Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Unica Super, puolihimmeä

Sävytettävä uretaanialkydilakka

Unica Super soveltuu puupinnoille sisällä ja ulkona. Käyttökohteita ovat veneet, irtokalusteet ja lattiat.KiiltäväMatta
Tuote soveltuu sisälattiaanTuote on liuoteohenteinenTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l

Myös ulkokäyttöön

Unica Super sisältää UV-suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon kellastavaa vaikutusta puuhun. Sävytetty tuote suojaa tehokkaammin auringonvaloa vastaan kuin väritön tuote.

Värittömänä tai sävytettynä

Unica Superia voidaan käyttää värittömänä tai sävyttää Kuultavat sisävärit- ja Valtti-värikartan mukaan. Jos lakka on liian tummaa, sitä voi vaalentaa värittömällä Unica Superilla tai Lakkabensiinillä 1050.

Kuivuu nopeasti

Unica Super on pölykuiva 2 tunnissa ja käsittelykuiva 6 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa vuorokauden kuluttua. Lakka kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa noin 4 viikossa.


TUOTESELOSTE
19.12.2014
(entinen pvm. 17.9.2013)
 

Unica Super 20 uretaanialkydilakka, puolihimmeä

TYYPPI
Nopeasti kuivuva uretaanialkydilakka. Sisältää UV-suoja-ainetta, joka hidastaa auringonvalon puuta kellastavaa vaikutusta. Sävytetty tuote suojaa tehokkaammin auringonvaloa vastaan kuin väritön tuote.
SOVELTUVUUS
Puupinnat sisällä ja ulkona.
KÄYTTÖKOHTEET
Veneet, irtokalusteet ja lattiat, joihin kohdistuu lievää mekaanista ja kemiallista rasitusta.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustuoteryhmä 2012
522 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL03...05, 542 Irtokalusteiden liuoteohenteiset lakat RL 11...12 (RT-luokitus)
644 Puu- parkettilattioiden liuoteohenteiset lakat
Maalaustarvikeryhmä 2001
73 Uretaanialkydilakat sisä- ja ulkokäyttöön (RT-luokitus)
Perusmaalit
EP
Värisävyt
Unica Super 20 voidaan sävyttää Kuultavat sisävärit-, ja Valtti värikartan mukaan. Tee aluksi koelakkaus nähdäksesi sävytetyn lakan värin käyttökohteessasi. Jos lakka on liian tummaa, voit vaalentaa sitä värittömällä Unica Superilla tai Lakkabensiinillä 1050.
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
8-10 m2/l.
Pakkaukset
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively tai ruiskutus.
-suutin 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 1 tunnissa, kosketuskuiva 2 tunnissa ja käsittelykuiva aikaisintaan 6 tunnin kuluttua lakkauksesta. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa pinnan ollessa käsittelykuiva. Kovettuu täysin ja saavuttaa kestävyysominaisuutensa noin 4 viikossa. Kuivumiseen vaikuttavat oleellisesti tuuletus, ilman suhteellinen kosteus, lämpötila sekä kalvonpaksuus.
Pesunkestävyys
Erittäin hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää bensiiniä, naftaa, lakkabensiiniä ja talousspriitä, kasvi- ja eläinrasvoja, voiteluöljyjä ja –rasvoja. Ei kestä esim. tinneriä.
Kulutuksenkestävyys
Erittäin hyvä.
Kiinteäainetilavuus
38 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia nahoittuu helposti.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva. Lakkauksen ja kuivumisen aikana pitää lämpötilan olla vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %. Älä lakkaa kirkkaassa auringonpaisteessa tai kostealla ja kylmällä säällä. Ajoita lakkaustyö ulkona niin, että lakkakalvo ehtii pintakuivua ennen iltakasteen laskeutumista.
Esikäsittely
Lakkaamaton pinta:
Puhdista pinta liasta ja pölystä. Pyyhi jalopuupinnat Lakkabensiinillä 1050 ennen pintakäsittelyä. Pohjusta ulkona rasittuvat puupinnat ennen lakkausta Valtti-Pohjusteella.

Ennen lakattu pinta:
Pese pinta Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava lakka kaapimalla. Hio koko pinta ja poista hiontapöly.
Lakkaus
Ensilakkaus:
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä ja aika ajoin käytön aikana. Pohjalakkaa uudet pinnat 20 % lakkabensiinillä ohennetulla Unica Super 90 täyskiiltävällä. Jos haluat sävytetyn käsittelyn, sävytä pohjalakka pintalakan sävyyn. Suorita pintalakkaus ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaa. Lakkaa aikaisemmin lakatut pinnat suoraan ohentamattomalla lakalla 1-2 kertaa. Sivele tasaisesti ja ohuesti. Hio pinta kevyesti jokaisen lakkauskerran välillä.

Huoltolakkaus:
Tarkkaile pinnan kuntoa ja suorita uusintakäsittely tarvittaessa etenkin ulkona rasittuvissa kohteissa. Sävytetyllä tuotteella saadaan pidempi huoltoväli kuin värittömällä tuotteella. Unica Superilla lakatut pinnat voidaan huoltolakata Unica Superilla tai samantyyppisellä liuoteohenteisella lakalla. Katso kohta esikäsittely.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n.1kk:n kuluttua lakkaamisesta:
Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella esim. siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/i) 500g/l(2010)
Unica Super 20 sisältää VOC max. 500 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen) SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ympäristöhaittojen ehkäisy: Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Itsesyttymisvaara! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään. Tällainen jäte on kerättävä erilleen ja säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
Alle 450 litran astiat: vapautettu VAK/ADR säännöksistä korkean viskositeetin takia. Yli 450 litran astiat: VAK/ADR 3 (III).
uju031012 / niear020911 / mkv151214 / 5596404

Värit

Kuultavat sisävärit

Tähän värikarttaan on valittu 30 kuultavaa väriä. Niiden lisäksi löydät valkoisen eri sävyt vaalennusmallista (1597, 1599, 1600). Kysy vaalennusmallia maalikauppiaaltasi. Kuultavissa väreissä lopulliseen väriin vaikuttaa aina puun oma väri ja huokoisuus sekä sivelykertojen määrä että tuotteen kiiltoaste.

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!