Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Arctic

Huurteisen kuultavaa puulle

Valtti Arctic on helmiäishohtoinen pitkäkestoinen kuullote, joka korostaa kauniisti puun luonnollista kauneutta.  Kuullote suojaa hirsi- ja lautapintoja säärasituksilta hidastamalla kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.

Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Hirsi- ja lautapintojen suojaksi

Valtti Arctic sävytetään Arctic-värikartan mukaan luontoon sopiviin väreihin. Sävytetty tuote antaa parhaan mahdollisen kuultavan suojan niin hirsi- kuin lautapinnoillekin ulkona.

 

Huurteinen helmiäinen

Valtti Arcticin hillitty helmiäisyys tulee parhaiten esiin tummissa väreissä ja auringonvalossa.

Käyttäjä ja ympäristö kiittää

Valtti Arctic on vesiohenteinen, luonnonöljypohjainen kuullote ja maalaaminen on helppoa. Pinta on kosketuskuiva 2-3 tunnin kuluttua ja seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden jälkeen.


TUOTESELOSTE
9.7.2018
(entinen pvm. 2.5.2013)
 

Valtti Arctic -helmiäiskuullote

TYYPPI
Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen helmiäiskuullote, jonka sideaineena on kasviöljyalkydi. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden imeytymistä puuhun ja auringonvalon vaikutuksia.
SOVELTUVUUS
Hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat,  kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät, aidat ja miljöörakentaminen. käsittelemättömät tai aikaisemmin kuultokäsitellyt puurakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
80 Kuultavat vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
EP
Värisävyt
Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Arctic-värikartan mukaan. Lopullinen väri nähdään pinnan kuivuttua.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l .
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pinta on kosketuskuiva 2-3 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Vältä käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana, koska pinta ei ole vielä tällöin saavuttanut lopullista kovuuttaan.
Kiinteäainetilavuus
n. 26 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta! Sulje avattu pakkaus huolellisesti. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Työstöominaisuudet ovat parhaimmillaan tyynellä pilvipoudalla lämpötilan ollessa +10 - +20 ºC.
Esikäsittely
Käsittelemätön pinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Suojaa kasvit pohjusteroiskeilta.

Aiemmin puunsuojalla käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Jos puun pinnalle jää selvä, kalvo, poista tämä tai ainakin hio huolellisesti.
Maalaus
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Arcticia yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Arctic perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.

Sivele Valtti Arcticia tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Käsittele pinnat 2 kertaa, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käytä uuden pinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile käsitellyn pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun käsittely alkaa kulua pinnalta. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset. Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet saippualla (tai vastaavalla pesuaineella) ja huuhdo vedellä. Hieman kovettuneen tuotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) max.130 g/l (2010).
Valtti Arctic sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi.
KULJETUS
VAK/ADR: Ei luokiteltu
ahopi14122010 / hsa170413 / ome021009 / 5966404

Värit

Arctic -värikartta

Arctic-värikartan kokoelmasta löydät 10 hienostuneen hohdon omaavaa kuultavaa helmiäisväriä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!