Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Valtti Akvabase

Paras pohja puulle

Valtti Akvabase on moderni, aikaa kestävä, vesiohenteinen pohjustuspuunsuoja käsittelemättömille hirsi- ja lautapinnoille. Suoja imeytyy puuhun ja parantaa pintamaalin tarttuvuutta. Valtti Akvabase hidastaa sinistäjä- ja lahosienien vaikutusta sekä lisää maalaussysteemin puhtaana pysyvyyttä.


Työväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l

Imeytyy puuhun

Valtti Akvabase imeytyy käsittelemättömään hirsi- tai lautapintaan aivan kuten perinteinen Valtti Pohjuste.

Käyttäjäystävällinen

Valtti Akvabase on vesiohenteisena miellyttävä käyttää ja työvälineiden pesu onnistuu kesämökkioloissakin vedellä ja saippualla.

Pintakäsittele millä haluat

Valtti Akvabasella pohjustuspuunsuojattu puupinta voidaan käsitellä halutusti vesi- tai luoteohenteisella kuullotteella tai maalilla. Tärkeintä on tehdä pintamaalaus mahdollisimman pian pohjustuksen jälkeen.


TUOTESELOSTE
16.1.2013
(entinen pvm. 29.10.2012)
 

Valtti Akvabase

TYYPPI
Ulkokäyttöön tarkoitettu käyttövalmis vesipohjainen, väritön, alustaan imeytyvä puunsuoja-aine kuluttaja- ja ammattikäyttöön. Hidastaa kosteuden imeytymistä sekä sinistymä- ja lahottajasienten leviämistä. Tämä puunsuojavalmiste (valmisteryhmä 8) on hyväksytty biosididirektiivin 98/8/EY määräysten mukaisesti. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymisnumero FINBP20122376
SOVELTUVUUS
Puutavaran ja puurakenteiden suojaaminen ja pohjustus ennen pintakäsittelyä. Soveltuu hirren, sahatun ja höylätyn puun, lämpökäsitellyn puun ja kestopuun pohjustukseen ulkona. Ei saa käyttää sisätiloissa. Ei saa käyttää puuhun, joka joutuu suoraan kosketukseen elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa. Käytä valmistetta vain puunsuoja-aineena tuoteselosteessa ja myyntipäällyksessä kuvatulla tavalla. Väritön pohjustuspuunsuoja ei suojaa puupintaa auringonvalolta, siksi pintakäsittely kannattaa tehdä mahdollisimman pian.
KÄYTTÖKOHTEET
Kaikki kuultokäsiteltävät tai peittomaalattavat puurakenteet (paitsi puuöljyillä ja punamultamaaleilla käsiteltävät pinnat). Puuosat ulkona (käyttöluokat 2 ja 3). Voidaan käyttää maanpinnan yläpuolelle jääviin puuosiin. Ei saa käyttää suoraan maahan tai veteen kosketuksissa olevalle puulle tai meriympäristössä.

TEKNISET TIEDOT
Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
4
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
131 Vesiohenteiset pohjustepuunsuojat ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
86 Kalvoa muodostamattomat kuultavat vesiohenteiset pohjusteet RL 5...7 (RT-luokitus)
Värisävyt
Väritön.
Riittoisuus
0,18-0,22 l/m2.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l ja 9 l.
Sekoitussuhde
Käytetään ohentamattomana
Työtapa
Sively, ruiskutus.

Levitä tuotetta ohuesti määrä, joka imeytyy helposti puuhun. Pohjuste kuivuu nopeasti. Etene ripeästi sivellen, älä jää työstämään yhtä kohtaa pitkäksi aikaa.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Kosketuskuiva n. 1/2 tunnin kuluttua. Pintakäsittely voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua.
Kiinteäainetilavuus
12 %.
Tiheys
1,0 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Säilytä valmistetta vain alkuperäisessä pakkauksessaan, tiiviisti suljettuna turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Valmisteen varastointiaika normaaleissa olosuhteissa on kaksi vuotta.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana pitää ilman lämpötilan olla vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Käyttöluokassa 3 (säälle altis ulkokäyttö): Älä käytä valmistetta sateella tai jos sadetta on odotettavissa seuraavien 24 tunnin aikana.
Esikäsittely
Puhdista käsiteltävä pinta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pese likaantuneet ja homeiset pinnat Tikkurilan Homeenpoistolla tai Tehopesulla ohjeen mukaan.

Suojaa muut pinnat ja kasvit pohjusteroiskeilta.
Käsittely
Käsittele puupinnat Valtti Akvabase -pohjustuspuunsuojalla mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa. Levitä pohjustetta siveltimellä tai ruiskulla. Sekoita ennen käyttöä.

Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Tee lopullinen pintakäsittely esim. maalaamalla mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 24 tunnin kuluttua. Jos pintakäsittely kaikesta huolimatta viivästyy, pohjusta pinnat uudelleen. Sateelle altistuva käsitelty puu on pintakäsiteltävä kyseisen valmisteen mukana toimitettujen käyttösuositusten mukaisesti. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

Jos käytät valmistetta ulkona, suojaa maa esim. muovilla. Ruiskutettaessa suojaa muut pinnat ja kasvit roiskeilta. Älä levitä valmistetta paikassa (esimerkiksi veden yläpuolella oleva silta), jossa valmistetta voi joutua levityksen aikana pintaveteen.

Vastakäsitelty puutavara on varastoitava katoksen alla tai läpäisemättömällä kovalla perustalla. Mahdolliset valumat on kerättävä uudelleenkäyttöä tai asianmukaista hävittämistä varten.

Käsitellyn puun mukana on toimitettava ohje: "Käsitelty puu on pintakäsiteltävä esimerkiksi maalaamalla. Pintakäsittely on pidettävä jatkuvasti kunnossa".
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet saippualla ja vedellä tai Tikkurilan Pensselipesulla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kemikaaliksi.Sisältää: 3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia (0,75 p-%) ja propikonatsolia (0,24 p-%). Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos valmistetta joutuu iholle tai silmiin, pese ne heti. Pese kädet ja valmisteelle altistunut iho ennen ateriointia ja valmisteen käytön jälkeen. Käytä puunsuojia turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käyttämättä jäänyt valmiste ja kuivuneet maalijätteet on toimitettava ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Tyhjät ja kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa metallinkeräykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
zaa180710 / kmm300812 / hsa140113_005 3500

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!