Lyhyesti
Järjestelmät
Menetelmät
Tuoteseloste
Värit
Käyttöturvallisuustiedote
Avainlippu
 

Unica

Puolikiiltävä, kestävä kalustemaali

Unica on puolikiiltävä, kestävä erikoisalkydimaali puu- ja metallipinnoille sisällä ja ulkona. Maali soveltuu myös useille muovipinnoille, esimerkiksi lasikuitu- ja muoviveneisiin (ei upotusrasitukseen).


KiiltäväMatta
Tuote on liuoteohenteinenTyöväline: telaTyöväline: ruiskuTyöväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l

Erinomainen ulkorasituksessa

Unica tarttuu ja kestää hyvin sisä- ja ulkorasituksessa. Käyttökohteet: kalusteet, koneet, työkalut, ajoneuvot, veneet (myös lasikuitu- ja muovipinnat; ei upotusrasitukseen).

Tuhansia värejä

Unica on sävytettävissä tuhansiin väreihin esimerkiksi Tikkurila Symphonyn mukaan, lisäksi saatavilla vakioväri Alumiini. 

Useita työstötapoja

Unican voit sivellä, ruiskuttaa tai telata lyhytnukkaisella telalla. Se on pölykuiva 2 tunnissa, päällemaalauskuiva 16 tunnissa.


TUOTESELOSTE
29.5.2013
(entinen pvm. 1.1.2012)
 

Unica ulkokalustemaali

TYYPPI
Erikoisalkydimaali.
SOVELTUVUUS
Metalli- ja puukalusteiden maalaukseen sisällä ja ulkona. Soveltuu myös useille muovipinnoille, esim. lasikuitu- ja muoviveneisiin (ei upotusrasitukseen). Katso käyttöohje.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalusteet, koneet, ajoneuvot, veneet, työkalut jne.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
332 Irtokalusteisiin soveltuvat liuoteohenteiset maalit RL 03...05, 459 Muut peltikattojen ja metallipintojen liuoteohenteiset maalit (RT-luokitus)
479 Muut puupintojen liuoteohenteiset tuotteet ulkokäyttöön
Maalaustarvikeryhmä 2001
40.9 Muut alkydimaalit sisäkäyttöön (RT-luokitus) ja 41 Alkydimaalit ulkokäyttöön RL 3, 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Värisävyt
Tikkurila Symphony 2436 värikartta, Tunne väri ja KaunisKoti
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sileälle puupinnalle 10-12 m2/l. Metalli- ja muovipinnalle 12-14 m2/l.
Pakkaukset
Perusmaali 0,225 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Valmissävy (alumiini) 1/3 l, 1 l, 10 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050 ja Ruiskuohenne 1032
Työtapa
Sively, ruiskutus tai telaus (lyhytnukkainen tela).

Korkeapaineruiskutus
- suutin 0,009" - 0,013" eli 0,230 - 0,330 mm
- ohennemäärä 5 - 20 til.%

Sivuilmaruiskutus
-ainesuutin 1,4 mm - 1,8 mm
-ohennemäärä 25-35 til-% (DIN4 18-25 s)
(ruiskutuksessa kuivakalvonpaksuus ei saa ylittää 40 μm:ä)
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 2 tuntia. Päällemaalauskuiva 16 tuntia.
Pesunkestävyys
Hyvä tavallisilla pesuaineilla, SFS 3755.
Kemikaalienkestävyys
Kestää puhdistusaineita, laimeita alkaleja ja laimeita happoja.
Kestää tärpättiä, lakkabensiiniä ja talousspriitä. Ei kestä esim. tinneriä.
Kestää voiteluöljyjä ja -rasvoja. Polttoaineroiskeet pyyhittävä heti pois.
Lämmönkestävyys
120 ºC, vaaleat värit kellastuvat jonkin verran >80 ºC:n lämpötiloissa, ISO 4211-3.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä.
Kiinteäainetilavuus
42 %.
Tiheys
0,9 - 1,2 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista maalaamattomat metalli- ja puupinnat liasta, pölystä, rasvoista ja öljystä. Poista mahdollinen valkoruoste harjaten sinkityltä pinnalta. Pyyhi muovipinta liuotteella esim. ohenne 1029:lla tai muulla denaturoidulla etanolilla (esim Sinol). Hio pinta ja poista hiontapöly. Muovilaatujen erilaisuuden vuoksi on sekä liuotteen vaikutus että maalin kiinnitarttuvuus syytä kokeilla pienellä alueella ennen koko pinnan maalausta. Pohjamaalaa puupinnat Jehulla tai Otexilla. Pohjamaalaa metallipinnat Rostex Super-ruosteenestopohjamaalilla. Alumiinipinnat on karhennettava ennen pohjamaalausta.

Ennen maalattu pinta:
Pese pinnat Maalipesu-pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Poista irtoava maali kaavinraudalla ja hio koko pinta. Poista hiontapöly. Kittaa kolot ja syvennykset Lakkakitillä. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly. Välimaalaa huonokuntoiset puupinnat Jehulla tai Otexilla ja metallipinnat Rostex Super-ruosteenestopohjamaalilla.

Kun maalaat kirkkaan punaisella, -keltaisella tai -oranssilla, pohjamaalaa puupinnat samaan väriin sävytetyllä Jehulla tai Otexilla, sinkityt, alumiinipinnat ja teräspinnat Rostex Super vaaleanharmaalla.
Maalaus
Sekoita maali hyvin ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa sivellinmaalaukseen Lakkabensiinillä 1050 ja ruiskumaalaukseen Ruiskuohenteella 1032. Levitä maali siveltimellä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Lakkabensiinillä 1050 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n. 1kk:n kuluttua maalaamisesta: Puhdista pinta neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä harjalla, pesusienellä tai siivousliinalla. Puhdista erittäin likaiset pinnat heikosti emäksisellä (pH 8-10) pesuliuoksella siivousliinalla, pesumopilla tai pesusienellä. Huuhtele pinta huolellisesti.

Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla, nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit. (2-25%) SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa päästää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 (III). Alle 450 l astiat vapautettu VAK/ADR-säännöksistä korkean viskositeetin takia.
IVK16062011 / hsa280513 / akk201112 / 525-

Värit

Kaunis Koti -värilastut

Uudistetut Kaunis Koti -lastut tarjoavat entistä monipuolisemman ja selkeämmän järjestelmän kodin värivalintojen avuksi. Loimme viisi toisistaan poikkeavaa perustyyliä, joista asiakas voi ensin valita sen, mikä tuntuu omalta. Esivalitun tyylin puitteissa on helpompi puntaroida yksityiskohtaisia ratkaisuja.

Symphony 2436 -värikartta

Tikkurila Symphony on markkinoiden laajin ja nykyaikaisin värijärjestelmä. Symphony on räätälöity maalimateriaalin ehdoilla. Käyttäessäsi Symphony-värijärjestelmän värejä voit luottaa siihen, että maalattu kohde on tarkalleen värisuunnitelmasi mukainen.

Tunne Väri

Tervetuloa uuteen ja kiehtovaan sisustusvärien maailmaan!

Maalilaskuri

Käsiteltävä pinta-ala
m
m
Maalin riittoisuus, kun pinta on…
1L =
1L =
Pinnan käsittely
Maalataan
kertaa
Tuotteen menekki, kun pinta on…
litraa
litraa
Virhe!