Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Unica Super, puolikiiltävä

Sävytettävä uretaanialkydilakka

Unica Super soveltuu puupinnoille sisällä ja ulkona. Käyttökohteita ovat veneet, irtokalusteet ja lattiat.


KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
12
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l

Sisä- ja ulkokäyttöön

Unica Super sisältää UV-suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon kellastavaa vaikutusta puuhun. Sävytetty tuote suojaa tehokkaammin auringonvaloa vastaan kuin väritön tuote.

Värittömänä tai sävytettynä

Unica Superia voidaan käyttää värittömänä tai sävyttää Kuultavat sisävärit- ja Valtti-värikartan mukaan. Jos lakka on liian tummaa, sitä voi vaalentaa värittömällä Unica Superilla tai Lakkabensiinillä 1050.

Kuivuu nopeasti

Unica Super on pölykuiva 2 tunnissa ja käsittelykuiva 6 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Lakka kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa noin 4 viikossa.


TUOTESELOSTE
19.12.2014
(entinen pvm. 4.10.2012)
 

Unica Super 60 uretaanialkydilakka, puolikiiltävä

TYYPPI
Nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon puuta kellastavaa vaikutusta. Sävytetty tuote suojaa tehokkaammin auringonvaloa vastaan kuin väritön tuote.
SOVELTUVUUS
Puupinnat sisällä ja ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET
Veneet, irtokalusteet ja lattiat, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
12
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05, 542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11...12 (RT-luokitus)
644 Puu- parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat
Maalaustarvikeryhmä 2001
73 Uretaanialkydilakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Perusmaalit
EP
Värisävyt
Unica Super 60 voidaan sävyttää Kuultavat sisävärit- ja Valtti värikartan mukaan. Tee aluksi koelakkaus nähdäksesi sävytetyn lakan värin käyttökohteessasi. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä värittömällä Unica Superilla tai Lakkabensiinillä 1050.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
12-14 m2/l.
Pakkaukset
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai ruiskutus.

Korkeapaineruiskutus
-suutin 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm
-ohennemäärä 0-10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 2 tunnissa, käsittelykuiva 6 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa noin 4 viikossa. Kuivumiseen vaikuttavat tuuletus, ilman suhteellinen kosteus, lämpötila sekä kalvonpaksuus.
Pesunkestävyys
Erittäin hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää bensiiniä, naftaa, lakkabensiiniä ja talousspriitä, kasvi- ja eläinrasvoja, voiteluöljyjä ja –rasvoja. Ei kestä esim. tinneriä.
Kiinteäainetilavuus
48 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkauksen ja kuivumisen aikana pitää lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä lakkaa kirkkaassa auringonpaisteessa tai kostealla ja kylmällä säällä. Ajoita lakkaustyö ulkona niin, että lakkakalvo ehtii pintakuivua ennen iltakasteen laskeutumista.
Esikäsittely
Lakkaamattomat pinnat:
Puhdista pinta liasta ja pölystä. Pyyhi jalopuupinnat Lakkabensiinillä 1050 ennen pintakäsittelyä. Pohjusta ulkona rasittuvat puupinnat ennen lakkausta Valtti-Pohjusteella.

Aikaisemmin lakatut pinnat:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava lakka kaapimalla. Hio koko pinta ja poista hiontapöly.
Lakkaus
Ensilakkaus:
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä. Ohenna uusien pintojen pohjalakkausta varten 20 % Lakkabensiinillä 1050. Sivele tasaisesti ja ohuesti 2-3 kertaa. Ohenna pintalakka tarvittaessa 0-20 %. Lakkaa aikaisemmin lakatut pinnat suoraan ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaa. Hio pinta kevyesti jokaisen lakkauskerran välillä. Huom! pohjalakkaus tehdään ulkona rasittuville kohteille aina täyskiiltävällä Unica Super 90:llä.

Huoltolakkaus:
Tarkkaile säärasituksessa olevan lakkapinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa. Sävytetyn tuotteen huoltoväli on pidempi kuin värittömän tuotteen. Unica Superilla lakatut pinnat voit huoltolakata Unica Superilla tai samantyyppisellä liuotinohenteisella lakalla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua lakkaamisesta:
Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) max. 500 g/l (2010).
Unica Super 60 sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) SYTTYVÄÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit, tuotteen hiontapöly tai ruiskumaalauksessa syntynyt ohiruiskutusjäte voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 (III). Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
uju031012 / ome150709 / mkv151214 / 5576404

Värit

Kuultavat sisävärit

Tähän värikarttaan on valittu 30 kuultavaa väriä. Niiden lisäksi löydät valkoisen eri sävyt vaalennusmallista (1597, 1599, 1600). Kysy vaalennusmallia maalikauppiaaltasi. Kuultavissa väreissä lopulliseen väriin vaikuttaa aina puun oma väri ja huokoisuus sekä sivelykertojen määrä että tuotteen kiiltoaste.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!