voidaan puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Erittäin helposti syttyvä
Erittäin helposti syttyvä
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Hiilivetyjä, C9, aromaatteja, hiilivetyjä, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, <2% aromaatteja, tolyylifluanidia ja propaani/butaania. ERITTÄIN HELPOSTI SYTTYVÄÄ. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja tolyyliflyanidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 °C lämpötilassa. Ei saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään. Ei saa suihkuttaa avotuleen eikä hehkuvaan aineeseen. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Älä päästä maalijätettä viemäriin, vesistöön tai maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR 2
ivk030413 / hsa030413 / niear250313 / A00 2001