Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Color Extra

Kiiltävä kuullote lautapinnoille ulkona

Kiiltävä, sävytettävä Valtti Color Extra -kuullote muodostaa lakkamaisen pinnan, joka sopii erityisesti ikkunoihin, oviin ja lautaverhouksiin.

KiiltäväMatta
Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Kiiltävä, lakkamainen pinta

Valtti Color Extralla saat kulutuksenkestävää ja kiiltävää pintaa ulkolaudoituksiin.

Suojaa auringolta ja kosteudelta

Valtti Color Extran sääsuoja maksimoituu sävytettynä Valtti-värikartan suomalaiseen maisemaan suunnitelluilla väreillä.

Valitse sopivin työtapa

levitä Valtti Color Extra siveltimellä tai ruiskulla. Käsitelty pinta on kuiva noin vuorokauden kuluttua.TUOTESELOSTE
7.4.2017
(entinen pvm. 29.2.2012)
 

Valtti Color Extra kuullote

TYYPPI
Öljypohjainen, liuoteohenteinen sävytettävä kuullote ulkokäyttöön. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden imeytymistä puuhun ja auringonvalon vaikutuksia.
SOVELTUVUUS
Sahatut ja höylätyt puupinnat, kestopuupinnat sekä lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, ikkunanpuitteet, ovet, aidat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on kiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
492 Puujulkisivujen liuoteohenteiset kalvoamuodostavat kuullotteet ja 495 Puuovien ja -ikkunoiden liuoteohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
81.2 Kuultavat liuotinohenteiset öljypohjaiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus) ja 82 Kuultavat liuoteohenteiset öljypohjaiset puunsuojat (RT-luokitus)
Perusmaalit
EC
Värisävyt
Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Valtti -värikartan mukaan. Kaikkia sävyjä voidaan myös sekoittaa keskenään tai vaalentaa kirkkaalla Valtti Color Extralla.
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle pinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Ohenne
Alkydiohenne 2010
Työtapa
Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Käsitelty pinta on kuiva noin vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
n. 50 % sävystä riippuen
Tiheys
n. 0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje avattu pakkaus huolellisesti. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Käsittelemättömät puupinnat:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella. Suojaa kasvit Valtti Pohjusteen roiskeilta.

Aikaisemmin kuultavalla tuotteella käsitellyt puupinnat:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista tai ainakin hio se huolellisesti. Suojaa kasvit Valtti Color Extran roiskeilta
Käsittely
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Color Extraa yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Sekoita Valtti Color Extra ennen käyttöä.

Sivele Valtti Color Extraa tasaisesti ja yhtäjaksoisesti jatkoskohtien välttämiseksi. Käytä varsinkin ensimmäisellä käsittelykerralla sivellintä. Jos käytät ruiskua, kannattaa pinta kuitenkin viimeistellä siveltimellä. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Ruiskutettaessa suojaa muut pinnat roiskeilta.

Käsittele puupinta 2 kertaa halutusta värivoimakkuudesta riippuen. Käytä uuden puupinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile pinnan kuntoa ja suorita huoltokäsittely tarvittaessa. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla Huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Tarkkaile puunsuojapinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa. Yleensä puunsuoja kuluu aurinkoiselta seinältä nopeammin kuin varjoiselta seinältä. Tällöin voidaan huoltokäsitellä vain kuluneemmat seinät.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) 400g/l(2010)
Valtti Color Extra sisältää VOC max. 400 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
GHS02
GHS02
GHS08
GHS08
GHS07
GHS07
Sisältää: Hiilivedyt, C9-C11, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, < 2 % aromaatteja. Vaara. Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Vältä höyryn hengittämistä. Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Suojaa kipinöiltä ja avotulelta. -Tupakointi kielletty. Vältettävä päästämistä ympäristöön. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit jne. voivat syttyä itsestään muutaman tunnin kuluttua. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä esim. vedellä kostutettuna ennen hävitystä. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
ofl070709 / akk070417 / hsa29122011 / 560 0070

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!