Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Akvacolor

Kestävää kuultavuutta puupinnoille

Valtti Akvacolor on ympäristöystävällinen, luonnonöljypohjainen kuullote, joka antaa pidemmän huoltovälin loistavan uv-suojansa ansiosta. Valtti Akvacoloria käytetään hirsi- ja lautapinnoille ulkona.


Tuote soveltuu ulkoseiniinTuote on vesiohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Loistava imeytymiskyky puuhun

Valtti Akvacolor on puuhun erinomaisesti imeytyvä luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote lauta- ja hirsipinnoille ulkona. Se suojaa puuta säärasituksilta hidastamalla kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia.

Laaja käyttöalue

Valtti Akvacolor soveltuu niin uusille kuin aiemmin kuultokäsitellylle pinnalle. Hirsipintojen lisäksi maalilla voidaan käsitellä esimerkiksi lämpö- ja kestopuiset terassiritilät ja pylväät.

Maalari kiittää

Luonnönöljypohjaisuus ja vesiohenteisuus tuovat käyttömukavuutta suojaavuudesta tinkimättä. Valtti Akvacoloria on helppo ja miellyttävä sivellä. Työvälineiden puhdistus onnistuu vedellä ja saippualla.


TUOTESELOSTE
8.7.2016
(entinen pvm. 28.10.2013)
 

Valtti Akvacolor kuullote

TYYPPI
Luonnonöljypohjainen, vesiohenteinen kuullote, jonka sideaineena on kasviöljyalkydi. Se imeytyy hyvin puuhun. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden ja auringonvalon vaikutuksia. OP-perusmaalista saatavilla kestävämmät transparenttipigmentoidut Super Color –sävyt.
SOVELTUVUUS
Hirsipinnat, sahatut ja höylätyt puupinnat,  kestopuupinnat ja lämpökäsitellyt puupinnat ulkona käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Ulkoseinät ja aidat. Käsittelemättömät tai aikaisemmin kuultokäsitellyt puurakenteet.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
481 Puujulkisivujen vesiohenteiset ohutkalvoiset kuullotteet
Maalaustarvikeryhmä 2001
80 Kuultavat vesiohenteiset puunsuojat RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
EP ja OP
Värisävyt
Käytä tuotetta sävytettynä Tikkurilan Valtti- tai Super Colors-värikartan mukaan. Lopullinen väri nähdään pinnan kuivuttua.
Kiiltoryhmä
Ei määriteltävissä
Riittoisuus
Sahatulle pinnalle 4-8 m2/l.
Höylätylle- ja hirsipinnalle 8-12 m2/l.
Pakkaukset
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l (ei OP).
Ohenne
Vesi
Työtapa
Sively, ruiskutus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pinta on kosketuskuiva 2-3 tunnin kuluttua. Seuraava käsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Vältä käsitellyn pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten päivien aikana, koska pinta ei ole vielä tällöin saavuttanut lopullista kovuuttaan.
Kiinteäainetilavuus
n. 22 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta! Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Käytä avatun astian sisältö saman maalauskauden aikana, vajaassa astiassa tuotteen ominaisuudet voivat muuttua.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva eli puun kosteuspitoisuuden on oltava alle 20 %. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja kuullotteen lämpötilan olla vähintään +5 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Työstöominaisuudet ovat parhaimmillaan tyynellä pilvipoudalla lämpötilan ollessa +10 - +20 ºC.
Esikäsittely
Käsittelemätön pinta:
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, pölystä ja irtoavasta aineksesta teräs- tai juuriharjalla. Pese homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaan. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Suojaa kasvit pohjusteroiskeilta.

Aiemmin kuultavalla tuotteella käsitelty pinta:
Poista pinnalta irtoava aines ja nukkaantunut harmaa puupinta kaapimella ja/tai teräsharjalla. Puhdista pinta ja pese tarvittaessa Homeenpoistolla. Puupuhtaat pinnat pohjustetaan Valtti Pohjusteella tai Valtti Plus Basella. Jos puun pinnalle jää selvä, kenties kiiltävä kalvo, poista tämä tai ainakin hio huolellisesti.
Maalaus
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävästi sävytettyä Valtti Akvacoloria yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita Valtti Akvacolor perusteellisesti ennen käyttöä sekä aika ajoin käytön aikana.

Sivele Valtti Akvacoloria tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai muutaman laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Käsittele pinnat 2 kertaa, höylä- ja hirsipinnat ohuelti. Käytä uuden pinnan suojaukseen aina sävytettyä tuotetta.

Tarkkaile kuullotteen kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa, kun kuullote alkaa kulua pinnalta. Huoltokäsittelyväliin vaikuttavat mm. kohteen sijainti, ilmansuunnat sekä ilmastorasitukset. Varmista hirren kunto ja hirsirakenteen toimivuus ennen pintakäsittelyä. Katso lisätietoa:

www.tikkurila.fi/hirsirakenteissa_huomioitavaa
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet saippualla (tai vastaavalla pesuaineella) ja huuhdo vedellä. Hieman kovettuneen kuullotteen poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla

Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta likaantunut pinta voidaan puhdistaa Talon Huoltopesulla (1 osa Talon Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/e) max. 130 g/l (2010).
Valtti Akvacolor sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää kobolttioktoaattia ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
fliou281013 / akk030611 / hsa081215 / 4506404

Värit

Super colors -värikartta

Syvempi ja kestävämpi väri Super Color -tekniikalla! Tikkurilan Super Color -sävyt perustuvat keltaiseen ja punaiseen rautaoksidipigmenttiin. Tästä syystä värivalikoimasta löytyy lämpimiä, luonnonläheisiä sävyjä.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!