Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
M1
 

Unica Akva Lakka

Vesiohenteinen erikoislakka

Unica Akva Lakka soveltuu erinomaisesti teollisesti lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltokäsittelyyn. Ei suositella tiiviille ja koville puulajeille, kuten tammi tai tiikki.

KiiltäväMatta
Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l

Helppo huoltolakka oville ja ikkunoille

Unica Akva Lakka sopii puisten ikkunoiden ja ovien ensi- ja huoltolakkaukseen kaikille vanhoille lakka- ja kuullotepinnoille.

Kestävä Suomen oloihin optimoitu

Unica Akva Lakka säilyttää ominaisuutensa helteessä ja pakkasessa, eikä kellastu. Tuote suojaa puuta kosteudelta ja ehkäisee puun elämistä ja
halkeilemista.

Samalla tuotteella sisä- ja ulkopinnat

Unica Akva Lakalla voit käsitellä ikkunoiden ja ulko-ovien kaikki pinnat. Ulkopintoihin tuotetta suositellaan käytettäväksi sävytettynä.TUOTESELOSTE
29.1.2016
 

Unica Akva Lakka Ovi- ja ikkunalakka

TYYPPI
Modifioituun akrylaattiin perustuva erikoislakka. Sisältää UV-suojan, muodostaa vettähylkivän pinnan.
SOVELTUVUUS
Uusien ja aikaisemmin lakattujen tai kuullotettujen puupintojen lakkaukseen ulkona ja sisällä. Soveltuu erinomaisesti teollisesti lakattujen ja kuullotettujen puupintojen huoltokäsittelyyn. Ei suositella tiiviille ja koville puulajeille, kuten tammi tai tiikki.
KÄYTTÖKOHTEET
Ikkunanpuitteet, ovet ja karmit. Myös lasitettujen parvekkeiden puiset paneelipinnat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Tuote on vesiohenteinen
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
512 Puupintaisten seinien ja kattojen sekä puukalusteiden, ovien ja ikkunapuitteiden vesiohenteiset lakat RL 03...04 , 531 Puupintojen vesiohenteiset lakat RL 11...12 ja 485 Puuovien ja -ikkunoiden vesiohenteiset kuullotteet ulkokäyttöön
Perusmaalit
EPL
Värisävyt
Sisäkäytössä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai sävytettynä Tikkurilan kuultaviin väreihin. Ulkokäyttöön ainoastaan sävytettynä.
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
8-12 m2/l.
Pakkaukset
0,225 l, 0,9 l, 2,7 l ja 9 l
Ohenne
Vesi
Työtapa

Sively keinokuitusiveltimellä.

Ruiskutus:
- Sivuilmaruiskutus: suutin 1,4-1,8 mm ohennus 5-15 til.-%
- Suurpaineruiskutus: suutin 0,009"-0,013", ohennus 0-5 til.-%

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Pölykuiva 1-2 tunnissa. Päällemaalattavissa seuraavana päivänä. Käyttöönottokovuus saavutetaan 2-3 vuorokauden kuluttua. Ikkunat voidaan sulkea sääolosuhteista ja kerrospaksuudesta riippuen 1-3 vuorokauden kuluttua .

Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Valonkestävyys
Ei kellastu.
Säänkestävyys
Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Kiinteäainetilavuus
n. 31 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,00 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.
Esikäsittely
Poista nukkaantunut tai harmaantunut puupinta mekaanisesti.

Käsittelemätön pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta liasta, homeesta ja irtoavista aineksista. Pese pinnat Maalipesulla tai tarvittaessa Homeenpoistolla. Poista irtoava pihka oksankohdista.

Pohjusta paljaat puupinnat ulkona Valtti Plus Basella tai Valtti Pohjusteella.


Aikaisemmin lakattu tai kuultokäsitelty pinta:
Poista irtoava lakkapinta ja kitti aikaisemmin käsitellyltä pinnalta. Pese pinnat Maalipesulla tai tarvittaessa Homeenpoistolla. Hio kiiltävät pinnat himmeiksi ja pyöristä terävät kulmat. Poista hiontapöly. Sisäpuoliset puuosat: kittaa kolot ja syvennykset Spakkeli Puukitillä ja hio kitatut kohdat.
Käsittele puupuhtaat pinnat ulkona Valtti Plus Basella tai Valtti Pohjusteella.

Tee lasituskittaus Presto Ikkunakitillä. Huom! Unica Akva Lakalla ei voida lakata silikonikittien päälle tai silikonilla tahriintunutta pintaa.
Maalaus

Sekoita Unica Akva Lakka huolellisesti pohjaa myöten ennen käyttöä. Levitä siveltimellä 1-2 kertaa, uusille pinnoille 2 kertaa.

Suurille pinnoille lakka kannattaa levittää ensin lyhytnukkaisella telalla ja tasoittaa heti siveltimellä. Älä päästä työrajaa kuivahtamaan. Unica Akva Lakkaa voi tarvittaessa ohentaa sivelyyn vedellä max 5 %. Lakka kuivuu nopeasti, joten työ kannattaa tehdä kaistaleina. Parhaiten työhön soveltuvat keinokuitusiveltimet, joiden harjasten päät ovat monihaaraiset.

Käsittele näkyvät puun päätypinnat huolellisesti.

Työvälineiden puhdistus
Poista ylimääräinen maali työvälineistä. Pese työvälineet saippualla ja vedellä. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Lakattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa aikaisintaan 2 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

Aikaisintaan 2 viikon kuluttua lakkaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Unica Akva Lakka voidaan huoltokäsitellä Unica Akva Lakalla. Katso kohta Esikäsittely.
EU VOC -raja-arvo
cat A/e (130 g/l)(2010). Unica Akva Lakka sisältää VOC max. 130 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Sisältää 2-oktyyli-2H-isotitsol-3-onia, 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seosta, 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia ja 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Käytä suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.
KULJETUS
ei luokiteltu
ofl29092015 / akk111215 / hsa29092015

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!